NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych - mieszanka europejskich parkietów
30.08.2017 | Ewa Bartosiak, Olga Szałata

Data analizy: 30 sierpnia 2017 r.

Fundusz: NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO)

Segment: akcji zagranicznych

Grupa: europejskie rynki rozwinięte

Rating: Rating dla funduszu NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych (NN SFIO) - 3 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych to reprezentant funduszy akcji europejskich rynków rozwiniętych. Produkt ten funkcjonuje w formule master-feeder, a głównym składnikiem jego lokat (ok. 95% portfela) są jednostki uczestnictwa funduszu luksemburskiego NN (L) European High Dividend. Warto zaznaczyć, że zaletą rozwiązania źródłowego jest szeroka dywersyfikacja zarówno pod względem geograficznym, jak i sektorowym. W centrum zainteresowań zarządzających znajdują się akcje spółek dywidendowych notowane na giełdach Europy Zachodniej. Menedżerowie realizują koncepcję inwestowania w wartość, wybierając spółki wycenione poniżej tego, na co wskazywałaby analiza ich kondycji ekonomicznej. Takie działania służą przede wszystkim wypracowaniu lepszych rezultatów od benchmarku, za który przyjęto wskaźnik MSCI Europe. Praktyka jednak pokazuje, że zarówno w krótkim, jak i długim okresie wyniki funduszu są słabsze od wzorca. Warto zaznaczyć, że fundusz nie jest typowym rozwiązaniem benchmarkowym. O aktywnym podejściu do zarządzania świadczy m.in. dość wysoki wskaźnik active shares, który zazwyczaj przekracza 60%. Taka strategia daje zarządzającym szansę na dostarczenie dodatkowej stopy zwrotu. Zależy ona jednak od trafnej selekcji walorów, a ta w ocenie zagranicznych agencji ratingowych jest na przeciętnym poziomie. To z kolei przekłada się bezpośrednio na rezultaty NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych – konkretnie zazwyczaj na miejsce w III kwartylu stóp zwrotu. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że ryzyko walutowe jest zabezpieczone tylko między polskim „opakowaniem” a produktem źródłowym, natomiast na poziomie funduszu bazowego inwestorzy nie są wolni od wpływu zmian kursów walut. Ponadto, rozwiązanie cechuje jedna z najwyższych opłat manipulacyjnych w grupie, co nie przemawia na jego korzyść.
 
Opinia Analiz Online
Rozbudowana w ostatnim czasie oferta funduszy akcji europejskich przez rodzime TFI pozwala na ocenę wyników NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych z nieco szerszej perspektywy. Produkt z oferty NN Investment Partners TFI w ciągu ostatniego roku wypada dość przeciętnie (III kwartyl stóp zwrotu grupy porównawczej) na tle konkurentów. Roczna stopa zwrotu za ostatnie 12 miesięcy była niższa od średniej o -0,5 pkt proc. Z kolei biorąc pod uwagę pierwszą połowę 2017 r. produkt zajął pozycję 9 na 13 rozwiązań, tracąc do średniej -1,1 pkt proc. Na taki obraz sytuacji funduszu z jednej strony wpływ miały notowania spółek znajdujących się w portfelu, a z drugiej kurs walutowy, który choćby w przypadku pary EUR/GBP mógł mieć negatywne przełożenie na wyniki rozwiązania bazowego, a tym samym i omawianego produktu. Przeciętną efektywność portfela potwierdza również ranking, który w okresie 12m jest na poziomie 3a. Warto przyjrzeć się również ryzyku towarzyszącemu inwestycji. Zmienność funduszu, mierzona odchyleniem standardowym, jest na umiarkowanym poziomie na tle grupy. Biorąc pod uwagę powyższe czynniki, trudno wskazać na wyższą niż przeciętną jakość produktu.
 
Uzasadnienie oceny
NN (L) Europejski Spółek Dywidendowych nie należy do produktów wyróżniających się na tle rywali. Porównywalność w kontekście wyników ogranicza jednak nadal dość krótki (sięgający roku) okres, w którym można mówić o odpowiednio licznej i reprezentatywnej grupie funduszy adekwatnych do zestawienia z ocenianym rozwiązaniem. Opierając się jednak na dotychczasowej historii produktu i braku istotnych jego atutów, postanowiliśmy pozostać przy ocenie na poziomie 3 gwiazdek. Fundusz może naturalnie znaleźć się w centrum uwagi inwestorów długoterminowych, zainteresowanych ekspozycją na Europę Zachodnią, ale jak dotąd nie dostrzegliśmy przesłanek, które mogłyby zaważać o nocie innej niż neutralna.

Olga Szałata, Ewa Bartosiak
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji europejskich rynków rozwiniętychNN (L) Europejski Spółek Dywidendowychratingi i analizy funduszy

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę