Noble Fund Mieszany - aktywna alokacja na pięć

21.12.2017 | Marcin Różowski, Jakub Jaworski

Data analizy: 21 grudnia 2017 r.

Fundusz: Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: aktywnej alokacji

Rating: Rating dla funduszu Noble Fund Mieszany (Noble Funds FIO) - 5 gwiazdek
Charakterystyka produktu
Fundusze mieszane aktywnej alokacji dedykowane są klientom, którzy pragną oddać w ręce profesjonalistów decyzje o alokacji swoich środków pomiędzy akcje i obligacje. Nie inaczej jest w przypadku Noble Fund Mieszany, którego polityka inwestycyjna zakłada udział obu klas aktywów (w zależności od oceny koniunktury) w przedziałach 20-80%, przy czym zarządzający w swoich decyzjach posiadają sporą swobodę. Rozwiązanie to wyróżnia się na tle konkurentów przede wszystkim swoją częścią akcyjną. Cechą charakterystyczną portfeli akcyjnych zarządzanych przez Tomasza Manowca jest (aktualnie mało popularne wśród innych zarządzających) relatywnie mocna koncentracja, czyli niewielka liczba starannie wyselekcjonowanych pozycji w portfelu. To właśnie ta charakterystyka decydowała o konkurencyjności Noble Fund Mieszanego, ponieważ w ciągu ostatnich lat w akcje ulokowane było mniej więcej 60-70% jego aktywów. Do portfela funduszu mieszanego trafiają spółki, które przeważone są w portfelach Noble Fund Akcji i Noble Fund Akcji Małych i Średnich Spółek. Zarządzający wybiera papiery przedsiębiorstw według zasad analizy fundamentalnej, zarówno z Polski, jak i z zagranicy (głównie państw rozwiniętych). Drugim filarem rozwiązania jest część dłużna zarządzana przez Mikołaja Raczyńskiego, która to z kolei skonstruowana jest w głównej mierze z obligacji korporacyjnych (stanowią one ok. 20% aktywów netto). Co szczególnie ważne w tym obszarze, udziały poszczególnych emitentów w aktywach netto funduszu nie są wysokie, dzięki czemu klienci nie są przesadnie narażani na ryzyko kredytowe z tytułu nadmiernej koncentracji. Portfel dłużny uzupełniany jest okresowo o długoterminowe obligacje skarbowe, które jednak ze względu na swoje zmienne oprocentowanie nie generują ryzyka stopy procentowej i służą raczej stabilizacji wyników.

Opinia Analiz Online
Ostatnie 12 miesięcy było korzystne w zasadzie dla wszystkich rozwiązań posiadających w swoich portfelach akcje - szczególnie jeśli wśród nich dominowały te z indeksu WIG20. Choć w przypadku funduszu Noble Fund Mieszany udział ten nie był wysoki na tle grupy, to zarządzającym udało się wypracować stopę zwrotu na poziomie +9,8% i zająć czwarte miejsce wśród produktów mieszanych aktywnej alokacji. Oznacza to, że zarówno regiony, jak i spółki, na które postawili zarządzający zrekompensowały w pewnym stopniu relatywnie mniejszą obecność lub całkowity brak obecności niektórych krajowych blue chipów. W trakcie ostatniego roku jednostka uczestnictwa funduszu charakteryzowała się umiarkowaną zmiennością (w odniesieniu do rywali), dodatkowo na przestrzeni ostatnich lat zmienność ta regularnie malała. Do podsumowania efektywności zarządzania można posłużyć się ocenami z Rankingów Analiz Online (bazujących na parametrze IR), które zarówno dla 12, jak i 36 miesięcy to 4a.

Uzasadnienie oceny
Noble Fund Mieszany to fundusz, którego zarządzający w części akcyjnej unika „przedywersyfikowania” portfela i odważnie zakłada się z rynkiem. Oczywiście stwarza to ryzyko, że zakłady te mogą okazać się nietrafione, przez co pod względem wyników mocno odskoczą mu grupowi rywale. Niemniej jednak historia wyników podpowiada, że choć istnieją wyjątki (nieco słabszy niż zwykle performance na tle grupy w 2016 r.), to w większości okresów tak nie jest. Wysoka jakość selekcji i swoboda w zarządzaniu zdecydowanie pomagają w uzyskiwaniu konkurencyjnych wyników. Na korzyść rozwiązania działa również efektywne dobieranie papierów zagranicznych emitentów, które częściowo uniezależniają wyniki funduszu od krajowej koniunktury. Mając na uwadze powyższe cechy, podtrzymujemy naszą opinię, że Noble Fund Mieszany jest jednym z liderów swojej grupy i zasługuje na pięciogwiazdkowy Rating.

Jakub Jaworski, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze mieszanefundusze mieszane polskie aktywnej alokacjiNoble Funds TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę