Ranking funduszy inwestycyjnych (grudzień 2017)

04.01.2018 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Na rynku funduszy inwestycyjnych dostępnych jest ponad 800 produktów detalicznych. Ocenę 12-miesięczną w Rankingu Analiz Online w grudniu otrzymało przeszło 400 rozwiązań, a dla 292 historia była wystarczająco długa, aby otrzymały ocenę także w horyzoncie 36-miesięcznym

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W ubiegłym miesiącu swoje pierwsze oceny w zestawieniu rocznym otrzymały dwa rozwiązania. Pocztowy Obligacji (Pocztowy SFIO), produkt skupiający się na polskim rynku papierów skarbowych, zadebiutował na „czwórkę”. Fundusz ten działa w formule white label – jest oferowany klientom Banku Pocztowego, a za zarządzanie odpowiada Ipopema TFI. W przypadku Millennium Konserwatywny (Millennium SFIO), pierwsza nadana nota nie daje powodów do zadowolenia – produkt uzyskał najniższą z ocen (1a).

Jeśli chodzi o horyzont 36-miesięczny grudzień przyniósł ośmiu debiutantów, w tym aż czterech z grupy akcji azjatyckich bez Japonii. Najwyższą efektywnością może się pochwalić MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO), który otrzymał najwyższą z możliwych ocen. Na czwórkę zadebiutowały Caspar Ochrony Kapitału (Caspar Parasolowy FIO) oraz Pioneer Akcji Rynków Dalekiego Wschodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO). Nieco słabiej poradziły sobie Ipopema MegaTrends FIZ oraz NN (L) Nowej Azji (NN SFIO), których stosunek zysku do ryzyka pozwolił na przyznanie oceny dostatecznej. Notę 2a otrzymał UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO), a najniższą z możliwych ocen przyznano dwóm rozwiązaniom – Investor Indie i Chiny (Investor SFIO) i Noble Fund Dywidendowy FIZ.


Warto przyjrzeć się rozwiązaniom, które odnotowały największą poprawę ocen rankingowych. Minione miesiące przyniosły istotny wzrost efektywności funduszu PKO Akcji Rynków Wschodzących (Parasolowy FIO). Przełom lat 2016 i 2017 r. oraz wiosna minionego roku była dla niego nieudana– przez siedem miesięcy, aż do kwietnia br., przyznawane oceny znajdowały się niezmiennie na poziomie 1a. Wraz z nadejściem lata efektywność w porównaniu do konkurencji uległa poprawie, a w październiku fundusz po raz pierwszy od blisko 1,5 roku otrzymał notę 4a. Od listopada ub.r. efektywność oceniana jest jako „bardzo dobra”.

Produkt skupia się na akcjach rynków wschodzących, a te w minionym roku radziły sobie naprawdę dobrze – indeks szerokiego rynku MSCI EM wzrósł o ponad +34%. Na tle konkurentów portfel funduszu jest dość istotnie zdywersyfikowany pod kątem geograficznym, co pozwala na czerpanie korzyści z inwestycji realizowanych na różnych rynkach. Ponadto, portfel zarządzany jest w sposób aktywny, a alokacja w papiery poszczególnych krajów ulega zmianom w odpowiedzi na bieżące wydarzenia. Takie podejście okazało się bardzo skuteczne w ubiegłym roku – fundusz wypracował najwyższą stopę zwrotu w grupie, co rekompensuje dość wysoki poziom ryzyka.


Na drugim biegunie znalazł się PZU Akcji Spółek Dywidendowych (GI SFIO). Po blisko dwóch latach wysokich ocen rankingowych (4a i 5a), w maju ub. r. spadek efektywności doprowadził do obniżenia noty do poziomu 3a. Kolejne miesiące przyniosły dalsze pogorszenie sytuacji – w sierpniu ub.r. przyznano ocenę „dopuszczającą”, a od października ub.r. fundusz utrzymuje najgorszą z możliwych ocen. Warto zauważyć, że wiosną ubiegłego roku miały miejsce zmiany w zespole zarządzających. Miniony rok przyniósł też istotne pogorszenie osiąganych wyników. W latach 2015 i 2016 r. PZU Akcji Spółek Dywidendowych był liderem grupy funduszy akcji polskich uniwersalnych, natomiast w ubiegłym roku wypracowana stopa zwrotu wyniosła jedynie +0,3% i była o 10,5 pkt. proc. niższa od średniej.  

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę