Wyniki funduszy inwestycyjnych (październik 2017)
03.11.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf xls
Październik był dość dobrym miesiącem dla posiadaczy jednostek i certyfikatów funduszy inwestycyjnych. Większość rozwiązań zapewniła dodatnią stopę zwrotu

Sprzyjała temu dobra koniunktura panująca na światowych rynkach – wskaźnik MSCI AC World, odzwierciedlający koniunkturę na globalnych rynkach akcji, wzrósł w ciągu minionego miesiąca o ok. +2,1%. Popyt dominował zarówno na rynkach rozwiniętych jak i rozwijających się, jednak w przypadku tych drugich dynamika wzrostów była blisko dwukrotnie wyższa.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wśród rynków wschodzących szczególnie dobrze radziły sobie kraje azjatyckie – większość giełd w tym regionie świeciła się na zielono. Wartość chińskiego Shanghai Composite Index wzrosła o +1,3%, a akcje notowane w Hong Kongu wchodzące w skład indeksu Hong Kong Hang Seng zyskały +2,5%. Jeszcze więcej można było zarobić na giełdach w Korei Południowej (+5,3%) i Indiach (+6,2%). Na dobrej koniunkturze zyskali także polscy inwestorzy – średnia stopa zwrotu funduszy akcji azjatyckich bez Japonii wyniosła w październiku +3,0%. Najwięcej zarobił Investor Indie i Chiny (Investor SFIO), którego stopa zwrotu wyniosła +3,7%. Niewiele mniej zyskały UniAkcje: Daleki Wschód (UniFundusze SFIO) oraz MetLife Akcji Chińskich i Azjatyckich (Światowy SFIO), odpowiednio +3,6% i +3,4%.


Wysokie stopy zwrotu przyniosły także fundusze akcji globalnych rynków wschodzących, które nie skupiają się na poszczególnych krajach czy regionach, lecz inwestują szeroko. Średnio zarobiły one +2,1%. Oprócz giełd azjatyckich zysk przyniosły także akcje argentyńskie – indeks Merval zyskał ponad +7,1%. Jest to związane z wyborami parlamentarnymi, w których zwyciężyły partie sprzymierzone z prorynkowym prezydentem Mauricio Macrim. Dobra koniunktura panowała także na giełdzie tureckiej – wartość akcji wchodzących w skład indeksu XU100 wzrosła +7%. W przypadku aktywów tureckich na niekorzyść inwestorów działa jednak nieustannie słabnąca lira – w ciągu minionego miesiąca jej wartość spadła o przeszło -6%.
 
Wśród polskich funduszy najwyższą stopę zwrotu wypracował JPMorgan - Emerging Markets Opportunities Fund Polska (Skarbiec - JPM AM Funds Polska SFIO). Wartość jego jednostki wzrosła o +3,4%. Na podium znalazły się też Investor Akcji Rynków Wschodzących (Investor SFIO) oraz NN (L) Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących (NN SFIO).
 
Soline wyniki wypracowały także produkty lokujące kapitał na rynkach rozwiniętych – fundusze akcji globalnych rynków rozwiniętych zyskały średnio +1,8%. Jak dotąd nie widać końca giełdowej hossy – główne wskaźniki notują kolejne rekordowe poziomy. Indeks S&P500 zbliża się do 2600 pkt., a Nasdaq Composite przekroczył próg 6700 pkt., najwięcej w historii notowań. Za otymizmem inwestorów stoją kolejne doniesienia o  wdrażaniu reformy podatkowej w Stanach Zjednoczonych oraz dobre dane płynące z gospodarki zarówno w USA jak i na Starym Kontynencie. Wśród produktów oferowanych przez krajowe TFI najlepiej wypadł Skarbiec Spółek Wzrostowych (Skarbiec FIO), który zarobił +5,9%.
 

Oprócz funduszy skupiających się na szerokim rynku dobrze wypadły też produkty lokujące kapitał w akcje spółek europejskich – w październiku wypracowały one średni wynik w wysokości +1,5%. Hiszpański konflikt w sprawie statusu Katalonii wydaje się nie przeszkadzać inwestorom, podobnie z resztą jak perspektywa normalizacji polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny. Na polskim rynku funduszy najwięcej zarobił Caspar Akcji Europejskich (Caspar Parasolowy FIO). Wartość jego jednostki wzrosła
o +3,4%.
 
Mijający miesiąc był dość łaskawy dla funduszy skupiających się na papierach dłużnych, w tym polskich. Fundusze gotówkowe i pieniężne uniwersalne zarobiły średnio +0,3%. Dodatnie stopy zwrotu wypracowały również fundusze dłużne polskie korporacyjne (+0,2%) i dłużne polskie uniwersalne (+0,1%).
 
Na drugim biegunie znalazły się fundusze akcji polskich. Miniony miesiąc nie był szczególnie udany dla warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych – wartość indeksu WIG wzrosła jedynie o ok. +0,9%. To wina przede wszystkim małych i średnich spółek. W październiku indeksy mWIG40 i sWIG80 straciły odpowiednio -2,3% i -5,3%. W efekcie, spośród wszyskich grup funduszy najsłabiej wypadły roziwązania skupiające się na małych i średnich spółkach – straciły średnio -3,4%. Tylko jeden z 25 funduszy – PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) – wypracował dodatnią stopę zwrotu (+0,5%). Największe straty poniosły produkty z oferty MetLife TFI. MetLife Akcji Średnich Spółek (Krajowy FIO) stracił -9,8%, a MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO) -9,3%.
 
Nieco lepiej poradziły sobie polskie blue chipy. W ciągu minionego miesiąca wartość indeksu WIG20 wzrosła o blisko +2,9%. W efekcie, wynik wypracowany przez fundusze akcji polskich uniwersalnych, choć również ujemny, był nieco wyższy – w październiku produkty te straciły średnio -0,5%.  Najwyższą stopę zwrotu odnotował fundusz indeksowy ING BSK Indeks WIG 20 (ING BSK Fundusze Indeksowe SFIO), który zyskał +3,4%. Najgorzej wypadł Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO) – stracił -5,6%.
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze akcji azjatyckich bez Japoniifundusze akcji europejskich rynków rozwiniętychfundusze akcji globalnych rynków rozwiniętychfundusze akcji globalnych rynków wschodzącychfundusze akcji polskich małych i średnich spółekfundusze akcji polskich uniwersalnewyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę