Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Fundusze MiŚ wciąż dobre w dłuższym terminie

23.08.2017 | Katarzyna Czupa
Wyraźny spadek wycen małych i średnich spółek w drugim półroczu zaciążył wynikom funduszy. Mimo zadyszki, w długim terminie stopy zwrotu pozostają atrakcyjne

Polskie spółki to jeden z lepszych wyborów inwestycyjnych ostatnich miesięcy. Hossa, która wkroczyła na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych w drugiej połowie ub.r. pociągnęła za sobą wzrosty niewidziane nad Wisłą od kilku lat. W efekcie, od początku lipca 2016 r. kapitalizacja polskich spółek, mierzona indeksem WIG, wzrosła o przeszło +40%, a ceny średnich spółek zgrupowanych w indeksie mWIG40 wzrosły o +43,5%.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Większa część tego roku to jednak okres stagnacji – od marca główne indeksy giełdowe zmagają się z trendem bocznym. Dodatkowo od połowy roku wyraźnie pogorszyły się wyceny mniejszych spółek. Podczas gdy WIG20 zyskał +4%, ceny papierów emitowanych przez średnie (mWIG40) jak i mniejsze podmioty (sWIG80) spadły odpowiednio o -0,7% i -3,8%.

Sytuacja w segmencie małych i średnich przedsiębiorstw może dziwić. Polska gospodarka znajduje się w fazie ożywienia – w II kwartale br. wartość PKB Polski wzrosła o +3,9% rok do roku. Jak wskazuje Tomasz Matras, zastępca dyrektora inwestycyjnego ds. akcji Union Investment TFI, cenom mniejszych podmiotów ciążą jednak gorsze od prognoz wyniki finansowe oraz rosnąca presja inflacyjna.

Wydaje się, że spółki  nie są w stanie sprostać rozbuchanym oczekiwaniom analityków i samych inwestorów. Do tego dochodzą nieco „wyschnięte” źródła popytu na akcje mniejszych spółek. Najwięksi zagraniczni inwestorzy kupują praktycznie tylko spółki z WIG20. Z kolei „misie” są w spektrum zainteresowania głównie lokalnych graczy – mówi.

Jak dodaje, w obliczu niewielkich napływów do funduszy akcji małych i średnich spółek oraz niższej aktywności OFE brakuje impulsu, który przełamałby tę słabość.


Spadek wycen rynkowych mniejszych spółek pociągnął za sobą także osłabienie wyników funduszy – od połowy roku produkty zaliczane do grupy akcji polskich małych i średnich przedsiębiorstw straciły średnio -2,1%. W tym samym czasie fundusze akcji polskich uniwersalnych wypracowały średni wynik w wysokości +0,7%.

W pierwszej grupie jedynie jeden produkt odnotował dodatnią stopę zwrotu - NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO), zdobywca nagrody alfa 2015 w kategorii fundusz akcji polskich. Wartość jego jednostki  wzrosła o +0,4%. Źródłem tego wyniku wydaje się być istotne przeważenie portfela w kierunku średnich spółek i jeden z najwyższych w grupie udziałów akcji polskich blue chipów.

Pozostałe produkty są na minusie. Najwięcej stracił MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO), którego wynik wyniósł -5,7%. Osiągniętej stopie zwrotu zaciążyły akcje najmniejszych podmiotów, które stanowią przeszło połowę portfela. 

Pomimo chwilowej zadyszki fundusze akcji małych i średnich przedsiębiorstw prezentują  atrakcyjne stopy zwrotu. W ciągu minionych 12 miesięcy zarobiły średnio +18%, co daje trzeci najlepszy wynik w zestawieniu wszystkich grup.

(sprawdź wyniki funduszy akcji polskich małych i średnich spółek)

Statystyki są jeszcze lepsze biorąc pod uwagę długi termin; 3-letnia stopa zwrotu wynosi bowiem +33% i jest najwyższa spośród wszystkich grup. W horyzoncie tym najlepiej wypada wspomniany już NN Średnich i Małych Spółek (NN FIO), który zarobił blisko +45%. Na podium znalazły się także Skarbiec Małych i Średnich Spółek (Skarbiec FIO) oraz MetLife Akcji Małych Spółek (Światowy SFIO).

Zdaniem Tomasza Matrasa niższe wyceny to jedynie sytuacja przejściowa. Jak mówi, silne ożywienie gospodarcze prędzej czy później przełoży się na wzrost przychodów i zysków spółek notowanych na GPW.

Wraz z lepszymi raportami kwartalnymi powinien powrócić apetyt inwestorów na mniejsze spółki. Szczególnie, że ceny polskich akcji nie są wygórowane (w pobliżu długoterminowych średnich) i w tym cyklu koniunkturalnym istnieje jeszcze pole do ich dalszych wzrostów – bez ryzyka oderwania wycen spółek od fundamentów – wyjaśnia.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online 

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekGPWmWIG40sWIG80Tomasz MatrasUnion Investment TFIWIGWIG20wyniki inwestycyjne

zobacz także

↑ na górę