Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek: produkt „zgodny z opisem”

28.12.2017 | Marcin Różowski, Wojciech Kiermacz

Data analizy: 28 grudnia 2017 r.

Fundusz: Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: małe i średnie spółki

Rating: Rating dla funduszu Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek (Noble Funds FIO) - 5 gwiazdek
Charakterystyka produktu
Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek to produkt „zgodny z opisem”. W jego portfelu znajdziemy wyłącznie spółki o średniej i małej kapitalizacji, przy czym znacznie większą rolę grają pierwsze z wymienionych. Nie ma w nim więc reprezentantów polskich blue chipów, co nie jest regułą u konkurentów. Jednocześnie jest to jeden z największych funduszy z tej grupy na polskim rynku, wobec czego zarządzający (Tomasz Manowiec) szuka również pomysłów inwestycyjnych wśród małych i średnich spółek zagranicznych (do 20% portfela). Główne kierunki to rynki rozwinięte – przede wszystkim Europa Zachodnia, w drugiej kolejności Stany Zjednoczone. Rynki wschodzące, poza Turcją, rzadko goszczą w portfelu. Ekspozycja na zagraniczne spółki budowana jest niemal wyłącznie przez bezpośrednie inwestycje w akcje. Jednostki funduszy ETF mają w funduszu marginalne znaczenie, podobnie jak kontrakty terminowe na wybrane indeksy. Cechą szczególną produktu jest względnie niewielka liczba spółek w portfelu. Podczas gdy u wielu bezpośrednich konkurentów przekracza ona 70, to w funduszu oscyluje w granicach 50. Zarządzający nie jest bowiem zwolennikiem nadmiernej dywersyfikacji - możliwość zajęcia większej pozycji na wybranych walorach przedkłada nad nieco większe ryzyko związane z wyższą koncentracją portfela. Wszystko jednak w dopuszczalnych przez wewnętrzne limity ryzach. Przeważenia względem benchmarku mogą być istotnie wyższe niż u konkurentów. Wobec powyższego zarządzający ma pozostawioną dużą swobodę działania i, jak pokazuje historia składu portfela, chętnie z niej korzysta.
 
Opinia Analiz Online
Wyniki funduszu uległy wyraźnej poprawie względem słabszego 2016 roku. W ostatnich 12 miesiącach plasuje się w pierwszym kwartylu stóp zwrotu. Co jeszcze ważniejsze, utrzymuje formę (1 lub 2 kwartyl) również w dłuższych horyzontach czasowych: 3-, 5- i 10-letnim. To w bardzo dynamicznej grupie rozwiązań jest osiągnięciem wartym odnotowania. Solidne wyniki to efekt udanej selekcji zarówno w części polskiej, jak i zagranicznej. Największe, a zarazem najbardziej przeważone względem benchmarku pozycje portfela solidnie kontrybuowały do wyniku w ostatnim roku. Co ważne, nie były one efektem krótkoterminowych zakładów - większość z nich obecna była w portfelu od co najmniej kilku lat. Na plus zadziałał również jeden z najniższych udziałów akcji reprezentantów sWIG80 wśród konkurentów, co pozwoliło zminimalizować ryzyko błędnych decyzji inwestycyjnych w trudnym dla tego segmentu roku. W przypadku części zagranicznej udana selekcja dotyczyła zarówno spółek od lat obecnych w portfelu oraz tych nowych. W efekcie stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy jest o kilka punktów procentowych wyższa od konkurencji. To przy zachowaniu niewielkiej zmienności wyników względem grupy znalazło odzwierciedlenie w poprawie efektywności zarządzania. Widać to po wysokich ocenach w Rankingu Analiz Online, konstruowanym w oparciu o wskaźnik information ratio.
 
Uzasadnienie oceny
Największą zaletą Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek jest udana selekcja krajowych spółek, wsparta istotnym udziałem podmiotów zagranicznych. Nie mniej ważna jest jednak ciągłość zarządzania – za wyniki portfela od lat odpowiedzialna jest ta sama osoba. W efekcie zarówno wyniki krótko-, jak i długoterminowe plasują fundusz w czołówce, co w przypadku tej grupy jest szczególnie trudne do utrzymania Dość powiedzieć, że za wyjątkiem jednego funduszu z podobnie długą historią, wszystkie co najmniej raz kończyły rok w ogonie stawki, tj. w czwartym kwartylu. Pewną skazą na wizerunku jest pobieranie opłaty zmiennej, która w połączeniu z opłatą za zarządzanie na poziomie 4,00% czyni rozwiązanie jednym z droższych na rynku w tej grupie. Niemniej naszym zdaniem to produkt wyróżniający się bardzo dobrą selekcją i odważnymi zakładami, a to najlepszy wyznacznik dobrej jakości funduszu polskich małych i średnich spółek. Wobec tego zdecydowaliśmy się podwyższyć ocenę do maksymalnych 5 gwiazdek.

Wojciech Kiermacz, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji małych i średnich spółekNoble Funds TFITomasz Manowiec

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę