Ranking funduszy inwestycyjnych (listopad 2017)
06.12.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Na rynku funduszy inwestycyjnych dostępnych jest ponad 800 produktów detalicznych. Ocenę 12-miesięczną w Rankingu Analiz Online w listopadzie otrzymało przeszło 400 rozwiązań, a dla 284 historia była wystarczająco długa, aby otrzymały ocenę także w horyzoncie 36-miesięcznym

Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W ubiegłym miesiącu swoje pierwsze oceny w zestawieniu rocznym otrzymały trzy fundusze działające w formule white label, które są oferowane klientom mBanku (za zarządzanie odpowiedzialny jest Skarbiec TFI). Najlepiej wypadł mFundusz dla aktywnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) zaliczany do grupy funduszy mieszanych zagranicznych zrównoważonych. Produkt ten zadebiutował na „trójkę”. Natomiast mFundusz dla każdego (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO) oraz mFundusz dla odważnych (mFundusze Dobrze Lokujące SFIO), skupiające się odpowiednio na polskich papierach dłużnych oraz akcjach notowanych na globalnych rynkach rozwiniętych, otrzymały notę 2a.

Jeśli chodzi o horyzont 36-miesięczny listopad przyniósł sześciu debiutantów. Najwyższą efektywnością może się pochwalić Aviva Investors Aktywnej Alokacji (Aviva Investors FIO), który otrzymał najwyższą z możliwych ocen. Na czwórkę zadebiutował PKO Multi Strategia FIZ seria A. Nieco słabiej poradziły sobie Amundi Akcji Małych i Średnich Spółek (Amundi Parasolowy FIO) oraz Investor CEE FIZ, których stosunek zysku do ryzyka pozwolił na przyznanie oceny dostatecznej. Najgorzej wypadły produkty zaliczane do grupy funduszy mieszanych zagranicznych aktywnej alokacji – Pioneer Elastycznego Inwestowania (Pioneer Strategie Funduszowe SFIO) oraz Aviva Investors Optymalnego Wzrostu (Aviva Investors FIO), które otrzymały noty w wysokości odpowiednio 2a i 1a.


Warto przyjrzeć się rozwiązaniom, które odnotowały największą poprawę ocen rankingowych. Minione miesiące przyniosły istotny wzrost efektywności funduszu Optimum Akcji (Optimum FIO). Po blisko dwóch bardzo słabych latach w marcu br. fundusz po raz pierwszy od lutego 2015 r. otrzymał ocenę 3a. Kolejne kwartały mijającego roku przyniosły dalszy wzrost ocen – w lipcu fundusz otrzymał czwórkę, a we wrześniu piątkę, którą utrzymuje do chwili obecnej. To zasługa m.in. dużego udziału blue chipów w portfelu (w sumie ok. 70%, także dzięki inwestycji w Novo Akcji, to praktycznie najwięcej wśród konkurentów), które to zachowują się w tym roku wyraźnie lepiej od mniejszych spółek.  


Na drugim biegunie znalazł się PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy). Jest to solidny fundusz, o dość agresywnym charakterze. W efekcie w charakter funduszu wpisana jest pewna „sinusoida” wyników. Po świetnym 2016 roku, w 2017 fundusz radzi sobie słabiej. Po wielu miesiącach wysokich ocen (4a, 5a) w  sierpniu nota krótkoterminowa spadła do poziomu 3a, a w październiku, po raz pierwszy od przeszło dwóch lat – do najniższego 1a. Listopad nie przyniósł w tym względzie zmiany – relacja zysku do ryzyka wciąż znajduje się na niskim poziomie. Spadek efektywności jest związany m.in. z pogorszeniem koniunktury na rynku małych i średnich spółek – portfel akcyjny funduszu jest istotnie przeważony w kierunku tych podmiotów. 

Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę