Pioneer Obligacji Strategicznych - Szeroka paleta instrumentów dłużnych
08.09.2017 | Paweł Bystrek, Ewa Bartosiak

Data analizy: 08 września 2017 r.

Fundusz: Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO)

Segment: dłużne zagraniczne

Grupa: globalne korporacyjne

Rating: Rating dla funduszu Pekao Obligacji Strategicznych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) - 3 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
Pioneer Obligacji Strategicznych jest jedną z licznych propozycji Pioneer Pekao TFI w zakresie produktów działających w formule fund-of-funds. Oznacza to, że zarządzający dołącza do portfela jednostki innych funduszy – w tym przypadku są to cztery rozwiązania spod znaku globalnej instytucji macierzystej. Od długiego czasu udział poszczególnych produktów w praktyce ulega jedynie marginalnym zmianom – kluczową rolę odgrywają Pioneer Funds Strategic Income USD oraz Pioneer Funds Euro Strategic Bond EUR. Pewne dopełnienie trwale stanowią natomiast Pioneer Funds Emerging Market Bond USD oraz Pioneer Funds Global High Yield USD. Tym samym krajowi inwestorzy poprzez nabycie jednostek jednego funduszu mogą uzyskać ekspozycję na międzynarodowe rynki długu – tak skarbowego, jak korporacyjnego, z naciskiem na te drugie. W portfelach produktów źródłowych „stałe” miejsce mają także instrumenty zabezpieczone aktywami (ang. ABS). W ujęciu zbiorczym rozbudowany jest nie tylko katalog kategorii aktywów, ale również zasięg geograficzny, acz największą wagę mają emitenci z USA. Znaczna jest także liczba składników w zagregowanym portfelu – blisko 1900 instrumentów dłużnych w pojedynczym produkcie to na krajowym rynku wartość niespotykana. Przy niewielkim udziale poszczególnych emitentów uodparnia to wartość jednostki na potencjalne trudności pojedynczych firm. W kontekście ryzyka kursowego należy natomiast wspomnieć, że jest ono zabezpieczane na poziomie krajowego funduszu względem walut, w których denominowane są produkty źródłowe (USD i EUR).
 
Opinia Analiz Online
Jeśli chodzi o wątek wynikowy, to miniony rok należał dla inwestujących ten produkt do udanych (+6,0% i 2 miejsce w grupie 6 produktów), a w dłuższych okresach porównawczych wyniki plasują się w okolicach mediany. Pewnym utrudnieniem w ocenie produktu jest jednak niewielka (ale powiększająca się), grupa produktów o zbliżonej polityce. Dla przykładu w okresie minionych 12 miesięcy zestawień dokonywać można w grupie 11 produktów, lecz dla 24 miesięcy liczebność konkurentów spada do 6. Nie zmienia to jednak faktu, że w Rankingu 12m, konstruowanym w oparciu o parametr IR, ocena funduszu to wysokie 4a. Wyróżniająca efektywność zarządzania jest pokłosiem nie tylko stóp zwrotu, ale i niewielkiej skali odchyleń miesięcznych wyników od przeciętnych rezultatów – parametr TE jest bowiem najniższy w grupie. Jeśli zaś chodzi o źródła wyników, to zarządzający funduszami źródłowymi mogą poszukiwać stopy zwrotu nie tylko przez podejmowanie ryzyka stopy procentowej, ale również kredytowego. O ile na krajowym rynku te dwa czynniki funkcjonują niejako „rozłącznie”, to na za granicą instrumenty emitowane przez przedsiębiorstwa oparte są o stałe oprocentowanie, co w dużej mierze wpływa na ich wycenę. Ta również odbiega od rodzimej praktyki stosowania księgowej wyceny metodą efektywnej stopy zwrotu i podlega bieżącej ocenie rynkowej. Stąd też osoby, które wcześniej lokowały środki na polskim rynku długu korporacyjnego mogą być zaskoczone skalą wahań wyceny jednostki. Przykładem obrazującym tę zależność może być sytuacja z lipca 2016 r., kiedy fundusz zyskał blisko +2 pkt proc. oraz z listopada 2016 r., gdy inwestorzy musieli liczyć się ze stratą -0,9%.  
 
Uzasadnienie oceny
Z racji dość unikalnego charakteru produktu i jego strategii inwestycyjnej, do samej propozycji oferowania takiego rozwiązania krajowym inwestorom odnosimy się pozytywnie. Co więcej, na tle podobnych, choć nielicznych funduszy, osiągane wyniki są w ostatnim czasie wyróżniające. Jednak z powodu krótkiego okresu dla miarodajnych porównań trudno też wnioskować o trwałej przewadze w tym kontekście. Do mocnych stron nie należy natomiast aspekt kosztów. Opłata za nabycie to 1,5%, zaś za zarządzanie to 2%, co w przypadku takiej konstrukcji produktu jest wartością znaczną. Z uwagi na brak istotnych zmian od momentu przyznania poprzedniej oceny, utrzymujemy ostatecznie neutralną notę 3 gwiazdek. 

Paweł Bystrek, Ewa Bartosiak
Analizy Online

TAGI:

fundusze dłużne globalne korporacyjnePioneer Pekao TFIratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę