Aktywa funduszy inwestycyjnych (grudzień 2017)

11.01.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Na koniec 2017 roku wartość aktywów zgromadzona w krajowych funduszach inwestycyjnych wyniosła blisko 279 mld zł

To o +2,9 mld zł więcej niż miesiąc wcześniej i o prawie +20 mld więcej niż przed rokiem. Solidny wzrost w ciągu ostatnich 12 miesięcy to zasługa w pierwszej kolejności wysokich napływów netto; w drugiej – dobrych wyników zarządzania. 

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


W grudniu koniunktura sprzyjała. Globalny rynek akcji mierzony indeksem MSCI AC World wzrósł o +1,5%, napędzany przede wszystkim wzrostami na giełdzie amerykańskiej i rynkachi wschodzących. Rósł również parkiet w Polsce – indeks szerokiego rynku WIG był o +2,1% wyżej niż miesiąc wcześniej. To przełożyło się na wzrost aktywów w funduszach akcji (zarówno tych o uniwersalnej strategii, jak i małych i średnich spółek), pomimo ujemnego bilansu sprzedaży. Na koniec grudnia wartość aktywów w nich zgromadzonych wyniosła 33,2 mld zł.  


W grudniu z wysoką dynamiką aktywów mieliśmy do czynienia w przypadku funduszy gotówkowych i pieniężnych (wzrost o +1,2 mld zł, tj. +3,0%). Wartość środków zgromadzonych w funduszach z tej grupy wzrosła w 2017 roku o prawie +9 mld zł – zdecydowanie najwięcej spośród wszystkich kategorii produktów. Fundusze dłużne tym razem nie odnotowały wyraźnego wzrostu aktywów (+62 mln zł, +0,1%). Stało się tak za sprawą odpływów netto środków z funduszy dłużnych uniwersalnych i papierów skarbowych. Środki cały czas płyną z kolei do funduszy obligacji korporacyjnych i dzięki nim obserwujemy nieprzerwany od stycznia 2017 roku wzrost środków zgromadzonych w funduszach dłużnych.
  
Ponad 32,5 mld zł zgromadzone było na koniec grudnia w funduszach mieszanych, dla których cały 2017 rok był najlepszym pod względem dynamiki aktywów (+5,3 mld zł r/r) od czterech lat. W ostatnim miesiącu wartość aktywów wzrosła o +1,0%, głównie za sprawą napływów do kilku najpopularniejszych funduszy z tego segmentu oraz dobrej koniunktury na polskiej giełdzie, która pozytywnie wpłynęła na część akcyjną tych rozwiązań.

W grudniu w odwrocie były fundusze absolutnej stopy zwrotu. Głównie za sprawą umorzeń certyfikatów funduszy zamkniętych należących do tej grupy, wartość aktywów spadła o -50 mln zł i na koniec grudnia wyniosła niespełna 15,1 mld zł.

Otoczenie makroekonomiczne sprzyja wynikom funduszy surowców, co przekłada się naturalnie na wzrost aktywów w nich zgromadzonych. Na koniec grudnia było to 1,1 mld zł (+1,9% m/m). Wciąż nie cieszą się one jednak dużym zainteresowaniem klientów, o czym świadczą ujemne napływy do tych rozwiązań w grudniu.

Z dużym spadkiem aktywów mieliśmy do czynienia z kolei w funduszach sekurytyzacyjnych. Ich wartość spadła o prawie -0,9 mld zł (-13,9%). Przyczyna leży m.in. w wykupie certyfikatów inwestycyjnych kilku funduszy w jednym z towarzystw.


Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze absolute return

zobacz także

↑ na górę