To był tydzień: Światowa gospodarka dobrze zaczyna nowy rok

05.01.2018 | Katarzyna Czupa
Opublikowane wartości wskaźnika PMI dają powody do optymizmu. Entuzjazm panuje także w amerykańskim banku centralnym, który podwyższył prognozę wzrostu krajowego PKB

Pierwszy tydzień 2018 r. rozpoczął się od publikacji odczytów PMI dla przemysłu za grudzień. Dane potwierdziły dobrą sytuację w światowej gospodarce – wartość dla Chin (51,5 pkt.) była lepsza od przewidywań i ostatniego odczytu. Sytuacja wyglądała podobnie w USA (55,1 pkt)., a w Europie wskazania oscylowały przeważnie w granicach 55-60 pkt. (50 to poziom graniczny, wartości powyżej wskazują na aktywność gospodarczą). Odczyt dla samej strefy euro wyniósł 60,6 pkt., a dla Niemiec aż 63,3 pkt.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W środę opublikowano protokół z grudniowego posiedzenia Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC), organu Fed odpowiedzialnego za ustalanie polityki pieniężnej. Na spotkaniu większość członków Komitetu opowiedziała się za kontynuacją stopniowych podwyżek stóp procentowych oraz podniesiono wysokość stawki referencyjnej z 1,25% do 1,5%. Poruszono także kwestię reformy podatkowej – członkowie FOMC przyznali, że obniżka podatku powinna pobudzić konsumpcję gospodarstw domowych oraz inwestycje przedsiębiorstw wspierając wzrost gospodarczy. Punktem obrad była także obecna sytuacja makroekonomiczna. Jak zwrócono uwagę, stopa bezrobocia spadła do 4,1%, a wzrost produkcji przemysłowej określono jako „żwawy”. W efekcie prognoza dynamiki wzrostu produkcji krajowej została podniesiona z 2,1% do 2,5%.

W drugiej połowie tygodnia poznaliśmy także dane na temat inflacji w strefie euro. Jak poinformowano w grudniu tempo wzrostu cen spadło do 1,4% (o 0,1 pkt. proc. mniej niż w listopadzie). Co więcej, wbrew oczekiwaniom inflacja bazowa nie przyspieszyła i wciąż wynosi 0,9% (spodziewano się 1%). Odczyt ponownie rozbudził debatę na temat momentu rozpoczęcia normalizacji polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny.

Warto również zauważyć, że wartość globalnego długu osiągnęła nowy rekord. Jak poinformował Bloomberg, w III kwartale 2017 r. sięgnęła ona 233 bilionów dolarów, o 16 bilionów więcej niż na koniec 2016 r. Niechlubne rekordy osiągnęło również kilka krajów – we Francji, Hing Kongu, Kanadze, Południowej Korei, Szwajcarii i Turcji. Co ciekawe, pomimo wzrostu wartości globalnego zadłużenia jego stosunek do PKB obniżył się – na koniec III kwartału 2016 r. wynosił 321%, a rok później było to 318%.

W Polsce tematem mijającego tygodnia również były odczyty makroekonomiczne. Na „pierwszy ogień” poszło PMI dla przemysłu. W grudniu jego wartość wyniosła 55 pkt., o 0,3 pkt. proc. więcej niż oczekiwano i 0,8 pkt. więcej niż przed miesiącem. Poznaliśmy również dane dotyczące wzrostu cen – stopa inflacji spadła w grudniu do 2,0% r/r z 2,5% r/r w listopadzie. Wskazuje się, że głównym źródłem niższego odczytu były efekty bazy, które są pochodną gwałtownie rosnących w grudniu 2016 roku cen paliw.

Jeśli chodzi o sektor finansowy, w tym branżę funduszy inwestycyjnych, od 3 stycznia br. zaczęła obowiązywać unijna dyrektywa MiFID II. W Polsce nie udało się jednak przyjąć na czas ustawy implementującej europejskie przepisy do krajowego porządku prawnego. Pod koniec roku Komisja Nadzoru Finansowego wydała stanowisko wskazujące jakie przepisy należy stosować do czasu uchwalenia niezbędnych regulacji. Projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów w czwartek 4 stycznia br. Teraz trafi do Sejmu.

Rynek funduszy inwestycyjnych:
W środę opublikowaliśmy podsumowanie wyników funduszy inwestycyjnych. Uwzględniając cały 2017 r. wszystkie grupy funduszy zdołały pomnożyć kapitał klientów – żadna ze średnich wyników dla poszczególnych grup nie spadła poniżej zera. Najwięcej zarobić dały produkty skupiające się na akcjach azjatyckich (bez Japonii) – wartość ich jednostek wzrosła średnio o +23,3%. W samym grudniu najwięcej zyskali inwestorzy lokujący kapitał w fundusze akcji tureckich (+11,1%).

Powody do zadowolenia mają także przyszli polscy emeryci, którzy gromadzą oszczędności w ramach OFE. W 2017 r. zarobiły one średnio +18,7% – to najlepszy wynik w historii. W grudniu wszystkie OFE wypracowały zysk, wynoszący średnio +2,0%. Wypracowane stopy zwrotu zawarły się w przedziale od +1,7% (Generali OFE) do +2,5% (OFE PZU "Złota Jesień").

Mijający tydzień przyniósł także pierwsze zmiany kadrowe tego roku. Z dniem 2 stycznia br. Piotr Święcik, dotychczas wiceprezes Opera TFI, przeszedł do Citi Handlowego. W nowym miejscu pracy będzie odpowiadał za dostarczanie zamożnym klientom banku kompletu usług niezbędnych dla budowy portfela inwestycyjnego.

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

EBCFEDfundusze akcji tureckichMiFID IIOFEOpera TFIPiotr ŚwięcikPMIpodsumowanie tygodnia

zobacz także

↑ na górę