Ranking funduszy inwestycyjnych (wrzesień 2017)

05.10.2017 | Wojciech Kiermacz
pobierz plik: pdf
Na ponad 800 detalicznych funduszy inwestycyjnych prawie połowa otrzymała we wrześniu 12-miesięczny Ranking Analiz Online. Odpowiednio długa historia pozwoliła na ocenę 277 produktów również w horyzoncie 36-miesięcznym

Przypomnijmy, że Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Po raz pierwszy w zestawieniu rocznym ocenione zostały dwa fundusze – jedyny zamknięty z oferty Amundi Polska TFI – Amundi Silver Age FIZ. Ten zaczął od najniższej oceny 1a. Z neutralnym 3a wystartował z kolei Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) – jeden z trzech funduszy w ramach parasola FIO dostępnych dla klientów Banku Pocztowego.

Cztery fundusze otrzymały po raz pierwszy ocenę w horyzoncie 36-miesięcznym. Dwa od Esaliens TFI (dawniej Legg Mason TFI). Mowa o Esaliens CEE Select, który wystartował z solidnym 4a oraz Esaliens Stabilny (2a). Kolejnymi debiutantami w trzyletnim rankingu są KBC Obligacji Korporacyjnych (3a) oraz jeden z największych funduszy na rynku - Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN seria C (5a).

Przyjrzyjmy się jednemu z funduszy, którego ocena w rankingu uległa wyraźnej poprawie - AXA Akcji Małych i Średnich Spółek (AXA FIO).


Ocena funduszu wzrosła z 3a we wrześniu ubiegłego roku do 5a obecnie. To zasługa wysokich wyników na tle grupy. Podczas gdy średnia roczna stopa zwrotu funduszy akcji polskich małych i średnich spółek wyniosła ok. +14% (za okres wrz 16. – wrz 17.), fundusz zarobił o ok. 7 pkt. proc. więcej. Co ważne, jak wynika ze sprawozdania na koniec czerwca, fundusz nie przeważał blue chipów, które zachowywały się w ostatnich miesiącach zdecydowanie lepiej. Filarem portfela były wyselekcjonowane spółki o mniejszej kapitalizacji. 


Na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy spadek formy zanotował Copernicus Spółek Wzrostowych (Copernicus FIO). Jego roczna stopa zwrotu (wrz 16. – wrz. 17.) to tylko +3,2%. Średnia dla całej grupy akcji polskich uniwersalnych to prawie +23%. Fundusz inwestuje bardzo szeroko. W jego portfelu znajdziemy kilkadziesiąt spółek – wśród nich zarówno notowane na alternatywnym rynku obrotu NewConnect, jak i największe wchodzące w skład indeksu WIG20. Przy czym na koniec czerwca żaden z podmiotów nie przekraczał 2% udziału w aktywach portfela. To stawiało go w gorszej pozycji od tych strategii, w których zarządzający zdecydowali się przeważyć się w ostatnich miesiącach w kierunku największych spółek notowanych na GPW lub za granicą. 

Wojciech Kiermacz
Analizy Online


TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę