PKO Skarbowy - dobry, acz kosztowny
14.11.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 14 listopada 2017 r.

Fundusz: PKO Skarbowy (Parasolowy FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu PKO Skarbowy (Parasolowy FIO) - 3 gwiazdki
Charakterystyka produktu
PKO Skarbowy to fundusz, którego opis trudno zacząć inaczej niż od tego, że jest on obecnie największym rozwiązaniem dla klientów detalicznych w Polsce. I zapewne pozostanie to prawdą na długo, gdyż jego przewaga nad drugim w kolejności rozwiązaniem wynosi aż kilka (!) miliardów złotych. Taka masa aktywów – blisko 9 mld zł na koniec października 2017 roku - to pochodna dwóch czynników. Pierwszy z nich to nadzwyczaj dobra sprzedaż tego produktu oraz długa historia funkcjonowania. Drugi zaś jest bardziej techniczny – w roku bieżącym PKO Skarbowy wchłonął PKO Rynku Pieniężnego, który również cieszył się znacznym zainteresowaniem. Jednak nie tylko dlatego warto przyjrzeć się najpopularniejszemu funduszowi na krajowym rynku. Przede wszystkim charakteryzuje go bowiem aktywne podejście do inwestowania na rynku długu. Zarządzający (Artur Trela) pozycjonuje portfel na krzywej rentowności, przy wykorzystaniu zarówno papierów skarbowych, jak i instrumentów pochodnych na stopę procentową. Pomaga w tym duża elastyczność polityki inwestycyjnej – ramy duration są szerokie (nawet istotnie powyżej roku), a paleta dostępnych rynków i instrumentów bardzo rozbudowana. Oprócz tego pewną, choć ograniczoną rolę pełnią obligacje korporacyjne (ok. 20% portfela). Dobierani są tylko emitenci o najwyższej wiarygodności kredytowej, głównie krajowe instytucje finansowe. Nie są to lokaty o szczególnie wysokiej rentowności, ale z drugiej strony inwestorzy są eksponowani na ryzyko upadłości w ograniczonej skali. Na tym pozytywnym obrazie rysą są jednak koszty związane z inwestycją. O ile opłata za zarządzanie jest na poziomie przeciętnym, to przy zakupie jednostek pobierana jest opłata manipulacyjna, z której wielu konkurentów – na tej klasie produktów – zrezygnowało.

Opinia Analiz Online
Z historycznej perspektywy stopy zwrotu PKO Skarbowy zbliżone są do średniej w grupie. W istocie, od 2013 roku fundusz najczęściej plasuje się na poziomie 2 i 3 kwartyla. Wyjątkiem jest rok bieżący, kiedy to do końca października 2017 udało się wypracować przewagą nad średnią +0,3 pkt proc., co oznaczało 15 miejsce na 48 rozwiązań. Wynika to z agresywnego spozycjonowania portfela, co pozwoliło dobrze zdyskontować koniunkturę na silnym krajowym rynku. Co jednak warto podkreślić, fundusz to nie tylko wysokie duration – zarządzający stale poszukują różnorodnych możliwości inwestycyjnych. Dobrym przykładem jest duża pozycja w obligacjach Czech, w celu wykorzystania nieefektywności na tamtejszym rynku. Wszystko to przy umiarkowanym ryzyku zmienności. Zestawiając razem zarówno wyniki, jak i ryzyko właśnie, efektywność rozwiązania również plasuje się w środku stawki. Najlepiej oddają to nasze Rankingi – dla roku jak i 3 lat fundusz legitymuje się ocenami 3a, czyli neutralnymi.

Uzasadnienie oceny
Interesujący jest fakt, że PKO Skarbowy jest polityką bardzo zbliżony do PKO Płynnościowy, ocenionego przez nas ostatnio na wyróżniające 5 gwiazdek. Zarówno model zarządzania, jak i struktura portfela jest zbliżona. Jednak teoretycznie małe różnice przemawiają na korzyść młodszego produktu. Pierwsza kwestia to naturalnie wspomniane już koszty. O ile w kontekście opłaty za zarządzanie produkty są zbliżone (10 punktów bazowych na korzyść PKO Płynnościowy), to już opłata manipulacyjna to minus. Przy obecnym poziomie stóp procentowych 0,45% „ciężar” to bardzo dużo, szczególnie że większość konkurentów tej opłaty nie pobiera. Drugi minus to mimo wszystko efektywność na neutralnym poziomie. Po części wynika ona z relatywnie wyższej zmienności jednostki, pochodnej tego, że gros składników jest wyceniany rynkowo. O ile wycena portfela jest przez to bardziej realna, to sam fakt niekorzystnie wpływa na różnego rodzaju wskaźniki w porównaniu do konkurencji. Poza tym mamy do czynienia z wysokiej jakości produktem, który wywiązuje się z powierzonych mu zadań. Jednak na koniec dnia w rozwiązaniach z grupy pieniężnych i gotówkowych koszty to obecnie prawie połowa sukcesu. Stąd też ocena na poziomie 3 gwiazdek.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalnePKO TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę