PZU ma ambitny plan – 65 mld zł do 2020 r.

10.01.2018 | Katarzyna Czupa
Konsolidacja podmiotów w ramach grupy, 15-procentowy udział w rynku PPK, fundusze cyklu życia oraz produkty zarządzane pasywnie, to plan PZU na kolejne trzy lata

W środę 10 stycznia PZU S.A. opublikowało aktualizację strategii do 2020 r. Dokument „Aktualizacja i operacjonalizacja strategii Grupy PZU na lata 2017–2020” zakłada integrację usług wokół klienta. Dotyczy to wszystkich produktów i aktywności Grupy PZU: ubezpieczeń na życie, majątkowych, i zdrowotnych, inwestycji, emerytur, ochrony zdrowia, bankowości i usług assistance. W efekcie liczba produktów przypadająca na klienta ma wzrosnąć z 1,5 na koniec 2016 do 2 w 2020 r.
Jak mówił Paweł Surówka, prezes PZU, spółka chce odróżnić się od klasycznego modelu relacji klientów z ubezpieczycielem, w którym jedyny kontakt z firmą po zakupie polisy mają dopiero po zaistnieniu szkody. 

Chcemy zrobić znacznie więcej i efektywnie pomagać w rozwiązywaniu ich problemów w wielu obszarach i na każdym etapie życia. W sercu tej zmiany jest nowe podejście PZU do budowania relacji z klientem – wyjaśniał.

Nowy plan zakłada także ambitne działania w segmencie zarządzania aktywami. PZU będzie dążyć do zwiększenia wartości kapitału zgromadzonego w ramach grupy do 65 mld zł (w części detalicznej), co oznacza blisko dwukrotny wzrost w stosunku do stanu obecnego. Na koniec grudnia ub.r. aktywa TFI PZU wyniosły 7,5 mld zł, a Pioneer Pekao TFI 18,4 mld zł (towarzystwo weszło w skład grupy w związku z transakcją przejęcia banku Pekao).

Osiągnięciu założonego celu ma pomóc nie tylko konsolidacja ale również rozbudowa oferty produktowej. Jednym z jej ważniejszych elementów mają być Pracownicze Plany Kapitałowe – w ciągu najbliższych trzech lat towarzystwo zamierza osiągnąć 15-procentowy udział w rynku. Planowane jest także wprowadzenie nowych produktów inwestycyjnych (m.in. funduszy cyklu życia oraz funduszy pasywnych), zwiększenie sprzedaży kanałami bankowymi (bankassurance) oraz rozwój nowych kanałów dystrybucji (direct), w tym wejście na rynki zagraniczne.

Na tym jednak nie koniec. Nowa strategia przewiduje wprowadzenie jednolitej struktury zarządzania aktywami w ramach Grupy PZU, która doprowadzi do optymalizacji realizowanych działań i pozwoli osiągnąć synergie kosztowe. Jak czytamy w dokumencie do 2020 r. ma powstać „jedna fabryka produktów inwestycyjnych”, co możemy interpretować jako potwierdzenie planu połączenia TFI PZU oraz Pioneer Pekao TFI. O konsolidacji podmiotów w ramach grupy przedstawiciele wspominali już wcześniej, m. in. podczas prezentacji wyników za pierwsze półrocze 2017 r.

Według założeń wynik netto z działalności inwestycyjnej Grupy PZU ma wzrosnąć z 83,4 mln zł netto na koniec 2016 r. do 200 mln zł netto w 2020 r. 

TAGI:

Paweł SurówkaPekao PZUTFI PZU

zobacz także

↑ na górę