UniKorona Zrównoważony - selekcja źródłem wyniku
10.11.2017 | Marcin Różowski, Olga Szałata

Data analizy: 10 listopada 2017 r.

Fundusz: UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: zrównoważone

Rating: Rating dla funduszu UniKorona Zrównoważony (UniFundusze FIO) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
UniKorona Zrównoważony jest produktem o jednym z dłuższych staży rynkowych w grupie rozwiązań mieszanych zrównoważonych. Obecna konstrukcja portfela jest pochodną przez lata kumulowanych doświadczeń. „Filozofia” funduszu opiera się na inwestowaniu długoterminowym. Alokacja w akcje jest przeciętna na tle konkurencji (historycznie ok. 40-55%), co przy bardziej agresywnych konkurentach nieco utrudnia predysponowanie do czołowych miejsc w grupie w okresach wyraźnych wzrostów na giełdzie. Podstawowym źródłem wyniku jest selekcja na portfelu akcyjnym, co jak do tej pory umożliwia budowanie przewagi konkurencyjnej w długim okresie. Zarządzający, przy wykorzystaniu analizy fundamentalnej, poszukuje spółek z potencjałem wzrostu i solidnych podstawach ekonomicznych. Warto wspomnieć, że choć historycznie spółki z indeksu WIG20 dominowały w portfelu (w I poł. 2012 r. nawet ok. 73% części udziałowej) to z końcem 2015 r., na skutek przebudowy jego części akcyjnej, ich udział istotnie zmniejszył się na rzecz małych i średnich podmiotów. Niemniej jednak nadal jest większy niż w przypadku konkurencji (45% vs. przeciętnie 36%). Dopełnieniem portfela akcyjnego są emitenci zagraniczni. Co warto dodać, zarządzający mogą korzystać ze wsparcia analitycznego niemieckiej instytucji macierzystej. Choć głównie to selekcja spółek przekłada się na uzyskane rezultaty, to warto wspomnieć o części dłużnej portfela, która pełni głównie stabilizującą rolę. Dominującą kategorią lokat są obligacje skarbowe, ale znajdziemy tu również obligacje korporacyjne, z domieszką zagranicznych emitentów (np. tureckich, rumuńskich). Na tle konkurencji tę część portfela wyróżniają papiery komunalne. Warto dodać też, że opłata za nabycie znacznie przekracza średnią dla grupy (5% vs. 3,6%), co czyni produkt drogim. 
 
Opinia Analiz Online
Przebudowa portfela akcyjnego UniKorona Zrównoważony pod koniec 2015 r. przyniosła wymierne rezultaty. Fundusz awansował z 12 miejsca w 2015 r. na 3 lokatę na 15 rozwiązań w 2016 r., uzyskując wynik +7,1%, powyżej średniej dla grupy o +2,2 pkt proc. Do tak solidnego efektu przyczyniła się również trafna selekcja spółek. Bieżący rok w stosunku do poprzedniego wypada dość blado – spadek o 7 pozycji w zestawieniu. Zaszkodziło m.in. silne niedoważenie największych spółek w portfelu oraz przeważenie relatywnie słabszych „misiów”. Od początku roku stopa zwrotu była na średnim poziomie i wyniosła +11,5%. Niemniej jednak wyniki uzyskane w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy przyczyniły się do osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków w dłuższym terminie. Dwuletnia stopa zwrotu wyniosła +15,4%, a 3-letnia +8,6%, odpowiednio ponad średnią dla grupy o +2,6 pkt proc. i +0,1 pkt proc. Warto dodać, że wyniki te zostały osiągnięte przy stosunkowo niewielkiej zmienności. Efektywność funduszu mierzona naszym rankingiem, bazującym na relacji zysku do ryzyka, zarówno w krótkim jak i długim terminie wyniosła 3a. Oznacza to, że poczynione modyfikacje portfela oraz trafna selekcja pozytywnie wpłynęły na jego efektywność – na dzień ostatniego ratingu nota rankingowa wynosiła zaledwie 1a w krótkim oraz 2a w długim terminie.

Uzasadnienie oceny
UniKorona Zrównoważony to produkt, który nie jest nastawiony na walkę o wynik za wszelką cenę, lecz rozważną akumulację zysków w długim terminie. Zarządzający konsekwentnie realizują zamierzoną strategię, a największym motorem wyników jest trafna selekcja. Choć w historii funduszu bywały słabsze momenty, to jednak w rekomendowanym przez TFI okresie zarządzający dostarczają klientom solidnych zysków. Czynią to przy relatywnie niewielkim ryzyku, co niewątpliwie można uznać za atut tego rozwiązania. Dokonując zatem bilansu zalet i wad oraz biorąc pod uwagę korzystną przebudowę portfela akcyjnego zdecydowaliśmy się na utrzymanie dotychczasowej oceny na poziomie 4 gwiazdek.

Olga Szałata, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze mieszane polskie zrównoważoneratingi i analizy funduszyUnion Investment TFI

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę