Efektywnie zarządzane fundusze – sprawdź najlepsze strategie na koniec sierpnia
08.09.2017 | Wojciech Kiermacz
Przedstawiamy najefektywniej zarządzane fundusze z każdej z trzech grup: akcji polskich uniwersalnych, dłużnych uniwersalnych i pieniężnych

Od ponad 15 lat przygotowujemy rankingi funduszy inwestycyjnych, bazujące na prostym wskaźniku information ratio (IR), opisującym relację zysku do ryzyka. Dla inwestorów nieco problematyczne może być to, że prezentujemy dwie oceny (roczną i 3-letnią), a nie jedną wspólną. Z tym „problemem” poradziliśmy sobie pracując nad metodologią przyznawania nagród Alfa. Podstawą do jej przyznania jest wysoka ocena efektywności zarządzania mierzona wspomnianym wskaźnikiem IR. Efektywność zarządzania według metodologii Alf bazuje na miesięcznych stopach zwrotu i obejmuje okres ostatniego roku (ranking 12-miesięczny), dwóch, jak też, dla funduszy z segmentu akcyjnego 5 lat, a dla funduszy z segmentu dłużnego oraz gotówkowego i pieniężnego – 3 lata. Poszczególnym horyzontom czasowym (wg kolejności wymienionej powyżej) przypisuje się następujące wagi: 33,3%, 36,7%, 30,0%.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Jest kilka parametrów ograniczających. Jak można się domyślić pierwszym z nich jest wiek funduszu. W efekcie analizujemy tylko te fundusze, które mają co najmniej 5-letnią historię (fundusze akcyjne) lub 3-letnią (fundusze pieniężne i dłużne). Kolejne warunki dotyczą formy prawnej funduszy (muszą to być FIO lub SFIO) oraz wielkości aktywów (nie kwalifikują się do zestawienia najmniejsze fundusze w grupie).

Dla każdego horyzontu tworzony jest ranking funduszy, w którym o kolejności miejsc decyduje wartość parametru IR. Fundusz otrzymuje notę, która jest średnią z jego pozycji rankingowych w poszczególnych horyzontach czasowych według wag wymienionych powyżej. Im jest ona niższa, tym wyżej w zestawieniu ląduje dany fundusz. Taka analiza przeprowadzana jest raz w roku na koniec grudnia i jest podstawą do wyłonienia laureatów nagród Alfa. Poza ilościowym czynnikiem,  jest również czynnik jakościowy. To znaczy, że zanim dany fundusz zostanie nominowany do nagrody, nasi analitycy sprawdzają na przykład, czy istnieją powody, które w istotny sposób podważałyby porównywalność wyników funduszu na tle grupy. Na potrzeby tego tekstu skupimy się wyłącznie na czynniku ilościowym.

Postanowiliśmy sprawdzić, jak wypadają fundusze według powyższych kryteriów na koniec sierpnia (jeśli utrzymają formę mają szansę trafić do grona laureatów nagrody Alfa). Poniżej przedstawiliśmy po pięć najlepszych produktów pod kątem efektywności zarządzania.


Na czele funduszy akcji polskich uniwersalnych jest NN Akcji. Pomogło mu poprawienie wyników w ostatnich 12 miesiącach. Stopa zwrotu za ten okres przekracza +30%, co jest wynikiem o ponad 6 pkt. proc. wyższym od średniej dla grupy. W najlepszej piątce znalazł się również tegoroczny laureat Alfa – UniAkcje Wzrostu (za dokonania w 2016 roku).


W grupie funduszy dłużnych uniwersalnych liderem jest Aviva Investors Obligacji Dynamiczny. Zaraz za nim uplasował się KBC Papierów Dłużnych. Obydwa fundusze zostały wysoko ocenione w naszych sierpniowych ratingach (kolejno na 4 i 5 gwiazdek). Pierwszy z nich jest jednym z najczęściej wybieranych do portfeli przez uczestników Ligi Ekspertów (inwestuje w niego czterech uczestników).

Czytaj najnowszy rating funduszy: Aviva Investors Obligacji Dynamicznych i KBC Papierów Dłużnych


Pora na prymusów. Tak bowiem można nazwać powyższe fundusze pieniężne. W każdym horyzoncie w tej bardzo licznej grupie fundusze te wyróżniają się bardzo dobrą relacją zysku do ryzyka. Na czele zestawienia jest Investor Płynna Lokata, jeden z najlepiej sprzedających się funduszy w ostatnim roku. Dwóch reprezentantów ma znane z solidnych funduszy pieniężnych KBC TFI oraz Union Investment TFISGB Gotówkowy również zarządzany jest przez to towarzystwo. Skierowany jest do klientów SGB Banku.

W kolejnym tekście przyjrzymy się pozostałym grupom funduszy.

Wojciech Kiermacz
Analizy
Online
 

TAGI:

Alfyporównanie funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

13.07.2018
↑ na górę