PZU Akcji Małych i Średnich Spółek - Zimowy sen MiŚ-ów

16.11.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 16 listopada 2017 r.

Fundusz: PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy)

Segment: akcji polskich

Grupa: małe i średnie spółki

Rating: Rating dla funduszu PZU Akcji Małych i Średnich Spółek (PZU FIO Parasolowy) - 3 gwiazdki
Charakterystyka produktu
W trakcie wielu lat funkcjonowania PZU Akcji Małych i Średnich Spółek przechodził liczne i istotne modyfikacje. Wraz ze zmianami zarządzających wprowadzane były bowiem odmienne podejścia do konstrukcji portfela, w szczególności dotyczące liczby spółek oraz skali podejmowanych zakładów rynkowych. Historycznie bywały okresy, w których inwestowano w akcje ponad 200 firm, jednak w ostatnich latach postępowała wyraźna koncentracja portfela. Jeśli chodzi o obecną strukturę aktywów, to zarządzający (Jakub Chruściel i Justyna Trojan) skupiają się na krajowych spółkach z segmentu MIŚ, a ekspozycja na rynek akcji, w przeszłości często przekraczająca 110%, ma być utrzymywana w zakresie 90-100%. Wyraźne zorientowanie na krajowe przedsiębiorstwa o małej i średniej kapitalizacji nie wyklucza w tym przypadku inwestycji zagranicznych, które docelowo mogą sięgać maksymalnego pułapu 5% aktywów netto.   

Opinia Analiz Online
Mijającego 2017 roku inwestorzy PZU Akcji Małych i Średnich spółek najprawdopodobniej nie będą zaliczali do wyjątkowo udanych. Wypracowana w ciągu ostatnich 12 pełnych miesięcy stopa zwrotu to skromne +0,3%. O ile nominalna wielkość niekoniecznie musi przemawiać do wyobraźni, to jednak zestawienie z konkurentami już tak. W analogicznym okresie przeciętny wynik funduszy akcji polskich małych i średnich spółek był bowiem o +9,1 pkt proc. wyższy. W dużym stopniu jest to pokłosie silnej koncentracji portfela na spółkach o małej kapitalizacji, które w tym roku okazały się wyjątkowo „kapryśne” i radziły sobie znacznie słabiej niż średnie i pozostały daleko w tyle za WIG20. Według ostatniego sprawozdania z końca czerwca 2017 r. spółki z wzrostowego indeksu największych i najbardziej płynnych firm odpowiadały za 0,9% aktywów netto (przeciętnie w grupie za 3%), średnie ważyły 33,9% (vs. 48,0%). Podmioty zgrupowane w sWIG80 oraz mniejsze (55,6% łącznie) ciążyły zatem znacznie bardziej niż w przypadku konkurentów (38,5%). Przy takiej strukturze portfela osiągnięcia po stronie selekcji pojedynczych emitentów zeszły niejako na dalszy plan. Mając na uwadze skład inwestycji nie powinien zatem dziwić fakt, że osiągane stopy zwrotu wyraźnie odbiegały od przeciętnych rezultatów w grupie (wysoki wskaźnik tracking error). To z kolei znalazło przełożenie w niskich wartościach parametrów, mierzących efektywność zarządzania (IR). Kalkulowany w oparciu o nie Ranking to najsłabsze 1a – tak w rocznym jak i trzyletnim okresie. 

Uzasadnienie oceny
PZU Małych i Średnich Spółek nie jest jedynym produktem, który „ucierpiał” na skutek słabości spółek o małej kapitalizacji. W przypadku części rywali niższa konkurencyjność wyników w roku bieżącym jest niejako rekompensowana rezultatami mierzonymi w dłuższym terminie. Inaczej jest jednak z produktem z oferty TFI PZU. Dla minionych 24 miesięcy strata do średniej to -10,1 pkt proc., dla 36 miesięcy -12,9 pkt proc., a w okresie 5 lat dystans do średniej zwiększa się do -26,3 pkt proc. Z drugiej jednak strony dostrzegamy silną stronę produktu, przy wykorzystaniu którego inwestorzy byli w stanie partycypować w hossie na krajowych MiŚ-ów w pełniejszym stopniu, niż miało to zastosowanie w konkurencyjnych funduszach. Pozytywnie oddziaływała wówczas umiejętność trafnego doboru perspektywicznych firm. Mając na uwadze fakt, że długoterminowe wyniki nie mogą być przypisywane bieżącemu zespołowi inwestycyjnemu, skłaniamy się do utrzymania dotychczasowej neutralnej noty w postaci trzech gwiazdek. Jeżeli słabość MiŚ-ów okaże się zjawiskiem przejściowym, to stojący obecnie za sterami portfela będą mieli szansę na potwierdzenie dotychczasowych atutów produktu. 

Paweł Bystrek, Marcin Różowski, 
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekJakub ChruścielJustyna Trojanratingi i analizy funduszyTFI PZU

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę