Fidelity wprowadza kolejne dwa fundusze wolne od ryzyka kursowego
13.10.2017 | Fidelity
W połowie października Fidelity International wprowadza dwa kolejne tytuły uczestnictwa z zabezpieczeniem ryzyka kursowego czyli tzw. PLN hedged

Dostrzegając zainteresowanie oferowanymi dotychczas produktami, Fidelity International proponuje polskim inwestorom kolejne rozwiązania.

Fidelity Funds US Dollar Bond Fund jest amerykańskim funduszem obligacji zagregowanych i inwestuje zarówno w amerykańskie obligacje skarbowe, jak i obligacje przedsiębiorstw. Alokacja między klasami aktywów jest zarządzana zgodnie z warunkami rynkowymi. Fidelity International zarządza aktywami amerykańskich obligacji zagregowanych od 1990 roku. Fundusz oferuje dobre możliwości na dywersyfikację do rynku akcji.

Fidelity Funds Emerging Market Debt Fund inwestuje głównie w obligacje wyemitowane przez rządy krajów na szybko rozwijających się rynkach wschodzących. Fidelity International zarządza aktywami EMD od 2006 roku. Nowy tytuł uczestnictwa wypłaca comiesięczne dywidendy (średnio 0,465% w USD miesięcznie od 01 sierpnia 2013 r., daty stworzenia tytułu uczestnictwa MINC USD).

Jak komentuje Dominik Bekkewold, przedstawiciel Fidelity International w Polsce, wprowadzenie nowych produktów to wyraz zaangażowania i entuzjastycznego nastawienia do  działań mających na celu kreowanie dodatkowej wartości dla polskiego klienta.

- Wprowadzenie dodatkowych dwóch tytułów uczestnictwa, zabezpieczonych przed ryzykiem walutowym, poszerza nasze portfolio do 11 produktów wolnych od ryzyka kursowego denominowanych w złotym. Strategie, które dziś proponujemy lokalnym inwestorom wynikają z jednej strony z dużego popytu na stałe dywidendy wypłacane z funduszy, co obserwujemy na rynku Polskim. Z drugiej zaś z potrzeby dywersyfikacji, która oferuje niższe wahania w porównaniu do lokalnego i globalnych rynków akcji - mówi.

Dominik Bekkewold dodaje, że dodatkowe tytuły uczestnictwa mogą stanowić wartościowe uzupełnienie istniejących portfeli inwestycyjnych klientów – korzystając ze stosunkowo atrakcyjnych kuponów oferowanych w ramach obligacji gospodarek wschodzących i bezpieczeństwa amerykańskich rynków skarbowych i korporacyjnych.

Hedging walutowy ma na celu ograniczenie wpływu ryzyka kursowego na wartość inwestycji. Jeżeli polski inwestor zainwestuje środki denominowane w PLN w fundusz denominowany np. w EUR, hedging PLN pozwoli na utrzymanie stałego kursu wymiany EUR/PLN, nawet w przypadku spadku wartości EUR. 

TAGI:

Dominik BekkewoldFidelityfundusze dłużne rynków wschodzących skarboweproduktyryzyko walutowe

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

zobacz także

13.07.2018
↑ na górę