Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

UniStabilny Wzrost - powrót do wyższej ligi

24.11.2017 | Marcin Różowski, Olga Sierakowska

Data analizy: 24 listopada 2017 r.

Fundusz: Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: stabilnego wzrostu

Rating: Rating dla funduszu Generali Stabilny Wzrost (Generali Fundusze FIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Generali Stabilny Wzrost to produkt, który w tym roku obchodzi swoje dziesięciolecie – funkcjonuje od 2007 r. Jak można się zatem domyślić, przez lata w portfelu zaszły pewne modyfikacje. Jedną z najbardziej znaczących jest akcentowanie w większym stopniu małych i średnich spółek kosztem tych zgrupowanych w indeksie WIG20. Niemniej jednak nadal udział największych emitentów w portfelu akcyjnym przekracza średnią dla grupy (51% vs. 33%), co w przypadku sprzyjającej koniunktury dużych spółek może zwiększyć konkurencyjność funduszu. Głównym źródłem wyniku jest selekcja. To właśnie trafny dobór emitentów umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej. Co więcej, zarządzający nie ograniczają się tylko do rodzimego rynku – do portfela trafiają również akcje zagranicznych emitentów, uznane za atrakcyjnie wycenione przez rynek. Ich udział z reguły sięga kilku procent. Mniejsze znaczenie ma alokacja – zaangażowanie w akcje jest na średnim poziomie (ok. 25 - 33%), co może utrudniać walkę o czołowe miejsca w grupie na tle bardziej agresywnych rywali. Drugim filarem portfela jest jego część dłużna. Pełni ona głównie stabilizującą rolę, o czym świadczy zarówno jej skład, jak i podejmowanie relatywnie niższego względem konkurencji ryzyka stopy procentowej (2,2 vs 2,4). Dominują tu polskie obligacje skarbowe, sporadycznie pojawiają się np. tureckie czy rumuńskie. Uzupełnieniem są obligacje korporacyjne (ok. 20-25% portfela dłużnego), zarówno polskich, jak i zagranicznych emitentów, działających głównie w obszarze finansowym. Co ciekawe, zarządzający wykorzystują dźwignię finansową w części dłużnej portfela. Warto wspomnieć też o kwestii kosztowej – opłaty związane z inwestycją są wyższe od średniej w grupie, co czyni to rozwiązanie relatywnie droższym.

Opinia Analiz Online
Minione 1,5 roku bardzo pozytywnie zapisało się w historii funduszu, a chwile słabości, z którymi wiązało się obniżenie ratingu, produkt ma już za sobą. Modyfikacja portfela akcyjnego, trafna selekcja oraz wykorzystanie rynku wzrostowego umożliwiły powrót do rywalizacji o wyższe miejsca w tabeli. Podczas gdy 2015 r. zakończył się ujemnym wynikiem, to w 2016 r. stopa zwrotu uplasowała się w II kwartylu z rezultatem +3,1%. Jeszcze lepiej wypada rok bieżący, z wynikiem +9,6% fundusz znalazł się w trójce najlepszych rozwiązań. Duży udział w tym miały przeważenia emitentów z WIG20 (np. Alior Banku, PZU, CCC). Do ciekawych i zyskownych propozycji spoza indeksu WIG20 indeksu należą: Rokita S.A., 11 bit studios S.A., czy zagraniczni emitenci Soda Sanayi lub OTP Bank. Korzystne statystyki ostatnich kilkunastu miesięcy wpłynęły na rezultaty długoterminowe. Wyniki w okresie dwuletnim (+9,9%), trzyletnim (+5,8%) i pięcioletnim (+20,5%) przekroczyły średnią dla grupy odpowiednio o +3,7 pkt proc., +0,8 pkt proc. i +2,8 pkt proc. Wzrosła również efektywność zarządzania funduszem, co odzwierciedlają nasze Rankingi, oparte na relacji zysku do ryzyka. W horyzoncie krótkim (12M) produkt legitymuje się notą 5a, a w długim (36M) 4a. Podobne wnioski płyną ze współczynnika Sharpe’a, którego wartości w adekwatnych horyzontach czasowych są ponadprzeciętne.

Uzasadnienie oceny
Generali Stabilny Wzrost to solidny produkt. Choć wyniki uzyskane w 2015 r. były dość rozczarowujące, to jednak przebudowa portfela akcyjnego, aktywne poszukiwanie wartości dodanej skutkujące trafną selekcją oraz wykorzystanie rynku wzrostowego umożliwiły powrót do gry o wyższe lokaty. Warto dodać, że udało się to przy ograniczeniu ryzyka, które uprzednio był znaczące na tle konkurencji. Docenili to również klienci – saldo napływów jest dodatnie po raz pierwszy od 3 lat. Czynniki, które w ubiegłym roku przemawiały za obniżką oceny, t.j. wysokie ryzyko czy niska efektywność funduszu zostały zniwelowane. Wobec tego zdecydowaliśmy się przywrócić 4-gwiazdkowy rating.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze mieszane polskie stabilnego wzrosturatingi i analizy funduszyUnion Investment TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę