Znamy więcej szczegółów o nowych planach emerytalnych
12.09.2017 | Katarzyna Czupa
O kulisach zmian w systemie emerytalnych opowiadała Ewa Małyszko, prezes TFI BGK, podczas 8. Kongresu Certyfikowanych Doradców Finansowych EFPA

Ponad 80% oszczędności Polaków jest ulokowane w depozytach i gotówce, z czego większość środków znajduje się na nieoprocentowanych rachunkach bankowych. To oznacza, że w wielu przypadkach nie zachowujemy siły nabywczej pieniądza.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Jak podkreślała, jeśli chodzi o stosunek oszczędności do PKB w Europie najlepiej wypada Dania. Tam wartość kapitału zgromadzonego w ramach oszczędności emerytalnych stanowi 200% produkcji krajowej. W Polsce jest to niecałe 9%.

Dania to kraj, w którym stosowane są najlepsze rozwiązania emerytalne i stanowią one, obok Holandii i Nowej Zelandii, wzór dla zmian wprowadzanych w Polsce, mówiła prezes TFI BGK.

Kraj ten postanowił na komunikację ze społeczeństwem. Zbudowano platformę internetową, na której są umieszczone wszelkie informacje na temat III-filarowych produktów. Umożliwia ona także przeprowadzanie symulacji dotyczących wysokości emerytury w zależności od długości okresu składkowania, wysokości wpłat oraz inflacji – wyjaśniała.

W ramach rozwiązań, które są projektowane w Polsce również przewidziane jest utworzenie takiego portalu.

Będą na nim umieszczone wszystkie informacje na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Docelowo dostępne mają być także symulacje. Wszystkie podmioty, które będą oferowały PPK, będą miały możliwość uczestniczenia w tej platformie. Umieszczane informacje będą zestandaryzowane tak żeby produkty były porównywalne. To między innymi wpływ MiFID-u II, którego celem jest zapewnienie transparentności  – dodała.

Jak zwracała uwagę prezes TFI BGK, projektując nowe rozwiązania emerytalne na wzór państw zachodnich brane pod uwagę są także trzy kryteria – adekwatność, trwałość i spójność.

Adekwatność jest rozumiana jako dostosowanie produktów do zasobów finansowych, do etapu życia, stanu zdrowia czy konkretnej grupy klientów. Trwałość odnosi się do zmian produktów – w Danii i Holandii rozwiązania nie podlegają częstym zmianom, a  wszelkie modyfikacje mają na celu podniesienie jakości oferowanych rozwiązań. Natomiast spójność to uzgadniane między zainteresowanymi grupami – m.in. instytucjami finansowymi, związkami zawodowymi – kształtu wypracowywanych mechanizmów – podkreślała.

Odnosząc się do planów przekazania 75% środków zgromadzonych w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE) na Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), Małyszko wskazywała, że decyzja ta była motywowana przede wszystkim kwestiami podatkowymi. 

Wybrano tę strukturę bowiem aktywa zgromadzone w OFE są nieopodatkowane, a przenosząc środki należy wybrać jak najbardziej optymalną strukturę. W IKZE opodatkowanie ma formę ryczałtu, a stawka wynosi 10%. To rozwiązanie jest korzystne, bowiem gdy dostajemy normalną emeryturę płacimy podatek wg odpowiedniej skali, a IKZE zapewnia dodatkową oszczędność – mówiła.

Prezes BGK TFI podkreślała, że IKZE wybrano także by nie mnożyć produktów na rynku.
Obecnie paleta produktów emerytalnych jest dość szeroka – warto ją uprościć. W pierwotnych planach miało być IKE bis, lecz by nie mnożyć niepotrzebnie produktów ostatecznie wybrano IKZE – dodała.

Komentując kształt Pracowniczych Planów Kapitałowych, Ewa Małyszko wskazała, że produkt ten jest skierowany nie tylko do osób pracujących na podstawie umowy o pracę, lecz do wszystkich osób, które odprowadzają składkę emerytalną.

Koncepcja, która się pojawiła, i która w dobie umów śmieciowych wydaje się słuszna, to uwzględnienie wszystkich osób, które odprowadzają składkę emerytalną. To oznacza, że uwzględnione będą również umowy zlecenia – wyjaśniała.   

Jak mówiła, przewidziany jest także dodatkowy element, który daje możliwość rezygnacji z zapisu do PPK i zawieszenie odprowadzania składki. Zmiana decyzji będzie możliwa w każdym momencie – chodzi zarówno o powrót do składkowania jak i kolejną rezygnację z uiszczania składek.

Jeśli chodzi o opłaty, koszty prowadzenia działalności PPK będą obniżone - maksymalne koszty mają wynosić 0,6%.

Może się wydawać, że to niskie wynagrodzenie za zarzadzanie, lecz jeśli popatrzymy na średnie zarządzania OFE to są one właśnie na tym poziomie – zwracała uwagę.

Prezes BGK TFI dodała również, że w ramach PPK przewidziana jest również możliwość jednorazowego wypłacenia 25% środków nie w formie emerytury, lecz po osiągnięciu wieku emerytalnego. Co więcej, możliwa  będzie także wypłata części środków na pokrycie kosztów leczenia ciężkich chorób oraz na kupno pierwszego mieszkania. Środki te będą musiały być jednak zwrócone.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

BGK TFIEwa MałyszkoIKZEOFEPlan Budowy KapitałuPlan MorawieckiegoPPKstruktura oszczędności

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę