NN Stabilnego Wzrostu - produkt zgodny z opisem
03.10.2017 | Marcin Różowski, Jakub Jaworski

Data analizy: 03 października 2017 r.

Fundusz: NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO)

Segment: mieszane polskie

Grupa: stabilnego wzrostu

Rating: Rating dla funduszu NN Stabilnego Wzrostu (NN FIO) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
NN Stabilnego Wzrostu jest produktem dedykowanym klientom, którzy zachowawczo podchodzą do inwestycji na rynku kapitałowym i są nastawieni na tytułowy „stabilny wzrost” wartości jednostki uczestnictwa w długim terminie. Alokacja w akcje sięga w tym funduszu 30-35% aktywów netto. Struktura portfela udziałowego jest zbliżona do indeksu WIG (wskaźnik active shares jest jednym z najniższych w grupie), co jest charakterystyczną cechą rozwiązań NN IP TFI, inwestujących w akcje. Oznacza to, że najwięcej ważą w nim spółki z indeksu WIG20 (ok. 55-60%), a emitenci z sWIG80 i WIGmini mają dużo mniejsze znaczenie niż u konkurentów. Podobnie jak w przypadku NN Zrównoważonego i NN Akcji, portfel złożony jest z papierów sporej liczby spółek - aż 133, co jest wartością ponad dwukrotnie większą od przeciętnych dla rywali 60 pozycji. Warto jednak dodać, że w poprzednich latach było ich jeszcze więcej (nawet 177), ale w ostatnim półroczu zarządzający zrobili „porządki” w portfelu. W przypadku NN Stabilnego Wzrostu, ze względu na ograniczoną skalę przeważeń i niedoważeń w portfelu, mniejsze znaczenie ma akcentowana podczas oceny NN Akcji dobra selekcja spółek i szukanie dodatkowych zysków poza granicami kraju. Pozostałą część aktywów funduszu stanowi część dłużna, zbudowana w prawie 90% z polskich obligacji rządowych, a jedynie jej ułamek tworzą papiery tureckie. Wcześniej, tak jak w NN Obligacji, chętnie poszukiwano zysków w innych państwach, jak np. RPA, Rosja, czy Chorwacja. Portfel ten podczas koniunktury na rynku długu jest odpowiedzialny za dużą część wyników. Alokacja w papierach korporacyjnych (9,5% portfela), w porównaniu do średniej dla rywali (16,0%) sprawia, że rywalizacja o konkurencyjną stopę zwrotu odbywa się raczej w jego skarbowej części. Stąd nieco wyższe niż u konkurentów ryzyko stopy procentowej, podejmowane przez zarządzających (duration 3,2 vs średnia 2,5).
 
Nasza opinia
Ostatnie 12 miesięcy (licząc pełne), zapisało się pozytywnie w historii funduszu. W tym okresie zarobił dla swoich uczestników +9,6%, co okazało się wartością wyższą o +2,4 pkt proc. od średniej dla rozwiązań mieszanych stabilnego wzrostu. Oznacza to miejsce w pierwszym kwartylu grupy porównawczej. W osiągnięciu wysokiej stopy zwrotu pomagał sprzyjający rozkład sił na GPW oraz koniunktura na rynku polskiego długu. Porównanie stóp zwrotu z rywalami również w dłuższych horyzontach czasowych wypada korzystnie. W perspektywie 24 i 36 miesięcy fundusz zajmuje miejsce w pierwszym kwartylu, a w przypadku 60 i 120 miesięcy jest to kwartyl drugi. Co szczególnie ważne w przypadku funduszy stabilnego wzrostu, osiąganiu konkurencyjnych stóp zwrotu towarzyszy ograniczona zmienność (odchylenie standardowe stóp zwrotu nie przekracza znacznie przeciętnego w grupie). Najlepszym podsumowaniem relacji zysk/ryzyko są oceny w Rankingu Analiz Online (bazującym na information ratio), których poziom 4a w obu horyzontach czasowych (12 i 36M) świadczy o efektywnym na tle grupy zarządzaniu.

Uzasadnienie oceny
Argumentem stojącym za obniżeniem Ratingu do 3-gwiazdek w czerwcu 2016 r. były bardzo przeciętne wyniki oraz pogorszenie wskaźników efektywności do poziomu 3a dla 12 i 36 miesięcy. Inne aspekty, takie jak np. organizacja procesu, czy zaplecze analityczne pozostawały niezmienne. Podobnie jak wtedy, tak i teraz oceniamy je pozytywnie. Od daty poprzedniej oceny 4-gwiazdkowe rozwiązania, z których bezpośrednio czerpie NN Stabilnego Wzrostu (mowa tu o NN Akcji i NN Obligacji) zanotowały bardzo udany okres. W związku z tym zaobserwowaliśmy również poprawę pozycji produktu mieszanego w grupowych tabelkach wynikowych. Podniosły się także oceny w Rankingach, oceniających efektywność zarządzania. Wobec tego, zdecydowaliśmy się na podwyższenie oceny do 4-gwiazdek.

Jakub Jaworski, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze mieszane polskie stabilnego wzrostuNN Investment Partners TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

13.07.2018
↑ na górę