Jakie fundusze szykują TFI w 2018?

28.12.2017 | Katarzyna Czupa
Szersza paleta funduszy dających ekspozycję na rynki zagraniczne, rozwiązania z rynku nieruchomości i bogatsza oferta FIZ-ów, takie zmiany przyniosą nadchodzące miesiące

Po przedstawieniu planów produktowych TFI na 2018 r. czas na nadchodzące zmiany w ofercie funduszy inwestycyjnych. A tych w kolejnych miesiącach będzie naprawdę sporo.
 
Zaczynając od rozwiązań otwartych, na początku roku (styczeń/luty 2018 r.) MetLife TFI uruchomi cztery nowe produkty działające w formule funduszu funduszy. Będą to trzy rozwiązania skupiające się na rynku akcji – MetLife Globalnych Innowacji, MetLife Akcji Europejskich i MetLife Akcji Ameryki Łacińskiej – oraz jeden produkt lokujący kapitał w różne klasy aktywów – MetLife Multistrategia. Zgromadzony kapitał będzie lokowany w fundusze oferowane przez globalne firmy zarządzające aktywami, w tym m.in.  BlackRock, Fidelity, Franklin Templeton, JP Morgan, Pictet, Schroders.
 
Jak mówi Przemysław Pankratz, menedżer ds. obsługi produktów inwestycyjnych, w nowych subfunduszach będzie zastosowany hedging walutowy, aby zabezpieczyć klientów przed ryzykiem kursowym. Każdy subfundusz będzie dobrze zdywersyfikowany branżowo oraz geograficznie poprzez alokacje w wiele różnych funduszy źródłowych.
 
Rozwiązanie typu fundusz funduszy zamierza wprowadzić także Ipopema TFI. Produkt ten ma zostać uruchomiony w drugim kwartale 2018 r. W bliższym horyzoncie, bo już na przełomie 2017 i 2018 r. w palecie produktów znajdzie się natomiast Ipopema Obligacji Korporacyjnych. Plany towarzystwa obejmują także fundusz, który będzie mógł dokonywać regularnej dystrybucji swoich dochodów na rzecz uczestników.
 
Wzbogaci się także oferta Pioneer Pekao TFI. Dyrektor ds. komunikacji inwestycyjnej towarzystwa Piotr Szulec zdradza, że na przyszły rok planowane jest kilka zmian, a prace nad nimi już trwają.
 
Do tych najbliższych należy zaliczyć wprowadzenie do oferty funduszu z dynamicznym zabezpieczeniem wartości jednostki oraz przygotowanie wyspecjalizowanych strategii inwestycyjnych, o różnym profilu ryzyka, które ze względu na ścisłą współpracę z Bankiem Pekao SA zaoferowane będą przede wszystkim jego klientom – mówi.
 
Jeśli chodzi o NN Investment Partners TFI, product manager Rafał Tofiło, podkreśla, że obecnie w ramach szerokiej oferty produktowej każdy może znaleźć produkt odpowiadający jego potrzebom. Jednak jak poinformował niewykluczone jest, że w ramach funduszy z parasola NN SFIO pojawią się rozwiązania wykorzystujące strategie obligacji zamiennych lub nowych rynków wschodzących.
 
Zmiany czekają także towarzystwa, które w tym roku przeszły proces przekształceń właścicielskich. Mowa o Skarbiec TFI oraz KBC TFI. Pierwszy z podmiotów w połowie 2017 r. został przejęty przez Murapol, spółkę działającą w branży deweloperskiej. Po zmianach kadrowych przyszedł czas na nowości w ofercie. Jak zdradził Jacek Janiuk, członek zarządu Skarbiec TFI, w pierwszym kwartale 2018 r. uruchomione zostaną fundusze związane z rynkiem nieruchomości.
 
Jeśli chodzi o KBC TFI i PKO TFI, prezes zarządu drugiego z towarzystw Piotr Żochowski  poinformował, że mając na względzie połączenie obu TFI będą prowadzone prace zmierzające do integracji oferty. Jak mówi, obecnie trwają analizy kierunków, w których będzie podążał projekt połączenia obu TFI i za wcześnie by wskazywać szczegółowe rozwiązania.
 
To jednak nie jedyne plany PKO TFI na nadchodzące miesiące. W środowym artykule wspominaliśmy o nowym parasolu towarzystwa, który będzie działał w formule fund of funds (zostanie wprowadzony do oferty w styczniu 2018 r.). TFI rozważa także modyfikację polityki inwestycyjnej jednego z funduszy zamkniętych, którego podstawowym składnikiem lokat są notowane na rynkach globalnych akcje spółek charakteryzujących się innowacyjnością i dobrymi perspektywami na tle branż, w których działają. Piotr Żochowski zdradził, że możliwe jest przekształcenie funduszu w taki sposób, by realizował politykę absolutnej stopy zwrotu i umożliwiał klientom uzyskiwanie dodatniej stopy zwrotu również w fazie dekoniunktury na globalnych rynkach akcji. Jak dodał, rozważane jest również rozwiązanie alternatywne, tj. stworzenie nowego funduszu zamkniętego bez konieczności zmiany polityki inwestycyjnej istniejącego funduszu. 
 
Zmiany w polityce inwestycyjnej oferowanych produktów planuje także TFI PZU. Andrzej Czyrko, dyrektor biura sprzedaży, poinformował, że od 8 lutego 2018r. wchodzi w życie nowa polityka inwestycyjna funduszu ochrony kapitału PZU Sejf+.
 
Wprowadzone zostaną dodatkowe „narzędzia” dla zarządzającego do kontrolowania ryzyka. Powinno to zmniejszyć zmienność wartości jednostki uczestnictwa, z utrzymaniem wyceny rynkowej bieżących aktywów. Fundusz zwiększy atrakcyjność względem oferty lokatowej banków oraz funduszy w grupie. Kończymy także prace nad uelastycznieniem polityki inwestycyjnej w kilku dotychczasowych funduszach otwartych, a w dalszej części roku, nie możemy wykluczyć zaproponowania nowych rozwiązań w postaci funduszy zamkniętych – dodaje.
 
Wzbogaci się także paleta funduszy zagranicznych. Templeton Asset Management (Poland) TFI oprócz oferowania trzech lokalnych produktów, zamierza bowiem dalej doskonalić dostępną ofertę funduszy luksemburskich tzw. SICAV. Członek zarządu Michał Staszkiewicz poinformował, że w pierwszym kwartale przyszłego roku w ofercie TFI pojawią się nowe tytuły uczestnictwa denominowane w PLN.
 
Tym samym w najbliższym czasie zakładamy dalszy rozwój tych dwóch linii biznesowych, ale nie planujemy ich wzajemnego przenikania się. Jesteśmy przekonani, że obie inwestycje mają swoje przewagi i w portfelu inwestora powinny się wzajemnie uzupełniać – wyjaśnia.
 
Rozrośnie się też oferta funduszy zamkniętych. W 2018 roku TFI Allianz Polska zamierza w styczniu wdrożyć do dystrybucji nowy rentierski fundusz Allianz Dochodowych Obligacji FIZ (powstał z przekształcenia Allianz Structured Return). Jest to rozwiązanie działające w formule master-feeder – zgromadzony kapitał będzie lokowany w azjatyckie obligacje dochodowe (za pośrednictwem Allianz Dynamic Asian High Yield Bond).
 
Dalszą rozbudowę palety FIZ-ów (obecnie w ofercie są trzy tego typu rozwiązania, z czego dwa uruchomiono w 2017 r.) planuje NN Investment Partners TFI. Rozważane jest wprowadzenie produktu, który stanowiłby alternatywę dla depozytów oraz funduszy gotówkowych. Jak mówi Rafał Tofiło, polityka inwestycyjna charakteryzowałaby się dużą elastycznością z brakiem sztywnych zasad odnośnie dywersyfikacji poszczególnych kategorii lokat.  
 
Nowa strategia korzystałaby również z wielu źródeł do generowania dodatkowej stopy zwrotu głównie poprzez aktywne wykorzystanie rynku obligacji w tym koncentrację na obligacjach przedsiębiorstw oraz wyszukiwaniu okazji rynkowych na rynkach zagranicznych – dodaje.
 
Potencjalne uruchomienie funduszu planowane jest w pierwszym kwartale 2018 roku. W trakcie pozostałej części roku niewykluczone są również inne nowe strategie w obszarze funduszy inwestycyjnych zamkniętych.
 
Warto wspomnieć także o produktach, które nie będą skierowane do szerokiej dystrybucji. Ipopema TFI informuje, że na przestrzeni 2018 roku światło dzienne ujrzą fundusze alternatywne dające ekspozycję na rynek wierzytelności (pożyczki, faktoring bądź leasing), nieruchomości czy też prężnie rozwijający się segment spółek niepublicznych na wstępnym etapie rozwoju (venture capital). Towarzystwo zamierza też uruchomić kilka funduszy publicznych, których certyfikaty inwestycyjne będą docelowo notowane na rynku podstawowym GPW.
 
Natomiast Forum TFI w nadchodzących miesiącach będzie kontynuować tworzenie kolejnych NSFIZ opartych o współpracę z firmą Raport SA. Jak zdradził prezes towarzystwa Artur Rawski analizowane będą także okazje biznesowe, które być może zaowocują stworzeniem funduszy kompetencyjnych zbliżonych do funduszy PIK lub Food & Friends. TFI pracuje także nad nowatorską linią produktów opartych o nieruchomości lub wierzytelności, które powinny zostać zaoferowane wybranym inwestorom już w pierwszej połowie 2018 roku.
 
Wzbogaci się także oferta funduszy niepublicznych AgioFunds TFI. Według przewidywań proces zostanie sfinalizowany w pierwszym kwartale 2018 r. 

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

Andrzej Czyrko Ipopema TFIJacek JaniukKBC TFIMetLife TFINN Investment Partners TFIPioneer Pekao TFIPiotr SzulecPiotr ŻochowskiPKO TFIproduktyPrzemysław PankratzSkarbiec TFITFI Allianz PolskaTFI PZU

zobacz także

↑ na górę