Arka Prestiż Akcji Polskich - najlepsze polskie spółki
23.11.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 23 listopada 2017 r.

Fundusz: Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Santander Prestiż Akcji Polskich (Santander Prestiż SFIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Arka Prestiż Akcji Polskich to produkt wyraźnie wyróżniający się na tle licznych konkurentów w grupie akcji polskich o uniwersalnej strategii. Polityka inwestycyjna zakłada silną koncentrację na krajowych spółkach – w portfelu znajdziemy wyłącznie akcje z GPW. Inwestorom, którzy są zainteresowani rynkami zagranicznymi, TFI oferuje inne rozwiązania. Jeśli zaś chodzi o skalę podejmowanych zakładów rynkowych, to jest ona większa niż u większości rywali. Odchylenia pojedynczych spółek od ich modelowego udziału w WIG sięgać mogą bowiem poziomu 2-3 pkt proc. Selekcyjne podejście do doboru spółek znajduje odzwierciedlenie w wysokiej wartości wskaźnika active shares, mierzącego sumaryczne różnice między wagą poszczególnych firm w portfelu, a benchmarkiem. Zatem profil ryzyka jest w tym przypadku wyższy niż w sztandarowym Arka BZ WBK Akcji Polskich. Chociaż wiele pomysłów inwestycyjnych może zostać wykorzystanych tak w jednym jak i w drugim funduszu, to jednak w produkcie Prestiż zarządzający posiada mandat do bardziej zdecydowanych ruchów na portfelu. Możliwe jest także dołączanie spółek, które z racji swojej charakterystyki nie trafiłyby do bardziej konserwatywnego produktu z oferty BZ WBK TFI. Strategia ta oferowana jest bardziej zamożnym inwestorom, kwotę minimalnej pierwszej wpłaty ustawiono bowiem na 10000 zł.

Uzasadnienie oceny
Znaczna skala przeważeń poszczególnych spółek może skutkować krótkoterminowym odchylaniem się wyniku od przeciętnych rezultatów w grupie. Z taką sytuacją mamy do czynienia obecnie. W trakcie minionych 6 miesięcy fundusz był „pod kreską” -1,0%, co oznaczało stratę do rywali w wysokości -2,0 pkt proc. Przełożyło się na dosyć odległe miejsce w tabeli wynikowej – trzeci kwartyl i 44 pozycja w grupie liczącej 63 fundusze. Statystyki prezentują się jednak znacznie lepiej dla dłuższych okresów, a to te decydują o przewadze konkurencyjnej produktu akcyjnego. O ile dla okresu 1 roku wynik +19,8% praktycznie nie różni się od średniej (+0,1 pkt proc. przewagi), to dla dłuższych horyzontów dystans ulega znacznemu zwiększeniu. Dla 36 miesięcy wypracowana stopa zwrotu +30,2% oznacza +17,1 pkt proc. ponad przeciętny rezultat konkurentów, a +55,0% zysku w okresie 60 miesięcy to aż +19,8 pkt proc. więcej niż u rywali. Jeśli zaś chodzi ryzyko mierzone odchyleniem standardowym stóp zwrotu, to przyjmuje ono jedne z wyższych wartości w tym segmencie rynku. Z kolei przytaczana zmienność wyników względem przeciętnych rezultatów w grupie wraz z osiąganymi wynikami mogą służyć do oceny efektywności zarządzania środkami za pomocą Rankingów (kalkulowanych w oparciu o IR) – dla okresu 36m jest to przeciętne 3a, zaś dla 60m najwyższe 5a.

Nasza opinia
Arka Prestiż Akcji Polskich to fundusz wysokiej jakości. Inwestorzy otrzymują produkt, który umożliwia zarządzającemu podejmowanie znacznych zakładów rynkowych, co umożliwia realną szansę w walce o wyniki dzięki selekcji. Z naszej perspektywy pewnym obciążeniem dla tego rozwiązania może być – paradoksalnie – znaczący wzrost jego popularności wśród klientów  Chodzi mianowicie o to, że przyrastające w bardzo szybkim tempie aktywa mogą niejako wymuszać na zarządzającym mniejszą koncentrację portfela. Nie zmienia to jednak faktu, że produkt należy do jednych z ciekawszych w grupie, a jego dodatkową zaletą jest to, że na tle konkurentów nie jest drogi. Od wpłaconych środków pobierana jest opłata manipulacyjna 2%, a za zarządzanie naliczane jest 3% - w długim terminie niebagatelna różnica na korzyść produktu BZ WBK TFI. Pomimo licznych zalet nie jest to jednak produkt dla każdego i nie chodzi tu tylko o próg pierwszej wpłaty. Strategia dedykowana jest bowiem inwestorom o wysokim apetycie na ryzyko krajowego rynku akcji. Podsumowując powyższe, utrzymujemy wysokie 4 gwiazdki.

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze akcji polskich uniwersalneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę