PZU Zrównoważony - tryb turbo

20.10.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 20 października 2017 r.

Fundusz: PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy)

Segment: mieszane polskie

Grupa: zrównoważone

Rating: Rating dla funduszu PZU Zrównoważony (PZU FIO Parasolowy) - 4 gwiazdki
Charakterystyka produktu
PZU Zrównoważony to jeden z najbardziej „ofensywnie” nastawionych funduszy mieszanych na naszym rynku. Rozumieć należy przez to szczególnie wysokie zaangażowanie w akcje na tle konkurencji. Zwykle waha się ono w przedziale 60-70%, podczas gdy inne rozwiązania w grupie poruszają się w widełkach odpowiednio 10 pkt proc. niższych. Jeżeli uwzględnić również wykorzystywaną przez zarządzających dźwignię finansową, to wysokie zaangażowanie w papiery udziałowe wyróżnia produkt. Część akcyjna jest szczególnie interesująca również dlatego, że w latach 2015-2017 przeszła ona znaczącą ewolucję. O blisko połowę spadła liczba spółek, do ok. 80-90 zgodnie ze stanem na koniec czerwca 2017. W dodatku nastąpiło znaczące przesunięcie akcentu ze spółek dużych na te z indeksów mWIG40 oraz sWIG80. W istocie portfel akcyjny przypomina obecnie rozwiązania z grupy akcji małych i polskich spółek. To dodatkowo podkreśla relatywnie „agresywny” profil funduszu. Tym bardziej, że część dłużną również trudno uznać za konserwatywną. Składa się ona praktycznie wyłącznie z obligacji skarbowych, jednak wyróżniają ją dwa inne aspekty. Po pierwsze ryzyko stopy procentowej jest relatywnie wysokie, zbliżające się do 4 lat, gdy zwykle w funduszach mieszanych jest to mniej. Po drugie istotny udział posiadają papiery zagraniczne, co daje większe możliwości w kreowaniu wyniku. W rezultacie otrzymujemy ciekawą mieszankę akcji i obligacji, czyniącą PZU Zrównoważony nietuzinkowym funduszem na polskim rynku. Jednak ofensywna konstrukcja portfela powoduje, że plasuje się on niezmiennie wśród rozwiązań mieszanych o najwyższej zmienności. Stąd trudno dedykować go bardziej konserwatywnym klientom. Z drugiej jednak strony, warto podkreślić (bardzo) niskie koszty zarządzania na tle grupy, co w długim terminie daje rozwiązaniu niewątpliwą przewagę konkurencyjną.
 
Opinia Analiz Online
Omówienie wyników funduszu z pewnością warto rozpocząć od tego, że fundusz otrzymał nagrodę Alfa w swojej grupie za 2016 rok. Jest ona przyznawana na podstawie relacji zysku do ryzyka w określonych horyzontach czasowych, co świadczy o jej korzystnym kształtowaniu się w okresie do 2016 roku. W istocie, 2016 r. okazał się nadzwyczaj udany, kiedy to osiągnięta stopa zwrotu dała drugie miejsce w grupie porównawczej. Historycznie trudno oceniać wyniki tak jednoznacznie – choć w 2012 i 2013 roku również osiągnięto najwyższe pozycje, to już w 2014 roku fundusz był na końcu tabeli. Podobnie, rok bieżący nie należy do najlepszych. Można to naturalnie wytłumaczyć słabszą kondycją małych spółek względem dużych, jednak generalnie taka „sinusoida” wyników jest wpisana w charakter PZU Zrównoważony. Okresy dobrej koniunktury mają być wykorzystane do maksimum, czego naturalnym kosztem są większe obsunięcia kapitału w sytuacji, gdy w określonych segmentach rynku jest słabiej. To przekłada się również na wysoką zmienność jednostki, co wpływa również na wskaźniki efektywności. Te na skutek ostatnich słabszych miesięcy są w krótkim terminie na dość przeciętnym poziomie, natomiast w dłuższym horyzoncie jest lepiej – ocena 4a w 5-stopniowej skali.

Uzasadnienie oceny
PZU Zrównoważony to niewątpliwie interesujący produkt, przeznaczony jednak dla bardziej świadomych inwestorów. Ryzyko jemu towarzyszące jest większe niźli u większości konkurentów, ale często znajduje to odzwierciedlenie w wyższych stopach zwrotu. Biorąc pod uwagę również to, że horyzont tego typu produktów jest długi (często taki jak dla funduszy akcji), zaletą nie do przecenienia są bardzo niskie koszty, ekwiwalentne do tych dla rozwiązań stabilnego wzrostu. Ocena tego typu rozwiązań zawsze jest trudna, bo sprowadza się do indywidualnej awersji do ryzyka – część inwestorów zaakceptuje zmienność towarzyszącą PZU Zrównoważony, część nie. Biorąc jednak pod uwagę dobrą historię stóp zwrotu oraz niezwykle konkurencyjne opłaty, zdecydowaliśmy się na nadanie mu oceny na poziomie 4 gwiazdek. 

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

fundusze mieszane polskie zrównoważoneratingi i analizy funduszyTFI PZU

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę