Aegon zaoferował klientom IKE i IKZE
06.12.2017 | Katarzyna Czupa
Aegon Plan na Przyszłość z IKE i IKZE to ubezpieczenie na życie z UFK, które w ramach jednej umowy i jednej składki – oferuje zarówno IKE jak i IKZE

W odróżnieniu od IKE i IKZE oferowanych przez TFI, produkty firm ubezpieczeniowych dają dodatkowo pewną ochronę ubezpieczeniową. W praktyce oznacza to, że wpłacana składka jest dzielona na część inwestycyjną (jest ona przeznaczana na ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, w tym w ramach  IKE i/lub IKZE) oraz ochronną, która służy opłaceniu ubezpieczenia. Aegon oferuje różne warianty ubezpieczenia, od najprostszego, po dodatkowe – wybór należy od klienta.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

(Sprawdź Fundusz inwestycyjny to nie UFK)

W porównaniu do produktów emerytalnych TFI, wybierając produkty III-filarowe w formie polis inwestycyjnych z UFK klienci mają do wyboru zdecydowanie szerszą ofertę. Mogą oni wybierać spośród kilkadziesięciu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, które to inwestują m.in. w jednostki i certyfikaty z bogatej palety funduszy wielu różnych TFI. W wielu przypadkach oferowane są także rozwiązania zagranicznych firm zarządzających aktywami. Tymczasem decydując się na IKE czy IKZE oferowane przez TFI inwestorzy mają możliwość lokowania kapitału tylko w fundusze danego towarzystwa.

Kolejną ważną cechą polis inwestycyjnych jest odgórne ustalenie czasu trwania produktu, podczas gdy w przypadku funduszy inwestycyjnych jest on z reguły nieokreślony. W „Aegon Plan na Przyszłość z IKE/IKZE” można ustalić czas inwestycji od 10 do 30 tzw. lat polisowych (czas trwania programu jest ograniczony do rocznicy polisy następującej bezpośrednio po 65. urodzinach ubezpieczonego), przy czym by skorzystać ze zwolnienia z podatku dochodowego trzeba dotrwać do odpowiedniego wieku.

Rozważając ulokowanie kapitału w IKE lub IKZE z oferty ubezpieczycieli należy pamiętać, że z góry ustalona jest także wartość składki. Większość TFI nie stawia żadnych wymagań co do wielkości i regularności wpłat, określając jedynie pewną minimalną wartość początkową, z reguły bardzo niską (wartość najniższej wpłaty minimalnej w przypadku obu rodzajów kont to 50 zł). Tymczasem polisy wymagają regularnych wpłat w konkretnej ustalonej wysokości. Z jednej strony to ich zaleta, gdyż „zmusza” do regularnego oszczędzania, lecz w sytuacji pogorszenia sytuacji finansowej daje mniej możliwości działania (czasem inwestor może skorzystać z mechanizmu tzw. prolongaty). W Aegon Plan na Przyszłość z IKE/IKZE minimalna składka regularna w przypadku miesięcznej częstotliwości wynosi 150 zł, a maksymalna 4 tys. zł. Można też zdecydować się na roczną częstotliwość, wówczas wysokość wpłat wynosi od 1,8 tys. zł do 48 tys. zł (część "idąca" na IKE i IKZE ma oczywiście z góry ustalone limity). Opłacanie składek może zostać zawieszone na 12 miesięcy począwszy od 5. rocznicy polisy (z tej opcji można skorzystać raz na pięć lat). Poza składkami ustalonymi, można też dokonywać wpłaty dodatkowej.

Rozważając inwestycje w produkty z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym należy pamiętać, że ubezpieczyciel ma obowiązek wypłaty pełnej sumy ubezpieczenia lub wartości polisy jedynie w dwóch przypadkach. Pierwszym z nich jest dotrwanie do końca umowy, czyli innymi słowy doczekanie momentu określonego w umowie, kiedy ustaje ochrona ubezpieczeniowa. Drugim przypadkiem jest śmierć ubezpieczonego (świadczenie otrzymują uprawnione osoby). Tak wygląda sytuacja także w ramach produktów IKE i IKZE.

Oczywiście środki można wypłacić wcześniej, jednak wiąże się to z poniesieniem opłaty likwidacyjnej. Sprawia to, że inwestor decydując się na wcześniejsze wycofanie kapitału oprócz należnych podatków (Belki, oraz PIT w przypadku IKZE) jest zobowiązany także do poniesienia dodatkowych kosztów. Jeśli wypłata zostanie dokonana przed upływem 12 mies. opłata za wypłatę (transferową, zwrot lub częściowy zwrot) wyniesie 4%. Dodatkowo ubezpieczyciel pobiera opłatę likwidacyjną, której wysokość maleje z każdym kolejnym rokiem, do 5 roku inwestycji.

Łącznie z Aegon na polskim rynku IKE i IKZE prowadzi odpowiednio 14 i 9 firm ubezpieczeniowych (wg danych KNF na koniec czerwca 2017 r.). Podmioty te dzierżą pałeczkę lidera jeśli chodzi o wartość aktywów zgromadzonych w ramach IKE – na koniec pierwszego półrocza 2017 r. było to blisko 2,5 mld zł, co odpowiada przeszło 33% rynku. Jeśli chodzi o IKZE firmy ubezpieczeniowe zajmują drugie miejsce, zaraz po TFI – klienci ulokowali w nich niespełna 500 mln zł (35% rynku).
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

AEGONIKEIKZEprodukty

zobacz także

↑ na górę