KBC TFI przejęte przez Grupę PKO Banku Polskiego

12.12.2017 | Zespół Analiz Online
Transakcja zakupu 100% akcji KBC TFI od KBC Asset Management NV przez spółkę zależną PKO Banku Polskiego – PKO BP Finat Sp. z o. o. została zamknięta

Wcześniej zgodę na przejęcie kontroli nad kupowaną spółką wyraził Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a Komisja Nadzoru Finansowego jednogłośnie podjęła decyzję o braku sprzeciwu wobec tej transakcji. Spełnienia tych warunków wymagała umowa z 8 września tego roku.
 
– Połączenie z KBC TFI dodatkowo przyspieszy dotychczasowy, dynamiczny rozwój PKO TFI, które już teraz jest liderem segmentu funduszy detalicznych – powiedział Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO Banku Polskiego.
Ta transakcja jest w pełni zgodna ze strategią korporacyjną Grupy KBC, która koncentruje się na klientach detalicznych, MŚP i średniej wielkości korporacjach na rodzimych rynkach KBC w Belgii, Bułgarii, Czechach, na Węgrzech, w Irlandii i na SłowacjiJestem przekonany, że w nowej strukturze właścicielskiej KBC TFI będzie z sukcesem kontynuowało swą aktywność biznesową z pożytkiem dla klientów i pozostałych interesariuszy – powiedział Johan Thijs, CEO Grupy KBC NV.
 
PKO TFI jest największym w Polsce towarzystwem w segmencie funduszy detalicznych, zarządza aktywami o wartości 25 mld zł. Z kolei KBC TFI zarządza aktywami wartymi ponad 4 mld zł. Docelowo oba towarzystwa zostaną połączone. Fuzja planowana jest na pierwszą połowę 2018 roku. Nie są znane jej szczegóły.

TAGI:

KBC TFIPKO TFIzmiany we władzach, akcjonariat

zobacz także

↑ na górę