Konsolidacji OFE ciąg dalszy

11.12.2017 | Anna Zalewska
PZU Życie i Bank Pekao zawarły umowę dotyczącą przejęcia przez PTE PZU zarządzania otwartym funduszem emerytalnym i dobrowolnym funduszem emerytalnym, którymi dotychczas zarządza Pekao Pioneer PTE

- Przejęcie zarządzania funduszami przez PTE PZU zapewni usunięcie stanu, w którym podmioty związane ze sobą wskutek nabycia przez PZU akcji Banku Pekao są akcjonariuszami różnych powszechnych towarzystw emerytalnych, czego nie dopuszcza ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. W decyzji z 30 listopada 2017 r., która nie jest jeszcze docelową decyzją regulatora w tej sprawie, KNF wskazała między innymi, że zaproponowany przez strony w toku postępowania administracyjnego harmonogram czynności związanych z przejęciem zarządzania funduszami emerytalnymi, nie jest sprzeczny z przepisami ustawy o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych. – czytamy w komunikacie spółki.
 
OFE PZU „Złota Jesień” to trzeci pod względem wielkości zarządzanych aktywów fundusz emerytalny. Jednak nawet po przejęciu Pekao OFE (najmniejszego funduszu na rynku) to się nie zmieni. Na koniec listopada zarządzał aktywami wartymi 22,9 mld zł, a Pekao OFE - 2,6 mld zł. W naszym comiesięcznym rankingu OFE PZU "Złota Jesień" wypada nieco lepiej od przejmowanego funduszu. Na koniec listopada miał najwyższą ocenę 5a w horyzoncie 3-letnim i przeciętną 3a - w rocznym.
W sumie od 1999 roku, kiedy licencję na prowadzenie PTE posiadało 21 instytucji finansowych, w wyniku połączeń PTE lub przejęcia zarządzania OFE, z rynku zniknęło 10 towarzystw i zarządzanych przez nie funduszy. Ostatnia zmiana miała miejsce w listopadzie, kiedy zakończył się proces łączenia Aegon OFE z Nordea OFE. Jeśli dojdzie do przejęcia Pekao OFE przez PZU OFE „Złota Jesień”, na rynku zostanie zaledwie 10 otwartych funduszy emerytalnych.

Skuteczność umowy zależy od udzielenia stosownych zgód przez Komisję Nadzoru Finansowego. Oczekuje się, że zostaną wydane na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2018 r.

/az

TAGI:

OFEPTEzmiany we władzach, akcjonariat

zobacz także

↑ na górę