Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Arka BZ WBK Akcji Polskich - solidność gwarantowana

03.11.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 02 listopada 2017 r.

Fundusz: Santander Akcji Polskich (Santander FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Santander Akcji Polskich (Santander FIO) - 3 gwiazdki
Charakterystyka produktu
Arka BZ WBK Akcji Polskich należy do grona klasycznych funduszy akcji polskich. Należy przez to rozumieć przede wszystkim to, że jego portfel strukturą dość istotnie zbliżony jest do indeksu WIG. Chociaż wydaje się to być dość oczywistym faktem, to w ostatnich latach wiele produktów z tej grupy zaczęło mocniej akcentować rolę średnich i małych podmiotów – na ten moment jednak BZ WBK TFI tej pokusie nie uległo. Dlatego też trzon portfela stale stanowią największe spółki krajowe, z mniejszą rolą średnich i generalnie bardzo ograniczoną tych mniejszych. Pewne znaczenie odgrywają również firmy zagraniczne, jednak w istotnie mniejszym stopniu, niż to bywało przed 2015 rokiem. Pierwszorzędną rolę odgrywa selekcja spółek, bazująca na analizie fundamentalnej. Mniejsze natomiast jest znaczenie alokacji – udział akcji pozostaje staje wysoki, powyżej 90%. Ten ostatni punkt jest o tyle istotny, że Arka BZ WBK Akcji jest jednym z największych funduszy tego typu na rynku. Abstrahując od tego, profil produktu jest dość standardowy i zbliżony do tego, do czego przyzwyczaiły nas duże fundusze akcji polskich oferowane przez tzw. TFI działające w ramach bankowych grup kapitałowych. Jak wspominaliśmy w naszych ratingach nie raz, jest to obraz odmienny od tego sprzed kliku lat, gdy ekspozycja zagraniczna odgrywała bardziej istotną rolę. Warto zwrócić również uwagę na koszty, które są o kilkadziesiąt punktów bazowych niższe od średniej dla konkurencji, co w długim terminie z korzyścią przekłada się na stopę zwrotu dla inwestorów.
 
Opinia Analiz Online
Bieżący rok jest jak dotychczas dla funduszu udany. Z wynikiem ok. +17% udało się osiągnąć przewagę nad średnią, i to ok. +3 pkt proc. Jest to w istotnej mierze zasługa relatywnie wyższego niż u konkurencji udziału spółek z indeksu WIG20. Nie dominują one wprawdzie portfela (na koniec czerwca 2017 roku stanowiły 54,9% aktywów), ale było ich wystarczająco dużo, aby odczuć ich tegoroczną siłę względem firm o mniejszej kapitalizacji. W ubiegłych latach z kolei rywalizacja w grupie przebiegała ze zmiennym szczęściem. Przykładowo w roku 2015 fundusz stracił do średniej -3 pkt proc., zajmując miejsce w 3 kwartylu. Rok później stopa zwrotu okazała się bardzo zbliżona do średniej, dając miejsce na przełomie 2 i 3 kwartyla. Wszystko to przy relatywnie niskim ryzyku zmienności, szczególnie mierzonym względem grupy (tracking error). Historię wynikową można zatem określić jako relatywnie przeciętną, choć trend jest pozytywny. Jest to odzwierciedlone we wskaźnikach efektywności, z których krótkoterminowy (roczny) wzrósł do ponadprzeciętnego poziomu 4a według rankingu AOL. Jeżeli natomiast porównywać wyniki do benchmarku funduszu, to w dowolnym dłuższym niż rok horyzoncie są one słabsze, ale jest to w praktyce prawda dla dowolnego innego konkurenta.

Uzasadnienie oceny
Warto zauważyć, że Arka BZ WBK Akcji Polskich należy w tym roku do nielicznego grona funduszy akcji, które rosną nie tylko na fali hossy na GPW, ale również dzięki napływom od klientów. W ten sposób „masa” produktu wzrosła do 1,2 mld zł, poziomu niewidzianego od 2014 roku – choć w przeszłości naturalnie był on sporo większy. Zwracamy na to uwagę z tego względu, że fundusz cieszy się zaufaniem inwestorów niebezpodstawnie. Składają się na to przede wszystkim niższa w porównaniu do grupy zmienność oraz (względna) przewidywalność wyników – te rzadko odbiegają od średniej in minus. Z drugiej zaś biorąc pod uwagę zarówno duże aktywa, jak i konstrukcję portfela, trudno oczekiwać by Arka BZ WBK Akcji Polskich regularnie meldował się wśród najlepszych funduszy. To solidny produkt, który nie powinien zawieźć pokładanych w nim nadziei, w związku z tym podtrzymujemy wcześniej nadaną ocenę na poziomie 3 gwiazdek.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze akcji polskichratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę