Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus - powrót do czwórkowej oceny

10.01.2018 | Marcin Różowski, Jakub Jaworski

Data analizy: 10 stycznia 2018 r.

Fundusz: Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: stabilnego wzrostu

Rating: Rating dla funduszu Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus (Noble Funds FIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus należy do najbardziej wyrazistych rozwiązań w swojej grupie. Udział akcji w portfelu, który zwykle decyduje o wynikach tego typu produktów, w jego przypadku kształtuje się zazwyczaj na poziomie najwyższym lub zbliżonym do najwyższego wśród konkurentów - od dłuższego czasu jest to ok. 40% aktywów netto. Część akcyjna funduszy stabilnego wzrostu najczęściej traci nieco na charakterze w stosunku do pozostałych rozwiązań oferowanych przez powierników, jednak w tym przypadku produktu o przypuszczalnie mniej agresywnej polityce nie pozbawiono typowych dla Noble Funds TFI cech, czyli odważnych zakładów i szerokiego otwarcia na spółki zagraniczne. Pomaga temu fakt, że zarządzający nim Ryszard Miodoński równolegle stoi za sterami funduszu Noble Fund Timingowy. W konsekwencji skład obu portfeli jest bardzo zbliżony, jednak do teoretycznie mniej dynamicznego produktu trafiają dodatkowo akcje, którymi na rynku obraca się nieco wolniej. Drugim filarem funduszu jest odpowiadający za nieco ponad 50% portfel dłużny, który w 80% składa się z obligacji skarbowych i jest aktywnie zarządzany przez Mikołaja Raczyńskiego. Podejmowane przez niego ryzyko stopy procentowej mierzone parametrem duration, może kształtować się w szerokim przedziale 1-6, a przy konstruowaniu ekspozycji pomagać mogą derywaty. Uzupełnieniem tej części są obligacje korporacyjne, które z założenia stanowią około 10% aktywów. Portfel papierów dłużnych wyemitowanych przez przedsiębiorstwa jest mocno zdywersyfikowany. Pomimo relatywnie wysokiego udziału akcji w portfelu oraz aktywnego zarządzania częścią dłużną, istotna z punktu widzenia inwestorów zmienność wartości jednostki uczestnictwa wypada tylko delikatnie powyżej przeciętnej dla produktów z grupy mieszanych stabilnego wzrostu.

Opinia Analiz Online
Ubiegły rok zapisał się pozytywnie w historii funduszu. Stopa zwrotu za ten okres wyniosła +8,8% i była o +3 pkt. proc. wyższa od grupowej średniej. Spośród 36 rywali, tylko 5 poradziło sobie w tym czasie lepiej. W pierwszej części roku na plus zagrała obecność w portfelu akcji krajowych blue chipów, a następnie przesunięcie alokacji poza granice kraju. Nie można zapominać także o części dłużnej, która „dołożyła” do wyniku dzięki aktywności zarządzającego w obszarze pozycjonowania funduszu na krzywej dochodowości. Konkurencyjne stopy zwrotu zdają się być już charakterystyczne dla Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus, co nie oznacza jednak, że okresowo nie miewa on chwil słabości – głównie  z uwagi na relatywnie wysoki udział akcji w aktywach, który powoduje, że podczas bessy nieco odskakują mu rywale. Sytuacja taka miała miejsce np. w roku 2014 lub 2016 r. Mimo to Rankingi Analiz Online, oceniające efektywność zarządzania w perspektywie 12m to wysokie 4a, a dla 36m to najwyższe 5a.

Uzasadnienie oceny
Wybierając rozwiązanie mieszane stabilnego wzrostu nie powinniśmy być nastawieni na szybkie zyski, ale raczej na długoterminowy wzrost o nakreślonym w nazwie grupy charakterze. Pomimo krótko- lub średnioterminowych „zadyszek”, jakie naturalnie się przytrafiają, a także delikatnie wyższej od przeciętnej opłaty za zarządzanie, Noble Fund Stabilnego Wzrostu Plus wywiązuje się świetnie ze swoich zadań, co potwierdzają stopy zwrotu w horyzoncie 36 i 60 miesięcy. We wrześniu 2016 r. zawiesiliśmy ocenę produktu ze względu na istotne zmiany kadrowe– na stanowisku głównego zarządzającego Andrzeja Domańskiego zastąpił Ryszard Miodoński. Wynikającą z nich ewolucję w sposobie zarządzania oceniamy bardzo pozytywnie – fundusz pozostał jednym z liderów swojej grupy, a skład jego portfela został urozmaicony poprzez wzrost znaczenia zagranicznych spółek. Dlatego zdecydowaliśmy się ponownie przyznać Noble Fund Stabilnemu Plus wyróżniające 4-gwiazdki.

Jakub Jaworski, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze mieszanefundusze stabilnego wzrostuNoble Funds TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę