NN (L) Japonia - bilet do Kraju Kwitnącej Wiśni
05.09.2017 | Paweł Bystrek, Jakub Jaworski

Data analizy: 05 września 2017 r.

Fundusz: NN (L) Japonia (NN SFIO)

Segment: akcji zagranicznych

Grupa: pozostałe

Rating: Rating dla funduszu NN (L) Japonia (NN SFIO) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
Polscy inwestorzy indywidualni, chcący poprzez inwestycję w fundusz uzyskać ekspozycję na japoński rynek akcji, mają w ofercie rodzimych TFI wybór ograniczony do zaledwie dwóch rozwiązań. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku zarządzający nie dokonują selekcji spółek samodzielnie, lecz korzystają z efektów pracy zagranicznych ekspertów. W przypadku NN (L) Japonia oznacza to, że zdecydowana większość zgromadzonych w nim aktywów (ok. 95%) inwestowana jest w jednostki uczestnictwa funduszu źródłowego, którym jest luksemburski NN (L) Japan Equity. Polityka inwestycyjna tego produktu opiera się na lokowaniu około 2/3 aktywów w udziały notowanych na tokijskiej giełdzie przedsiębiorstw, zgodnie z podejściem bottom-up. Polega ono na selekcji spółek w oparciu o analizę ilościową i jakościową pojedynczych walorów, bez z góry założonej sektorowej struktury inwestycji. Portfel NN (L) Japan Equity jest mocno zdywersyfikowany, składa się bowiem z akcji około 170 firm. Siłą rzeczy, pojedyncze zakłady zazwyczaj nie stanowią znacznej części portfela. Aktualnie dominują w nim podmioty z sektora przemysłowego oraz spółki konsumenckie. Jeśli zaś chodzi o towarzyszące inwestycji ryzyko, to należy wspomnieć, że pomimo zabezpieczenia ryzyka kursowego złotego w relacji do jena (nabywane przez fundusz jednostki uczestnictwa są denominowane w PLN), uczestnicy powinni być przygotowani na wysoką zmienność wartości inwestycji. Miesięczne odchylenie standardowe stóp zwrotu historycznie kształtuje się w górnym zakresie wartości charakteryzujących rozwiązania inwestujące na GPW. Jest ono również wyższe niż w przypadku jedynego konkurenta.

Nasza opinia
Ostatnie 12 miesięcy było bardzo udane dla uczestników funduszu, którzy skorzystali na dwucyfrowych wzrostach japońskich indeksów giełdowych. Stopa zwrotu rozwiązania od NN IP TFI w analogicznym okresie wyniosła +20,7%. Powodów do optymizmu dostarcza również zestawienie wyników z jedynym krajowym konkurentem – PKO Akcji Rynku Japońskiego, który w tym samym czasie zyskał „zaledwie” +10,9%. Ta dysproporcja wynika z relatywnie większej ekspozycji na rynek akcji, dzięki której NN (L) Japonia radzi sobie lepiej od rywala w okresach hossy, ustępując mu nieco miejsca jedynie w czasie bessy. W długim terminie przewaga również leży po stronie rozwiązania spod egidy NN IP TFI, gdyż w zasadzie od jesieni 2012 r. japońska giełda pozostaje w trendzie wzrostowym (oczywiście z okresowymi korektami). Wynik osiągnięty przez fundusz od uruchomienia z końcem 2009 r. działa na wyobraźnię. Należy mieć jednak na uwadze to, że obok okresów mocnych zysków, jak rok 2013 z wynikiem + 47%, czy II poł. 2016 r. – wynik +23%, występowały również okresy niekorzystne, np. rok 2011 zakończony stratą -17,6% lub I poł. 2016 r. z -24%. Fundusz źródłowy pomimo pozytywnych długoterminowych wyników, na tle produktów dostępnych poza granicami naszego kraju wypada przeciętnie. Potwierdzeniem tego są ratingi na poziomie neutralnym w horyzoncie 3 i 5 lat przyznane przez jedną z renomowanych zagranicznych agencji.

Uzasadnienie oceny
Główną zaletą NN (L) Japonia pozostaje umożliwianie klientom uzyskania ekspozycji na rynek akcji w Kraju Kwitnącej Wiśni. Jest to produkt na tyle unikalny, że na krajowym rynku porównywać możemy go tylko z jednym rywalem, na którego tle wypada lepiej, szczególnie pod kątem wyników. Na niekorzyść ocenianego rozwiązania działa natomiast struktura kosztowa. Opłata za nabycie (maksymalnie 5%) oraz stawka opłaty za zarządzanie (2,5%) wydają się dość znaczne, biorąc pod uwagę nakład pracy ponoszony przez menedżera w kraju (którego zadanie głównie ogranicza się do zarządzania płynnością). Pomimo przytoczonych słabości, wyjątkowy charakter NN (L) Japonia, a także znaczna przewaga nad jedynym konkurentem w ofercie rodzimych TFI, przekonują nas do podtrzymania dobrej oceny w postaci 4 gwiazdek.

Jakub Jaworski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji japońskichNN (L) Japoniaratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę