Ranking funduszy inwestycyjnych (sierpień 2017)
05.09.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W rankingu funduszy inwestycyjnych Analiz Online w sierpniu nadaliśmy 395 ocen od 1a do 5a w horyzoncie 12-miesięcznym oraz 273 w horyzoncie 36-miesięcznym

21 produktów uzyskało najlepsze wyniki zarówno w krótkim jak i długim terminie. Odpowiednio długa historia pozwoliła na to, aby czterem funduszom, dostępnym na krajowym rynku, po raz pierwszy nadać ocenę w 12-miesięcznym horyzoncie czasowym. Wśród debiutantów znalazły się Aviva Investors SFIO Lokacyjny, BPH Akcji Rynków Wschodzących (BPH FIO Parasolowy), Novo Primum Ochrony Kapitału (Novo Primum FIZ) oraz mBank mFundusz Obligacji SFIO. Pierwszy z nich uzyskał ocenę 2a, kolejne dwa - oceny 1a. Ostatni z wymienionych funduszy otrzymał najlepszą spośród debiutantów ocenę na poziomie 4a.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W horyzoncie trzyletnim pierwszą ocenę w rankingu otrzymały jedynie dwa rozwiązania: Allianz Obligacji Plus (Allianz FIO) – 2a oraz MM Prime Depozytowy FIZ - 5a.

Warto przyjrzeć się rozwiązaniom, które poprawiły swój krótkookresowy ranking na przestrzeni ostatniego roku. Wśród nich znalazł się między innymi Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO), którego ocena w perspektywie 12 miesięcy uległa istotnej zmianie (od 1a do 4a).W przypadku tego funduszu poprzednie 3 lata nie należały do udanych. Regularnie zajmował miejsca w ostatnim kwartylu grupy funduszy dłużnych polskich uniwersalnych. Ostatnie zmiany rankingu związane są z wysokimi wynikami w lutym, marcu oraz w sierpniu. Stopy zwrotu w tych miesiącach znacznie przewyższały średnią dla konkurentów. Dzięki temu Alior Papierów Dłużnych (Alior SFIO) z wynikiem +2,32% znalazł się w I kwartylu stóp zwrotu grupy porównawczej w 12-miesięcznym horyzoncie. Niestety wzrosło również ryzyko, jednak nie na tyle by zaszkodzić podwyższeniu noty. W skali 3 lat fundusz wciąż prezentuje się słabo – stąd najniższa nota 1a.

Należy także spojrzeć na drugą stronę barykady, po której znalazły się fundusze, których pozycja względem konkurentów uległa pogorszeniu. Jednym z nich jest NN (L) Globalny Spółek Dywidendowych (NN SFIO). Fundusz ten notuje spadek oceny od kilku miesięcy, do 1a w sierpniu. To efekt pogorszenia wyników. W ostatnich pięciu miesiącach, począwszy od kwietnia tego roku fundusz notował straty, podczas gdy średni wynik konkurentów znajdował się powyżej zera. W efekcie fundusz zajął ostatnie miejsce w grupie w okresie półrocznym i jedno ze słabszych w rocznym (czwarty kwartyl). W długim terminie jest to jednak wyróżniający się fundusz akcji globalnych na polskim rynku, nawet biorąc pod uwagę wyraźny spadek formy w 2017 r. Jego 3-letnia nota to 3a.
Ranking funduszy inwestycyjnych Analiz Online pozwala w prosty i szybki sposób w ramach jednej grupy wyłonić najlepsze fundusze. Raport przygotowujemy co miesiąc w oparciu o wskaźnik information ratio, który obrazuje relację zysku do ponoszonego ryzyka. Fundusze o najwyższej efektywności otrzymują ocenę 5a lub 4a, rozwiązania najsłabsze 1a lub 2a, ocena 3a ma charakter neutralny.
 
Zespół Analiz Online

TAGI:

rankingranking funduszywyniki inwestycyjne

zobacz także

13.07.2018
↑ na górę