Najlepsze z najlepszych - fundusze do budowy portfela (grudzień 2017)

05.01.2018 | Anna Zalewska
Przedstawiamy fundusze, które otrzymały najwięcej gwiazdek w Ratingach oraz mają wysokie oceny w naszym comiesięcznym Rankingu Analiz Online

Jak co kwartał, sprawdzamy które fundusze spełniają wyśrubowane kryteria wyboru do budowy portfela wygrywającego z rynkiem. Wybierając fundusze opieramy się na dwóch gotowych narzędziach – ratingach (opartych na analizie ilościowej i jakościowej) oraz rankingach funduszy (wyliczanych co miesiąc) jednocześnie. Ostateczna lista najlepszych funduszy składa się z produktów o najwyższych ocenach ratingowych (4 lub 5 gwiazdek) w danej grupie porównawczej i jednocześnie posiadających odpowiednio wysoką sumę ocen rankingowych (12-mies. i 36 mies. - minimum 7).

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Przyjrzyjmy się jakie zmiany zaszły na liście w ostatnim kwartale.


Na listę najlepszych funduszy akcji polskich uniwersalnych po krótkiej przerwie powrócił Noble Fund Akcji (Noble Funds FIO). To jeden z niewielu funduszy, który legitymuje się najwyższą, 5-gwiazdkową notą w Ratingu od lat. W długim terminie osiąga stopy zwrotu  zbliżone do indeksu WIG, co jest rzadkim osiągnięciem na polskim rynku.

W gronie najlepszych funduszy akcji polskich znalazł się natomiast po raz pierwszy UniAkcje Wzrostu, zarządzany przez Tomasza Matrasa. Choć fundusz ma dość długą historię, dopiero niedawno zdobył prawdziwą popularność wśród inwestorów, dzięki czemu mógł zadebiutować w naszym Ratingu – otrzymując od razu wysokie 4 gwiazdki. Fundusz wyróżnia się dużą dozą elastyczności daną zarządzającemu, który może dostosowywać skład portfela do przewidywań rynkowych. Pod względem długoterminowych stóp zwrotu fundusz należy do liderów grupy. Od siedmiu lat co roku bije średnią grupy i niemal każdego roku – wymagający indeks WIG. Wyjątkiem od reguły okazał się 2017 rok, w którym mniejsze spółki były wyraźnie słabsze od tych zgrupowanych w WIG20, co musiało się odbić na rezultatach rozwiązania opartego w dużym stopniu na mniejszych spółkach. Mimo to udało się uplasować w połowie stawki.
 
W naszym grudniowym zestawieniu najlepszych funduszy do budowy portfela zadebiutował jeszcze jeden produkt z Union Investment TFI – mowa o UniStabilny Wzrost (UniFundusze FIO). W tym przypadku o jego debiucie także zadecydowała ocena ratingowa, którą w listopadzie nasi analitycy przywrócili do 4 gwiazdek. Minione 1,5 roku bardzo pozytywnie zapisało się w historii funduszu, a chwile słabości, z którymi wiązało się wcześniejsze obniżenie ratingu (październik 2016), produkt ma już za sobą. Modyfikacja portfela akcyjnego, trafna selekcja oraz wykorzystanie rynku wzrostowego umożliwiły powrót do rywalizacji o wyższe miejsca w tabeli. W zeszłym roku fundusz zyskał +9,4%, kończąc go w pierwszym kwartylu stóp zwrotu. Wzrosła również efektywność zarządzania, co odzwierciedlają nasze Rankingi. W horyzoncie krótkim (12M) produkt legitymuje się notą 5a, a w długim (36M) 4a.
 
W naszym zestawieniu pojawiły się także dwa fundusze aktywnej alokacji. Pierwszy - Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) – po przerwie. Jest to fundusz 5-gwiazdkowy, który miał za sobą nieco słabszy 2016 rok i co za tym idzie spadek not w Rankingach. Jednak zeszły rok był już wyraźnie lepszy, a uzyskany wynik +10,8% był jednym z wyższych w grupie. Po raz pierwszy w zestawieniu pojawił się natomiast Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO). Fundusz ten dzięki wystarczająco długiej historii w listopadzie zadebiutował w Rankingu 36-mies. i to od razu z najwyższą oceną 5a.  Jest to rozwiązanie skupione na globalnych rynkach akcji i obligacji. Z uwagi na bardzo szerokie możliwości inwestycyjne (m.in. brak benchmarku) i specjalizację zespołu Aviva Investors Poland TFI w analizie instrumentów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej, do budowy portfela wykorzystywane są fundusze zagraniczne – głównie ETF. Jego struktura uzależniona jest przede wszystkim od perspektyw dwóch głównych klas aktywów – akcji i obligacji – oraz okazji inwestycyjnych z punktu widzenia geografii, głównie potencjału poszczególnych krajów i regionów.
 
Przejdźmy do funduszy dłużnych. Z zestawienia zniknęły PZU Papierów Dłużnych POLONEZ, Pioneer Obligacji - Dynamiczna Alokacja FIOPKO Papierów Dłużnych Plus oraz Millennium Obligacji Korporacyjnych. Wszystkie te fundusze odnotowały w ostatnim czasie spadek ocen w naszych rankingach, w efekcie ich suma spadła poniżej 7, czyli przestały spełniać jeden z warunków niezbędnych do obecności w gronie najlepszych.
 

Do tego grona powróciły natomiast PKO Obligacji Długoterminowych (Parasolowy FIO) oraz UniObligacje Aktywny (UniFundusze SFIO). Pierwszy z nich to solidny produkt, który ma za sobą udany rok (piąte miejsce w grupie 33 funduszy, za czym poszedł skok ocen rankingowych).
Drugi – UniObligacje Aktywny to jeden z nielicznych funduszy, który może się pochwalić najwyższą 5-gwiazdkową oceną. Wyróżnia się on na tle konkurencji dużą skalą ryzyka jaką podejmuje zarządzający funduszem (Krzysztof Izdebski). Umożliwia ona osiąganie bardzo wysokich stóp zwrotu na tle konkurencji w dobrych okresach, ale przy podjęciu błędnych decyzji – znacznego ich pogorszenia. Po dwóch słabszych latach, w 2017 roku fundusz wrócił na podium z najwyższym wynikiem w grupie (+5,4%) i wyższymi ocenami w rankingach.
 
Ostatecznie najwięcej reprezentantów w zestawieniu ma niezmiennie PKO TFI – (obecnie 7 funduszy). Na drugie miejsce awansowało Union Investment TFI (z 6 funduszami), które dołączyło do NN Investment Partners TFI. Na trzecim miejscu pozostało Investors TFI z 4 funduszami.
 
Więcej o samej metodologii oraz wskazówkach jak korzystać z powyższego zestawienia w tekście edukacyjnym „Stwórz portfel z najlepszymi funduszami wg Analiz Online”.

Anna Zalewska
Analizy Online

TAGI:

fundusz w portfeluwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę