Podsumowanie miesiąca na rynku funduszy emerytalnych (październik 2017)
07.11.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Dzięki dobrej koniunkturze na warszawskiej giełdzie w październiku wszystkie OFE wypracowały dodatnią stopę zwrotu, a aktywa wzrosły o przeszło +244,7 mln zł do poziomu 181,3 mld zł

Październik był nieco lepszym miesiącem od poprzedniego dla warszawskiej giełdy, głównie za sprawą solidnych danych płynących z polskiej gospodarki. Na warszawskim parkiecie nadal panuje „kapryśna” hossa – rosły notowania blue chipów, a traciły małe i średnie spółki. Indeks szerokiego rynku WIG po wrześniowej stracie -1,1%, zyskał +0,9%. Na ten rezultat wpłynęły głównie rosnące notowania spółek o największej kapitalizacji zgrupowanych w indeksie WIG20 (+2,9%). Słabiej natomiast poradziły sobie małe i średnie spółki. Indeks mWIG40 stracił -2,3%, a sWIG80 po raz siódmy z rzędu odnotował ujemny wynik (-5,2%). Niemniej jednak od początku roku indeks WIG wzrósł już aż o +25,3%. Na światowych giełdach w październiku również dominował kolor zielony, globalny indeks MSCI zyskał +1,8% Przyczyniły się do tego m.in. ożywienie w strefie euro oraz zaskakująco dobre dane płynące z głównych gospodarek świata. Wzrosty nie ominęły również rynków wschodzących, indeks MSCI EM po wrześniowej stracie -0,5%, zyskał aż +3,5%. Świadczy to o pozytywnym sentymencie zagranicznych inwestorów wobec emerging markets.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Kontynuacja hossy na warszawskim parkiecie, wsparta głównie solidnymi danymi płynącymi z polskiej gospodarki znalazła swoje odzwierciedlenie w wynikach zarządzania Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Wyniki funduszy emerytalnych
W październiku wszystkie OFE wygenerowały dodatnią stopę zwrotu, zyskując średnio +0,8%. Jednocześnie przeciętny wynik uzyskany przez OFE był o +1,3 pkt proc. wyższy od analogicznego rezultatu uzyskanego przez fundusze akcji polskich uniwersalnych (-0,5%). Przeciętna stopa zwrotu OFE od początku roku to aż 19,2%. Liderem październikowego zestawienia jest Pekao OFE (+1,3%), tuż za nim uplasował się Aegon OFE (+1,2%). Podium zamyka Metlife OFE z wynikiem (+1,1%), który w poprzednim miesiącu zajął czołowe miejsce tabeli. Niemniej jednak od początku roku największą stopę zwrotu dla klientów wypracował OFE PZU „Złota Jesień” (+20,7%).


Ranking OFE
Liderem 12-miesięcznego rankingu jest Melife OFE, który legitymuje się najwyższą oceną (5a) zarówno w rocznym jak i 3-letnim okresie (w długim terminie nieprzerwanie od 11 miesięcy). Solidne wyniki uzyskane w tym miesiącu przyczyniły się do spektakularnego awansu z przeciętnej (3a) do najwyżej oceny rankingowej (5a). Równie dobrze w krótkim okresie poradził sobie Pekao OFE, awansując z noty 4a do 5a. Niemniej jednak w długim terminie (36 mies.) ocena jest zaledwie na poziomie 2a. Najniższą notę w zestawieniu otrzymuje Aegon OFE i to nieprzerwanie od 9 miesięcy (dotyczy to zarówno oceny w krótkim jak i długim horyzoncie czasowym).
 

Aktywa funduszy emerytalnych
Po chwilowym pogorszeniu koniunktury na warszawskiej giełdzie we wrześniu, a tym samym uszczupleniu wartości zarządzanych środków, w październiku mamy bardziej optymistyczny obraz. Wartość aktywów OFE wzrosła o +244,7 mln zł, co odpowiada dynamice na poziomie +0,1%. Na koniec października aktywa OFE wyniosły 181,3 mld zł, a od początku roku ich wartość wzrosła o 27,3 mld zł.
 

W październiku ZUS przelał na konto OFE 221,2 mln zł, a jednocześnie otrzymał w ramach tzw. suwaka 1 343,9 mln zł.

Komentarz IGTE
Aktywa Polaków mające stanowić zabezpieczenie emerytalne rosną. Zjawisko to wynika zarówno z odprowadzania składek, jak i dobrej koniunktury na giełdzie, i dotyczy nie tylko OFE, ale również IKE oraz IKZE. Obserwujemy rosnącą skłonność do oszczędzania. Nie możemy jednak zapominać, że w III filarze oszczędności gromadzi tylko kilka procent pracujących Polaków. Można sobie wyobrazić jak dużym impulsem do upowszechnienia dodatkowego oszczędzania na emeryturę byłaby realizacja zapowiedzianego transferu 75% środków z OFE do IKZE – komentuje Małgorzata Rusewicz, prezes IGTE.

TAGI:

GPWIGTEOFEwartość i struktura aktywówwyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę