Fundusze gotówkowe pokonały lokaty

10.01.2018 | Anna Zalewska
Rok 2017 posiadacze jednostek funduszy gotówkowych i pieniężnych mogą zaliczyć do udanych. Średni wynik wyniósł +2,8%, najwięcej od 2013 roku.

Przeczytaj także: Fundusz pieniężny kontra lokata
 
To lepszy wynik od tego jaki można było osiągnąć deponując środki na lokatach, które w tym czasie przyniosły średnio +1,65% (wg danych NPB dla lokat poniżej 1 roku). Wynik ten był także wyższy od inflacji, która wg wstępnych szacunków GUS wyniosła w 2017 roku 2,0%.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

 
W sumie na 48 funduszy gotówkowych wynik lepszy od przeciętnego depozytu wypracowało aż 41 z nich. Dodatkowo 21 z nich osiągnęło wynik przekraczający solidne +3%. Tylko jeden - Optimum Gotówkowy (Optimum FIO) – poniósł stratę i to trzeci rok z rzędu.
 
Najwyższą stopę zwrotu (+4,69%) osiągnął BPS Płynnościowy (BPS SFIO). Tak wysoki wynik zarządzająca funduszem Izabela Sajdak upatruje w odpowiedniej selekcji w korporacyjnej części portfela, w szczególności banków, a także w umocnienie części skarbowej. - Wzrost popytu na obligacje korporacyjne, spowodowany rosnącymi napływami do funduszy dłużnych, przyczynił się do wzrostu wycen większości papierów znajdujących się w portfelu funduszu – mówi Izabela Sajdak. Wśród nich można wymienić papiery PZU, mBanku, czy Dekpolu. Zarządzająca spodziewa się podobnego wyniku w 2018 roku. - Umocnienie złotego wobec głównych walut oraz spadki rentowności polskich obligacji skarbowych wraz z zacieśnieniem marż na obligacjach korporacyjnych, z czym mieliśmy do czynienia w zeszłym roku sygnalizują pozytywne postrzeganie naszego kraju przez inwestorów zagranicznych i wzrost popytu na krajowe aktywa - mówi. - W związku z tym, że duration subfunduszu pozostaje na niskim poziomie jest on dobrze przygotowany na możliwą podwyżkę stóp procentowych ze strony RPP - dodaje. 


Na drugim miejscu znalazł się KBC Portfel Pieniężny (KBC Portfel VIP SFIO), dla którego był to czwarty z rzędu rok na podium. – Ten fundusz, jak i KBC Gamma były przeważone w długoterminowych obligacjach skarbowych o zmiennym oprocentowaniu, opartych o 6-mies. WIBOR. Ceny powyższych obligacji są w znacznej mierze zależne od wyceny tak zwanych asset swapów (syntetycznej pozycji w obligacji o stałym oprocentowaniu oraz kupionym swapie na stopę procentową, który stanowi zabezpieczenie przed ryzykiem stopy procentowej). Na przestrzeni ostatnich miesięcy poziom asset swapów był stosunkowo wysoki, jednak w ostatnim czasie uległ zmniejszeniu co pozytywnie wpłynęło na obligacje o zmiennym oprocentowaniu – tłumaczy Artur Ratyński, zarządzający funduszem. - Bardzo dobrze spisały się również obligacje indeksowane inflacją, które stanowią znaczy udział w obu funduszach, a także właściwe zarządzanie poziomem duration - dodaje.
 
Zdaniem Artura Ratyńskiego obligacje o zmiennym oprocentowaniu nadal stanowią bardzo atrakcyjną lokatę kapitału pomimo wyczerpywania skali potencjału wzrostowego. - Sprzyjać im będą ostatnie działania banków centralnych: kontynuacja procesu zacieśniania polityki monetarnej, oczekiwane podwyżki stóp procentowych przez Radę Polityki Pieniężnej oraz decyzja o zmniejszeniu skupu aktywów przez Europejski Bank Centralny i wygaszanie QE. Ekspert pozytywnie wypowiada się także o perspektywach dla obligacji indeksowanych inflacją, zarówno z perspektywy globalnej jak i lokalnej. - Zatwierdzenie przez obie izby amerykańskiego parlamentu dużej obniżki podatków dla przedsiębiorstw uwalnia znaczący impuls fiskalny, którego konsekwencją będzie wzrost inflacji. Ostatni kilkumiesięczny wzrost cen ropy naftowej również będzie wspierał  wzrost oczekiwań inflacyjnych podobnie jak dynamiczny wzrost wynagrodzeń jaki miał miejsce w Polsce w 2017 – tłumaczy zarządzający.
 
Jego zdaniem zakładając, że pozytywny trend będzie kontynuowany, w 2018 roku stopy zwrotu funduszy pieniężnych powinny być zbliżone do poziomu +3% w skali roku. 

/az

TAGI:

fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalnewyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę