Altus TFI zarobiło w III kwartale 20,1 mln zł
14.11.2017 | Altus TFI
Zysk netto Altus TFI wzrósł po trzech kwartałach 2017 r. o 16,2% do 66,4 mln zł, w porównaniu z tym samym okresem ub.r. Towarzystwo zwiększyło przychody ze sprzedaży netto o 7,3% do 267,5 mln zł. 

Po trzech kwartałach br. przychody ze sprzedaży netto (jednostkowe) wyniosły 267,53 mln zł, o 7,30% (tj. o 18,20 mln zł) więcej w porównaniu z tym samym okresem 2016 r. – Wzrost przychodów jest wynikiem konsekwentnej budowy naszego portfela od początku naszej działalności, zarówno w zakresie funduszy inwestycyjnych, jak i asset management. Dlatego mimo obiektywnie trudnej sytuacji na rynku, udaje się nam utrzymać wartość portfela, zwiększając przy tym udział funduszy, zapewniających wyższe przychody i marże - mówi Piotr Osiecki, prezes ALTUS TFI S.A.

Na koniec września 2017 r. zarządzaliśmy 14,94 mld zł aktywów: 9,87 mld zł zgromadzonych w 66 funduszach inwestycyjnych oraz 5,07 mld zł w ramach usługi asset management, co dawało nam siódmą pozycję wśród TFI, pod względem wartości zarządzanych aktywów w Polsce. Uwzględniając zależne Rockbridge TFI (przed zmianą nazwy BPH TFI), zajmowaliśmy piątą pozycję spośród krajowych TFI, i pozycję lidera wśród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie – dodaje prezes Piotr Osiecki.
 
Wybrane wyniki finansowe ALTUS TFI S.A.
(tys. zł)
01.01.2017-30.09.2017 01.01.2016-30.09.2016
Przychody netto ze sprzedaży 267 526 249 324
Koszty działalności operacyjnej 176 605 168 741
Zysk ze sprzedaży 90 921 80 583
Pozostałe przychody operacyjne 233 733
Pozostałe koszty operacyjne 12 582 14 126
Zysk na działalności operacyjnej 78 572 67 191
Przychody finansowe 3 621 3 902
Koszty finansowe 179 447
Zysk z działalności gospodarczej 82 014 70 647
Zysk brutto 82 014 70 647
Podatek dochodowy 15 618 13 485
Zysk netto 66 396 57 161
Źródło: ALTUS TFI S.A.
 
W ciągu trzech kwartałów 2017 r. ALTUS TFI wypracowało 90,92 mln zł zysku na sprzedaży, co oznacza wzrost o 12,83% (tj. o 10,34 mln zł) w porównaniu z tym samym okresem 2016 r. Zysk netto wyniósł 66,40 mln zł, o 16,16% (tj. o 9,24 mln zł) więcej niż rok wcześniej. – Jesteśmy liderem pod względem wypracowanych zysku netto i przychodów ze sprzedaży nie tylko spośród TFI notowanych na warszawskiej giełdzie. Dlatego poza akwizycją BPH TFI S.A., zamierzamy kontynuować rozwój organiczny, poszerzając nasze portfolio o kolejne produkty. W ostatnim czasie wprowadziliśmy kilka funduszy niededykowanych, m.in.: Kropka II FIZAN, inwestujący na rynku nieruchomości czy ALTUS Obligacji Korporacyjnych Premium FIZ. Takie podejście zapewnia nam utrzymanie poziomu aktywów. Zmiana struktury aktywów na bardziej przychodową i dochodową ma nie tylko korzystny wpływ na bieżące wyniki finansowe ale zapewnia nam solidną bazę na przyszłość - podsumowuje Piotr Osiecki, prezes ALTUS TFI.
 

TAGI:

Altus TFIPiotr Osieckiwyniki finansowe towarzystw

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

↑ na górę