Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017)
13.09.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
Sierpień 2017 r. był drugim z kolei miesiącem mocnego napływu kapitału netto do polskich funduszy inwestycyjnych. 

Według naszych szacunków bilans sprzedaży całego rynku wyniósł niemalże +2,0 mld zł netto. Dodatnie saldo wpłat i wypłat jest następstwem kontynuacji napływu kapitału do funduszy detalicznych. Co więcej, po 4 miesiącach odpływów z funduszy dedykowanych, również w tej części rynku odnotowano dodatni bilans.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Wartość sprzedaży funduszy detalicznych w tym miesiącu wyniosła ponad +1,9 mld. Przewyższyła ona wartość z ubiegłego miesiąca o około +50 mln zł. Lipcowy wynik był natomiast najwyższym od kwietnia 2015 r. Obserwujemy zatem kontynuację dobrej passy, czego potwierdzeniem jest już siódmy w tym roku miesiąc napływów przewyższających 1 mld zł. Saldo wpłat i wypłat od początku tego roku wyniosło około 11,2 mld zł.


Struktura napływów w sierpniu potwierdziła, że polscy klienci detaliczni cenią sobie bezpieczeństwo. Równocześnie w dobie rekordowo niskiego oprocentowania lokat, poszukują alternatywnych rozwiązań, które przy niskim poziomie ryzyka mogą przynieść większe od lokat zyski. W sierpniu do funduszy gotówkowych i pieniężnych trafiło ponad +1 mld zł netto. To wynik jeszcze lepszy niż przed miesiącem. Od początku roku do rozwiązań z tej grupy trafiło już niemal 4 mld zł. Kolejny raz najwyższe saldo nabyć i umorzeń odnotował PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), było to prawie +350 mln zł netto. Na drugim miejscu znalazł się UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO) z wynikiem +180 mln, a tuż za nim Skarbiec Kasa Pieniężny (Skarbiec FIO), który odnotował napływ w wysokości około +156 mln zł netto.

Nieco mniejsze niż przed miesiącem, ale wciąż mocno dodatnie saldo nabyć i umorzeń zanotowały fundusze dłużne. Mając na uwadze fakt, że lipcowy wynik (+560 mln zł) jest tegorocznym rekordem, sierpniowy napływ w wysokości niemal +500 mln zł netto nie powinien być postrzegany jako istotna zmiana pozytywnej tendencji. W tym miesiącu byliśmy jednak świadkami zmiany struktury napływów. Podczas gdy przed miesiącem za wynik odpowiadały głównie fundusze polskie korporacyjne, w sierpniu zanotowaliśmy powrót dodatniego salda napływów w ramach funduszy dłużnych zagranicznych (+235 mln zł netto). Najwyższymi saldami w sierpniu mogą pochwalic się Open Finance Obligacji Korporacyjnych Europy Środkowej i Wschodniej FIZ AN +79 mln zł netto oraz Allianz PIMCO Income (Allianz SFIO) +67 mln zł neto. Do rozwiązań inwestujących na polskim rynku długu korporacyjnego trafiło prawie +380 mln zł netto. Podobnie jak przed miesiącem, wśród funduszy dłużnych najwyższe salda osiągnęły Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO) +102 mln zł netto, Millennium Obligacji Korporacyjnych (Millennium SFIO) + 69 mln zł oraz Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN + 68 mln zł netto.

Dodatni napływ kapitału nie dotyczył funduszy akcyjnych. Po dwóch miesiącach dodatniego bilansu sprzedaży, znów zanotowano wynik ujemny w wysokości prawie -70 mln zł netto. Mocne odpływy dotyczyły głównie funduszy akcji polskich. Łączne saldo tej grupy wyniosło -187 mln zł netto. W tym roku wyższe odpływy z tego typu rozwiązań miały miejsce tylko w maju. Ujemne salda dotyczyły głównie funduszy uniwersalnych (-104 mln zł netto) oraz funduszy małych i średnich spółek (-79 mln zł netto). Wysokie odpływy z funduszy akcji polskich rekompensował napływ środków do rozwiązań inwestujących w akcje zagraniczne (+ 63 mln zł netto). Po raz kolejny za wynik odpowiedzialny był w głównej mierze PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO), do którego trafiło +52 mln zł netto.


W sierpniu po raz kolejny dodatni bilans nabyć i umorzeń zanotowały fundusze mieszane, Od początku roku do tego typu rozwiązań trafiło już + 2,34 mld zł netto. Pośród nich znów zdecydowanie dominowała grupa funduszy mieszanych polskich stabilnego wzrostu. Na czele grupy znalazł się fundusz Ipopema Emerytura Plus (Ipopema SFIO) z wynikiem +81 mln zł netto, a nieco za nim lipcowy lider - PKO Stabilnego Wzrostu (Parasolowy FIO) z saldem + 51 mln zł netto.


Napływy przewyższyły odpływy także w segmentach funduszy nieruchomościowych, sekurytyzacyjnych oraz aktywów niepublicznych. Fundusze surowcowe oraz absolutnej stopy zwrotu zanotowały ujemne salda.

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze absolute returnfundusze akcji małych i średnich spółekfundusze akcji polskichfundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

13.07.2018
↑ na górę