UniAkcje Wzrostu - kierunek na szczyt
29.11.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 29 listopada 2017 r.

Fundusz: UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu UniAkcje Wzrostu (UniFundusze FIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Wśród krajowych funduszy akcji coraz popularniejsze stają się rozwiązania, których polityka inwestycyjna jest elastyczna i pozwala na swobodne dostosowywanie do bieżącej koniunktury. W ten sposób zarządzający nie jest krępowany ciasnym gorsetem benchmarku czy grupy, do której produkt należy. Jednym z przykładów jest UniAkcje Wzrostu, zarządzany przez Tomasza Matrasa. Fundusz ma dość długą historię, chociaż pod obecną nazwą działa od początku 2014 roku (wcześniej UniAkcje Sektory Wzrostu), a prawdziwą popularność zdobył sobie stosunkowo niedawno – w latach 2015-2017 aktywa uległy podwojeniu. Co zatem wyróżnia to rozwiązanie? Przede wszystkim wspomniana na wstępie elastyczność. Zarządzający ma bardzo szeroką autonomię w doborze składników, krajów czy sektorów, dzięki czemu może dostosowywać skład portfela do koniunktury lub długoterminowych przewidywań. Dzięki temu klient nie musi podejmować typowych decyzji, np. czy postawić na spółki małe czy duże, w którym kraju itp. Nietrudno jednak zauważyć, że preferowane są przede wszystkim spółki o mniejszej kapitalizacji, gdyż to w tym obszarze zarządzający upatruje wartości. Selekcja jest zaś dokonywana przy wykorzystaniu metody bottom-up. Do portfela mogą trafiać również podmioty zagraniczne, ale traktowane są one oportunistycznie, a nie jako stały dodatek. W rezultacie otrzymujemy ciekawą mieszankę, fundusz na pograniczu grup akcji polskich uniwersalnych oraz małych i średnich spółek. Jak dotychczas sprawdza się ona nad wyraz dobrze, co szerzej opisane jest w sekcji poniżej. Wyraźną rysą na pozytywnym obrazie są koszty. Chociaż stawka stała za zarządzanie jest nad wyraz konkurencyjna (3%), to success fee pobierana jest od mało wymagającej stopy referencyjnej (dwukrotność stopy WIBID1Y), przez co ostateczne koszty są wyższe od przeciętnych. Dodając do tego 5% opłatę manipulacyjną, mamy do czynienia z produktem drogim.

Opinia Analiz Online
Pod względem długoterminowych stóp zwrotu fundusz należy do liderów grupy. Przykładowo, za ostatnie 2, 3 oraz 5 lat UniAkcje Wzrostu  niezmiennie plasuje się w 1 kwartylu wyników. Za ten ostatni okres przewaga nad średnią to nawet ok. +20 pkt proc. W ostatnich latach małe i średnie spółki były istotnie silniejsze od giełdowych gigantów, co fundusz w pełni dyskontował, z każdym rokiem tworząc większy dystans do konkurencji. Wyjątkiem od reguły okazuje się być rok bieżący. W 2017 jak dotychczas mniejsze spółki są wyraźnie słabsze od tych zgrupowanych w WIG20, co musiało się odbić na rezultatach rozwiązania. Nie jest to jednak jakiś dramatyczny scenariusz – tegoroczne wyniki wystarczyły do tego, by uplasować się w połowie stawki. Pomimo to słabsze 12 miesięcy odbiło się na wskaźnikach efektywności – ranking bazujący na information ratio dla 12 miesięcy do przeciętnego poziomu 3a, długoterminowy jednak (36 miesięcy) pozostał na najwyższym poziomie 5a. Co do zasady fundusz charakteryzuje się relatywnie niską zmiennością jednostki, co jest istotne dla tych klientów, którzy preferują unikać gwałtownych obsunięć kapitału.

Uzasadnienie oceny
Z jednej strony UniAkcje wzrostu to produkt dla maksymalistów, chcących „wycisnąć” z koniunktury rynkowej co tylko się da. Z drugiej strony portfel nie jest skonstruowany w szczególnie agresywny sposób – zakłady na walorach (vs indeks WIG) są dość skromne, a odpowiednie zbalansowanie spółek dużych i małych pozwala zachować dobrą proporcję pomiędzy płynnością, a ryzykiem rynkowym. Rezultaty w długim terminie, kluczowym dla tego typu rozwiązań, są zdecydowanie ponadprzeciętne. Trzeba jednak zwrócić uwagę na dwie kwestie. Pierwsza z nich to relatywnie niskie aktywa funduszu w nie tak dalekiej przeszłości, które ułatwiały pracę zarządzającemu i częściowo mogły wpłynąć na bardzo dobry wynik. Teraz produkt szybko zyskuje na popularności, co oznacza, że w kwestiach płynnościowych będzie tylko trudniej. Druga kwestia to wspomniane już, generalnie wysokie koszty. Te rysy jednak nie psują wizerunku. Ostateczny bilans pozwala nadać ocenę na poziomie 4 gwiazdek.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich uniwersalneratingi i analizy funduszyUnion Investment TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę