Aktywa funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)
11.10.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
We wrześniu aktywa krajowych funduszy inwestycyjnych uległy lekkiemu spadkowi do 273,8 mld zł (-0,4%)

Odpowiedzialne są za to przede wszystkim fundusze niedetaliczne, z których – według szacunków Analiz Online –  wycofano przeszło -2,4 mld zł netto. Jednocześnie wzrosła wartość środków ulokowanych w funduszach detalicznych, przekraczając próg 150 mld zł. To wynik wysokiego dodatniego salda wpłat i wypłat (wg szacunków Analiz Online +1,1 mld zł), ale też wyniku zarządzania.
 
Za ogólny spadek wartości aktywów odpowiedzialne są fundusze aktywów niepublicznych. W ubiegłym miesiącu wartość kapitału zgromadzonego w produktach z tego segmentu uległa obniżeniu o blisko -2,6 mld zł. W efekcie aktywa w nich zgromadzone spadły poniżej symbolicznej bariery 100 mld zł.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Zmniejszyły się także aktywa funduszy realizujących strategię o wyższym ryzyku – akcyjnych (-0,4 mld zł) oraz rynku surowców (-50 mln zł). Mimo dobrej koniunktury na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych polscy inwestorzy stronią od produktów skupiających się na akcjach. Jeśli chodzi o drugi z segmentów, oprócz braku zainteresowania klientów, aktywom zaciążył także spadek cen metali szlachetnych. Zmniejszeniu uległa także wartość kapitału ulokowanego w funduszach absolutnej stopy zwrotu.Ogromną popularnością cieszą się natomiast produkty, których celem jest zapewnienie stabilnego dochodu, co, kolejny miesiąc z rzędu, przełożyło się na wzrost zgromadzonego w nich kapitału. We wrześniu największy przyrost aktywów odnotowały fundusze gotówkowe i pieniężne (+0,8 mld zł). Od początku roku wartość inwestycji w tym segmencie zwiększyła się o przeszło +5 mld zł – najwięcej na całym rynku.


Istotnie wzrosła również wartość środków w funduszach dłużnych, wśród których największym zainteresowaniem klientów cieszą się fundusze obligacji korporacyjnych. Aktywa w całym segmencie wzrosły o przeszło +0,6 mld zł (+1,3% m/m).


Od początku roku zwiększa się również wartość kapitału ulokowanego w funduszach mieszanych. We wrześniu, głównie za sprawą dodatniego bilansu sprzedaży, aktywa zwiększyły się o +0,2 mld zł. Także i w tym segmencie daje o sobie znać wysoka skłonność klientów do zapewnienia bezpieczeństwa inwestycji – najchętniej wybierane są bowiem produkty stabilnego wzrostu.
 
Rosły również aktywa w najmniejszych grupach funduszy na rynku – nieruchomości i sekurytyzacyjne. W pierwszym przypadku o wyniku zadecydowały wpłaty od klientów, natomiast w drugim dodatni wynik zarządzania. 

Zespół Analiz Online

TAGI:

wartość i struktura aktywów

zobacz także

13.07.2018
↑ na górę