Aktywa pod zarządzaniem PKO TFI przekroczyły 25 mld zł

12.01.2018 | PKO TFI
Sprzedaż netto naszych funduszy w 2017 roku na poziomie 4,6 mld zł netto to najlepszy wynik sprzedażowy od ponad 5 lat. Z kolei aktywa na poziomie 25,4 mld zł to najwyższy poziom aktywów jakim, przez ponad 20 lat naszego istnienia, mieliśmy okazję zarządzać. To przede wszystkim zasługa znakomitej sieci sprzedaży z grupy kapitałowej PKO Banku Polskiego – komentuje Piotr Żochowski, Prezes Zarządu PKO TFI.
 
W 2017 roku najwięcej środków, blisko 3,9 mld zł, wpłynęło do funduszy z kategorii gotówkowych i pieniężnych należących do PKO TFI. Na koniec grudnia wartość aktywów w tej grupie produktów wyniosła 10,7 mld zł. Tak duże napływy to zasługa programu inwestycyjnego PKO Akcjomat, w którym wpłacone przez klientów środki w pierwszej kolejności trafiają do subfunduszu PKO Skarbowego, a w kolejnych krokach stopniowo i regularnie przenoszone są do produktów bardziej ryzykownych, ale dających szansę na wyższe zyski.
 
Sprzedaż netto w grupie funduszy mieszanych wyniosła w 2017 roku 633,6 mln zł, głównie za sprawą subfunduszu PKO Stabilnego Wzrostu (368,5 mln zł), PKO Zabezpieczenia Emerytalnego 2020 (174,5 mln zł) oraz funduszu PKO Globalnego Dochodu – fiz (124,4 mln zł). Aktywa pod zarządzaniem w tej kategorii subfunduszy na koniec roku osiągnęły poziom ponad 4 mld zł.
 
W funduszach akcyjnych roczna sprzedaż netto wyniosła ponad 495 mln zł. Aktywa pod zarządzaniem w funduszach akcyjnych na koniec grudnia wyniosły 5,67 mld zł. Najwyższą sprzedaż odnotowały subfundusz PKO Technologii i Innowacji Globalny, do którego wpłacono netto 207,8 mln zł, subfundusz PKO Medycyny i Demografii Globalny ze sprzedażą netto 149,3 mln zł oraz subfundusz PKO Dóbr Luksusowych Globalny - 72,9 mln zł.
 
27 emisji certyfikatów inwestycyjnych fizów publicznych i niepublicznych
W 2017 roku PKO TFI przeprowadziło 27 emisji certyfikatów inwestycyjnych funduszy inwestycyjnych zamkniętych oferowanych zarówno na drodze emisji publicznych jak i niepublicznych. Od pierwszej emisji, która miała miejsce w październiku 2011 roku, Towarzystwo przeprowadziło ich już dokładnie 100.
 
Wysokie oceny w ratingach i rankingach dla produktów inwestycyjnych z oferty PKO TFI
2017 rok to również rok wyróżnień dla produktów inwestycyjnych oferowanych przez PKO TFI. Najważniejsze z nich to:
 
„Złoty Portfel” dla Zarządzającego subfunduszem PKO Surowców Globalny
„Złoty Portfel” to wyróżnienie dla najbardziej skutecznych zarządzających działających z ramienia TFI polskiego rynku kapitałowego, przyznawane przez Gazetę Giełdy Parkiet. Subfundusz PKO Surowców Globalny osiągnął w 2016 roku ponad 76% stopę zwrotu - był to najlepszy wynik wśród funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego wypracowany w 2016 roku.
 
II miejsce dla IKE z oferty PKO TFI w Rankingu IKE Analiz Online
Indywidulane Konto Emerytalne (IKE) oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) zostało ocenione na „5-tkę” co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca w corocznym  rankingu IKE zorganizowanym przez Analizy Online – niezależny ośrodek badawczy na rynku funduszy inwestycyjnych. Produkt ten został wysoko oceniony przede wszystkim za najniższe wśród wszystkich oferowanych IKE koszty, wysoką efektywność zarządzania, ciekawą ofertę oraz oferowanie ww. produktu w pakiecie, w ramach którego można inwestować również w IKZE i WPI (wyspecjalizowany program inwestycyjny).
 
II miejsce dla IKZE z oferty PKO TFI w Rankingu IKZE Analiz Online
Indywidulane Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE),  oferowane w ramach Pakietu Emerytalnego PKO TFI (IKZE+IKE) zostało ocenione na „5-tkę” co pozwoliło na zajęcie drugiego miejsca w corocznym rankingu IKZE zorganizowanym przez Analizy Online. Produkt ten został wysoko oceniony przede wszystkim za najniższe wśród wszystkich oferowanych IKZE koszty, wysoką efektywność zarządzania, ciekawą ofertę oraz oferowanie ww. produktu w pakiecie, w ramach którego można inwestować również w IKE i WPI.
PKO TFI znalazło się wśród towarzystw, które wyraźnie wyróżniają się na tle konkurencji w zakresie wysokiej efektywności rozwiązań wykorzystanych w Pakiecie Emerytalnym PKO TFI (IKZE+IKE).
 
Wysokie oceny dla funduszy i subfunduszy zarządzanych przez PKO TFI przyznane przez Analizy Online.
W 2017 roku Analizy Online podtrzymały wysokie oceny w postaci „4 gwiazdek” dla subfunduszy: PKO Zrównoważonego, PKO Akcji Nowa Europa, PKO Stabilnego Wzrostu, PKO Papierów Dłużnych Plus, PKO Obligacji Długoterminowych. Podtrzymana została również ocena w postaci „5 gwiazdek” dla subfunduszy: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek, PKO Płynnościowego-sfio oraz PKO Technologii i Innowacji Globalny. Produkty z oceną 4 i 5 gwiazdek to według Analiz Online fundusze, które powinny znaleźć się w portfelu inwestorów.
 
Nowy system do zarządzania aktywami i nowa strona www
W grudniu 2017 roku Towarzystwo z sukcesem zakończyło projekt implementacji systemu informatycznego firmy Murex – lidera rozwiązań IT dla banków oraz firm zarządzających aktywami.
 
- System MX.3 firmy Murex jest ceniony globalnie jako wiodące rozwiązanie w obszarze rynków kapitałowych i jest zwycięzcą wielu rankingów na najlepsze rozwiązanie technologiczne wspierające firmy inwestycyjne, zwłaszcza w takich obszarach jak: analizy i zarządzanie portfelami, modelowanie i pomiar ryzyka, wyceny i waluacje szerokiej gamy instrumentów finansowych, zarządzanie zabezpieczeniami, a także komunikację z systemami zewnętrznymi. Możliwość pracy na systemie klasy światowej ugruntowuje pozycję PKO TFI jako lidera branży zarządzania aktywami w Polsce. Po stworzeniu własnego, świetnego zespołu zarządzającego aktywami w 2009 roku, spektakularnym wzroście aktywów na przestrzeni ostatnich 8 lat, czas na kolejny etap rozwoju i transformacji naszej działalności w oparciu o profesjonalne rozwiązanie technologiczne. Możliwość działania na uznanym globalnie systemie otwiera przed naszą organizacją nowe możliwości działania inwestycyjnego i operacyjnego, o których dotychczas nie mogliśmy myśleć, a tym samym pozwala na dalszy rozwój skali i złożoności naszej działalności inwestycyjnej zbliżenie się do globalnego peletonu firm zarządzających aktywami i wzmacnianie relacji biznesowych z największymi graczami globalnymi – mówi Piotr Żochowski.
 
Również w grudniu  PKO TFI wprowadziło nową, odświeżoną o szatę graficzną i ulepszoną strukturę, stronę internetową. Nowością jest zastosowanie rozwiązania RWD, które dostosowuje wyświetlane strony do ekranu dowolnego urządzenia mobilnego. Nowe rozwiązania zwiększające ergonomię serwisu, usprawnienia techniczne oraz zmiany na poziomie redakcji kluczowych treści sprawiły, że dostęp do informacji zawartych w portalu stał się szybszy i bardziej przyjazny dla użytkownika. Znaczny akcent postawiono na przygotowanie nowoczesnej i zgodnej ze standardami rynkowymi strony produktu. Za bezpieczeństwo wymiany danych pomiędzy serwerem a urządzeniem użytkownika odpowiada natomiast bezpieczny protokół HTTPS zastosowany bez wyjątku na każdej stronie serwisu.
 
W czerwcu 2017 roku Towarzystwo obchodziło 20-lecie działalności. Regularnie utrzymuje pozycję lidera wśród towarzystw funduszy inwestycyjnych rynku kapitałowego z ponad 15% udziałem w rynku. Zarządza środkami powierzonymi przez ponad pół miliona klientów.
 
- Nowy rok to nowe wyzwania. Jednym z głównych celów na pierwsze półrocze 2018 roku jest sprawne przeprowadzenie fuzji zakupionego przez naszą grupę kapitałową KBC TFI, tak aby jak najszybciej obecni klienci KBC TFI mieli dostęp do różnorodnej oferty produktowej PKO TFI, szerokiej sieci dystrybucji PKO Banku Polskiego oraz poprzez dostęp online  – komentuje Piotr Żochowski.
 
Łącznie aktywa zarządzane przez PKO TFI i KBC TFI, należące do Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego, wyniosły na koniec 2017 roku blisko 30 mld zł.

TAGI:

Piotr ŻochowskiPKO TFIwartość i struktura aktywów

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę