Millennium Akcji - adekwatne 3 gwiazdki
05.12.2017 | Marcin Różowski, Jakub Jaworski

Data analizy: 05 grudnia 2017 r.

Fundusz: Millennium Akcji (Millennium FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Millennium Akcji (Millennium FIO) - 3 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Millennium Akcji to dojrzały produkt, którego początki sięgają aż 2002 r. W 2007 r. należał do grona największych funduszy akcji polskich, a jego średni stan aktywów znacznie przekraczał 1 mld zł. Obecnie cieszy się nieco mniejszym zainteresowaniem inwestorów (aktywa nie przekraczają 300 mln zł) i zalicza się raczej do rozwiązań średniej wielkości. Niezmienny natomiast pozostaje podstawowy przedmiot jego inwestycji. Udział akcji (wyemitowanych głównie przez polskie podmioty) w portfelu Millennium Akcji jest utrzymywany na stałym poziomie (85-88%), a całkowita ekspozycja na rynki akcyjne jest dodatkowo zwiększana przy wykorzystaniu kontraktów terminowych na zagraniczne indeksy. Jeśli zaś chodzi o samą strukturę portfela, to jest ona nieco bardziej zbliżona do indeksu WIG niż przeciętnie u konkurentów. Odzwierciedla to wartość wskaźnika active shares, obrazującego skalę odchyleń udziałów składników portfela od struktury wzorca, którego wartość (36,2%) jest niższa od grupowej średniej (53,6%). Przechodząc do struktury indeksowej Millennium Akcji, w zależności od oceny rozkładu sił na GPW przez zarządzających, procentowy udział spółek z indeksu WIG20 w portfelu kształtuje się w przedziale 50%-70%, dodatkowo może być zwiększany lub zmniejszany przy wykorzystaniu kontraktów terminowych. Akcje spółek średnich od dwóch lat stanowią ok. 30% - jest to jedna z wyższych wartości w grupie funduszy akcji polskich uniwersalnych. Spółki z indeksu sWIG80 odpowiadają natomiast za ok. 10-15%, co jest wartością raczej przeciętną. Pojedynczy zagraniczni emitenci nie odgrywają znaczącej roli w portfelu Millennium Akcji. Walory podmiotów notowanych na giełdach w Stambule i Frankfurcie (jedyne spoza GPW) stanowią po niecałym 1% aktywów. Ten fakt odróżnia produkt od konkurentów, którzy chętniej dobierają zagraniczne akcje. Polityka funduszu w kwestii poszukiwania wartości dodanej poza krajem przedkłada inwestycje w całe indeksy nad selekcję spółek.

Opinia Analiz Online
Ostatnie 12 miesięcy okazało się ogólnie korzystnym okresem dla uniwersalnych produktów dedykowanych polskim akcjom – średnia stopa zwrotu w grupie +17,3%. Rozkład sił na GPW sprzyjał w szczególności funduszom, których zaangażowanie w spółki z indeksu WIG20 było największe. Choć ustawienie portfela pod dominację blue chipów nastąpiło z lekkim opóźnieniem, to w analogicznym okresie Millennium Akcji zarobił +15,7% (1,6 pkt. proc. poniżej średniej) i znalazł się w trzecim kwartylu swojej grupy. Wyniki mocno wsparły spółki przeważone wobec WIG - największą rolę w tym zakresie odegrały walory CD Projektu, których cena do listopada bieżącego roku znajdowała się w mocnym trendzie wzrostowym. Zmienność wartości jednostki uczestnictwa w ostatnich 12 miesiącach kształtowała się na umiarkowanym poziomie – odchylenie standardowe to 3,2% (wartość mocno zbliżona do średniego w grupie). Natomiast Rankingi Analiz Online oceniające efektywność zarządzania w obu perspektywach czasowych (12 i 36M) to 3a, co oznacza przeciętną relację zysku do ryzyka.

Uzasadnienie oceny
Rezultaty osiągane przez Millennium Akcji w zasadzie w każdym horyzoncie czasowym plasują go w trzecim kwartylu grupy porównawczej, przy czym różnica in minus wobec średniej zazwyczaj nie jest drastyczna. Niewielkie odchylenia pozycji względem WIG oraz rezygnacja z selekcji za granicą ograniczają potencjalny wpływ wyboru konkretnych walorów na stopy zwrotu. W związku z tym, wydaje się, że obecny kształt polityki inwestycyjnej raczej nie pozwoli Millennium Akcji na walkę o czołowe miejsca w grupie uniwersalnych funduszy akcji polskich. Jednak w czasie szerokiej giełdowej koniunktury fundusz z pewnością pozwoli zarobić swoim uczestnikom. Ocenie funduszu sprzyja struktura kosztowa, głównie za sprawą niskiej na tle rywali opłaty za nabycie. Biorąc pod uwagę wszystkie argumenty i brak poważnych zmian charakterystyki produktu od poprzedniej iteracji, dotychczasowa trzygwiazdkowa ocena Millennium Akcji wydaje nam się nadal adekwatna.

Jakub Jaworski, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneMillennium TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę