O jedno OFE mniej
20.11.2017 | Anna Zalewska
17 listopada br. zakończył się proces łączenia Aegon OFE z Nordea OFE. Tym samym liczba otwartych funduszy emerytalnych zmalała do 11

Członkowie Nordea OFE stali się członkami Aegon OFE, a aktywa Nordea OFE zostały w całości przeniesione do Aegon OFE, zaś jednostki rozrachunkowe przejmowanego funduszu zostały przeliczone na jednostki funduszu przejmującego. Jednocześnie Aegon OFE wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE. Korzyścią dla członków połączonych funduszy będzie obniżenie opłaty za zarządzanie aktywami wynikające z ich wyższej łącznej wartości.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Połączenie funduszy oznacza znaczące wzmocnienie pozycji Aegon PTE na polskim rynku emerytalnym. Obecnie fundusz Aegon jest czwartym OFE zarówno pod względem liczby członków (1,9 mln), jak i wartości aktywów (15,6 mld zł).

Jak czytamy w komunikacie spółki, połączenie dwóch funduszy oznacza wzrost możliwości inwestycyjnych, w szczególności możliwość dokonywania inwestycji o większej skali przy mniejszym poziomie ryzyka. Ponadto połączenie umożliwiło również wzmocnienie osobowe zespołu inwestycyjnego Aegon PTE  oraz wymianę doświadczeń i wiedzy zespołów inwestycyjnych z obu towarzystw. Obecnie Aegon OFE w naszym comiesięcznym rankingu plasuje się na ostatniej pozycji z najniższymi ocenami 1a w horyzoncie rocznym i trzyletnim.

Na rynku funkcjonuje obecnie 11 OFE. Największe aktywa zgromadziło Nationale-Nederlanden (44,9 mld zł). W pierwszej trójce największych funduszy są także Aviva (39,8 mld zł) oraz PZU Złota Jesień (23,5 mld zł).

/az

TAGI:

AEGONOFEzmiany we władzach, akcjonariat

zobacz także

↑ na górę