Union Investment TFI: Akcje i surowce mogą dać zarobić najwięcej w 2018 r.

11.01.2018 | Union Investment TFI
Zarządzający funduszami Union Investment TFI S.A. przygotowali prognozy inwestycyjne na 2018 rok. Ich zdaniem ceny akcji na GPW, szczególnie mniejszych spółek, nadal mogą iść w górę. Dobrą inwestycją może być też ropa i metale przemysłowe. Ryzyko widzą w potencjalnym osłabieniu chińskiej gospodarki, zawirowaniach geopolitycznych oraz rosnącej inflacji

W 2018 r. w Polsce powinna utrzymywać się dobra koniunktura gospodarcza. Wzrost PKB może sięgnąć 4,1 proc. Podobnie w skali globalnej ożywienie może być kontynuowane. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego globalny wzrost gospodarczy w 2018 r. przyspieszy do 3,7 proc. To, w połączeniu z dobrymi nastrojami na rynku kapitałowym, tworzy dobre warunki dla inwestycji. Szczyt nadal przed nami, uważają zarządzający Union Investment TFI. Ich zdaniem akcje wciąż pozostają najatrakcyjniejszą klasą aktywów. Rośnie także znaczenie surowców i obligacji korporacyjnych.

Polska giełda urośnie na „misiach“, stopy procentowe w górę
Nadchodzący rok może być dobry dla polskiej giełdy. Akcje polskich, szczególnie mniejszych spółek, mogą zyskać około 10–12 proc. Spółki z sWIG80 mają duży potencjał inwestycyjny przy stosunkowo niskich wycenach. W drugiej połowie roku warto jednak rozważyć redukcję portfela akcyjnego. Konsumpcja prywatna może nadal rosnąć, zaś z uwagi na wybory samorządowe wysoki może być poziom inwestycji publicznych. Według zarządzających Union Investment TFI, inflacja w Polsce na koniec 2018 roku wyniesie 2,5 proc., a to skłoni Radę Polityki Pieniężnej do reakcji i podniesienia stóp procentowych w IV kwartale 2018 roku.

(sprawdź wyniki funduszy akcji polskich małych i średnich spółek)

Dalszy wzrost cen akcji na rynkach globalnych, surowce w cenie
Na globalnych rynkach akcji inwestorzy mogą oczekiwać dalszego napływu aktywów z obligacji do akcji. – W ramach rynku akcji zainteresowanie inwestorów będzie się przesuwało ze spółek typu „growth”, czyli wzrostowych, do spółek typu „value”, czyli wartościowychmówi Ryszard Rusak, dyrektor inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI odpowiedzialny za pion inwestycyjny. Polska może tu być odstępstwem ze względu na korektę cen akcji w sektorze małych i średnich spółek. – Akcje europejskie powinny być lepszą alternatywą niż amerykańskie. Polecamy również akcje z rynków wschodzących, w tym niektóre z krajów BRICS oraz wschodnioazjatyckich. Największych przyrostów można spodziewać się w Indiach, Rosji i Indonezji, czyli na rynkach rozwijających się, które znajdują się w fazie wzrostu, ale nie dotarły jeszcze na szczyt.dodaje dyrektor inwestycyjny Union Investment TFI.

(sprawdź wyniki funduszy akcji globalnych rynków wschodzących)

Dobre odczyty PMI głównych gospodarek, rosnąca koniunktura w gospodarce światowej, słaby dolar i rozpędzona produkcja przemysłowa zadecydować mogą o dalszym wzroście cen ropy naftowej. Zarządzający Union Investment TFI zakładają, że cena baryłki ropy może dojść do 70 dolarów. Widzą też szanse na wzrost cen metali przemysłowych oraz złota. – Ze względu na umiarkowaną inflację uważamy, że złoto może być inwestycyjną alternatywą począwszy od IV kwartału 2018 roku – mówi Ryszard Rusak.

Powolna zmiana kierunku polityki monetarnej banków centralnych
Zmniejsza się dynamika luzowania ilościowego (tzw. taperingu) Europejskiego Banku Centralnego, jednak polityka monetarna w strefie euro wciąż zapowiada się ekspansywnie. Bank zapewne będzie kontynuował politykę zakupu aktywów m.in. z otrzymywanych kuponów z obligacji oraz z reinwestycji środków z wykupionych obligacji. Może tak działać nawet po zakończeniu programu luzowania, które jest planowane na wrzesień. Taki „gołębi” komunikat powinien skłaniać inwestorów do bardziej ryzykownych aktywów. Polityka zerowej stopy procentowej w strefie euro najprawdopodobniej będzie trwać co najmniej do 2019 roku. – Amerykańska Rezerwa Federalna po grudniowej podwyżce stóp procentowych zapowiada kolejne trzy podwyżki w 2018 roku. Powoli zmienia się zatem kierunek polityki monetarnej banków centralnychdodaje Ryszard Rusak, dyrektor inwestycyjny ds. akcji Union Investment TFI.

Największe ryzyka w 2018 roku
W tym roku inwestorzy powinni czujnie obserwować sytuację w Chinach. Przyjęty nowy kurs gospodarki odchodzi od bazowania na taniej sile roboczej. Zamiast tego stawia na jakość i tworzenie większej wartości dodanej. Może to spowodować chwilowe osłabienie wzrostu PKB. Jeżeli tak się stanie, globalne rynki może czekać korekta. Wśród gorących tematów będą z pewnością kryptowaluty, brexit, wybory we Włoszech i nieprzewidywalność Korei Północnej. – Naszym zdaniem inwestorzy mogą rozważać zwiększanie zaangażowania w akcje przede wszystkim w pierwszej połowie roku. Druga połowa będzie czasem na redukcję portfela akcyjnegomówi Ryszard Rusak. Przy wysokich wycenach będzie to zabezpieczenie przed ewentualnymi korektami.

Cele inwestycyjne Union Investment TFI na 2018 rok
Union Investment TFI, bazując na powyższych założeniach, wyznacza cele inwestycyjne dla wybranych klas aktywów. Oczekiwana stopa zwrotu dla funduszy akcyjnych może sięgnąć 10–12 proc. Fundusze absolutnej stopy zwrotu mogą dać zarobić w tym roku 3–8 proc., zaś najbezpieczniejsze fundusze dłużne i pieniężne powinny przynieść zwrot na poziomie 2,5–3,5%.

TAGI:

komentarze zarządzającychRyszard RusakUnion Investment TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Pozostałe komentarze

14
gru
Empty-hex
Globalne zsynchronizowane spowolnienie
Komentarz tygodniowy Polska i Świat – May zostaje. Włosi kapitulują
6
gru
Empty-hex
Rajd św. Mikołaja na polskich obligacjach
30
lis
Empty-hex
Pozytywny przełom w trakcie 2019 roku?
22
lis
Empty-hex
Rynek akcji w USA: czy to już moment, że lepiej już nie będzie
20
lis
Empty-hex
Inflacja będzie rosnąć, ale RPP wciąż gołębia
19
lis
Empty-hex
Recepta na innowacje
9
lis
Empty-hex
RDM: dobry czas dla akcji się skończył
Empty-hex

zobacz także

↑ na górę