Noble Fund Timingowy - jedyny w swoim rodzaju

05.01.2018 | Marcin Różowski, Jakub Jaworski

Data analizy: 05 stycznia 2018 r.

Fundusz: Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO)

Segment: mieszane

Grupa: aktywnej alokacji

Rating: Rating dla funduszu Noble Fund Timingowy (Noble Funds FIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Noble Fund Timingowy to rozwiązanie, którego celem - podobnie jak w przypadku Noble Fund Mieszany - jest aktywna alokacja aktywów pomiędzy akcjami i obligacjami. Pierwszy z funduszy z założenia powinien być w swoich działaniach bardziej dynamiczny i nieco „odważniejszy” od drugiego. Świadczy o tym fakt, że zarządzający (Ryszard Miodoński) może korzystać z bardzo szerokiego przedziału zaangażowania we wspomniane klasy aktywów – 0-100% (w przypadku Noble Fund Mieszanego jest to 20-80%). W praktyce oznacza to, że kiedy w ocenie zarządzających perspektywy dla rynku akcji są pozytywne, udział tych papierów wartościowych w aktywach może być zbliżony do tego, jaki charakteryzuje fundusze stricte akcyjne (o delikatnie większej poduszce płynności). Pod tym kątem Noble Fund Timingowy jest produktem unikalnym w swojej grupie. Co istotne, zarządzający wybierając spółki nie ogranicza się tylko do krajowego podwórka. Akcje zagraniczne (w przeciwieństwie do tego jak to jest u konkurentów) nie są tylko dodatkiem do portfela – w zależności od oceny perspektyw dla poszczególnych rynków, mogą one nawet stanowić jego podstawę. To właśnie odważne wyjście poza granice kraju stanowi najważniejszą zmianę względem tego, w jaki sposób zarządzany był fundusz przed zmianami kadrowymi w zespole. Całość części poświęconej rynkom akcji uzupełniają zakłady realizowane przy wykorzystaniu kontraktów terminowych – zarządzający korzysta z nich aktywnie, np. w celu zbudowania zakładu relatywnego lub „skrócenia” ekspozycji na dany rynek. Z uwagi na bardzo niski aktualnie udział części dłużnej w aktywach Noble Fund Timingowego (<5%), trudno jest jednoznacznie stwierdzić, jaki kształt mogłaby obrać w przypadku, kiedy zarządzający zdecydowaliby się przesunąć ciężar alokacji właśnie w kierunku tej klasy aktywów. Obecnie składają się na nią obligacje skarbowe o stałym i zmiennym kuponie, a także list zastawny banku hipotecznego.

Opinia Analiz Online
Ostatnie 12 miesięcy okazało się całkiem udane dla funduszu Noble Fund Timingowy. Dzięki wysokiej alokacji w akcje wartość jednostek uczestnictwa wzrosła o niemal +13% (w tym czasie fundusze akcji zarobiły średnio +17%). Na wynik złożyło się kilka czynników. Po pierwsze, na początku roku na plus zagrał udział emitentów z indeksu WIG20 w portfelu (głównie tych z sektora energetycznego i bankowego). Po drugie w kolejnych miesiącach ciężar alokacji przesunięty został poza granice kraju - w kierunku państw rozwiniętych. Tam wybór padł na spółki technologiczne, sektor finansowy i spółki konsumenckie. To sprawiło, że wartość jednostki uczestnictwa zachowywała się nieco inaczej niż u konkurentów – na przykład w okresie maj-czerwiec fundusz stracił relatywnie mocniej, ale już we wrześniu i październiku fundusz zarabiał, podczas gdy tracili rywale. Chociaż stopy zwrotu w ujęciu miesięcznym często bywają w kratkę (dodatnie lub ujemne), to odchylenie standardowe (ujęcie miesięczne, okres 3 lat) ukształtowało się na poziomie przeciętnym w grupie (2%).
 
Uzasadnienie oceny
Do oceny powracamy po zawieszeniu Ratingu, które nastąpiło we wrześniu 2016 w wyniku zmiany głównego zarządzającego. Od tego typu wydarzenia musi minąć pewien okres (w tym przypadku odpowiadający dwóm okresom sprawozdawczym), abyśmy w pełni mogli ocenić jej wpływ na sposób zarządzania funduszem. W naszej ocenie rozwiązanie nie tylko nie straciło na jakości, ale też dzięki odważniejszemu otwarciu się na zagranicę stało się bardziej kompletne. Choć fundusze Mieszany i Timingowy należą do tej samej grupy i na pierwszy rzut oka wydają się podobne, to jednak różnice pomiędzy nimi są znaczne. Po pierwsze ich portfele akcyjne nie są jednorodne (np. pod względem alokacji geograficznej). Po drugie struktura części dłużnej pierwszego jest już wyklarowana, a w przypadku Timingowego jej ewentualny kształt pozostaje jeszcze nieznany. Wobec tego zdecydowaliśmy, że na tą chwilę różnić się będą również oceny obu funduszy - przyznajemy Noble Fund Timingowy 4 gwiazdki.

Jakub Jaworski, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze aktywnej alokacjifundusze mieszaneNoble Funds TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę