Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

Te fundusze klienci omijają szerokim łukiem

18.08.2017 | Katarzyna Czupa
Ujemny bilans sprzedaży notują między innymi najmniej ryzykowne produkty z oferty BZ WBK TFI i fundusze dłużne oferowane Pioneer Pekao TFI. Istotny odpływ kapitału dotknął także TFI PZU

Chociaż lipiec był najlepszym miesiącem pod względem bilansu sprzedaży detalicznych funduszy inwestycyjnych od przeszło dwóch lat (wartość napływów wyniosła +1,9 mld zł netto), nie wszystkie produkty cieszyły się popularnością wśród klientów. Przeszło połowa rozwiązań raportujących dane w zakresie napływów kapitału odnotowała przewagę umorzeń. Co więcej, w sumie od początku roku aż 83 fundusze notowały odpływy każdego miesiąca.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

W tym roku słabo sprzedają się przede wszystkim fundusze skupiające się na rynku polskich obligacji skarbowych. Łącznie z produktów zaliczanych do tej grupy wycofano przeszło -570 mln zł netto. W gronie produktów o najniższym bilansie sprzedaży znalazły się dwa produkty oferowane przez BZ WBK TFI – Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (Arka BZ WBK FIO) i Arka Prestiż Obligacji Skarbowych (Arka Prestiż SFIO). Od początku roku odpłynęło z nich w sumie blisko -380 mln zł. Można domniemywać, że środki zostały przeniesione do dwóch funduszy obligacji korporacyjnych tego TFI – produkty te należą bowiem do jednych z najpopularniejszych produktów roku.

Jeśli chodzi o fundusze lokujące kapitał w papiery dłużne słabo poradził sobie także Pioneer Pieniężny Plus (Pioneer FIO), zaliczany do grona produktów uniwersalnych. Fundusz ten stanowi papierek lakmusowy dla pozostałych rozwiązań z tego segmentu oferowanych przez towarzystwo. Mimo tego, że Polacy wciąż chętnie lokują kapitał w produkty o relatywnie niskim ryzyku, niemal wszystkie produkty dłużne oferowane przez Pioneer Pekao TFI odnotowały przewagę umorzeń. Wyjątek stanowią fundusze dłużne globalne korporacyjne. Mowa o Pioneer Obligacji i Dochodu (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO) i Pioneer Obligacji Strategicznych (Pioneer Funduszy Globalnych SFIO), do których od początku roku napłynęło odpowiednio przeszło +240 i +90 mln zł.


Co ciekawe, wśród funduszy, które w tym roku nie cieszą się popularnością wśród klientów znalazły się produkty zaliczane do segmentu rozwiązań gotówkowych i pieniężnych. Sytuacja ta jest o tyle zadziwiająca, że łączny tegoroczny bilans sprzedaży funduszy realizujących tę strategię wyniósł przeszło +2,8 mld zł netto, czyli najwięcej na całym rynku.

Comiesięczną przewagę umorzeń odnotowały Arka BZ WBK Gotówkowy (Arka BZ WBK FIO)MetLife Pieniężny (Krajowy FIO) i BPH Pieniężny (BPH FIO Parasolowy). Z pierwszego z funduszy klienci wycofują kapitał nieprzerwanie od kwietnia ubiegłego roku. Podobna sytuacja ma miejsce także w przypadku drugiego produktu zaliczanego do grupy rozwiązań gotówkowych i pieniężnych – Arka Prestiż Gotówkowy (Arka Prestiż SFIO). Łączny tegoroczny bilans sprzedaży obu produktów wynosi przeszło -240 mln zł. Przyczyna może być ta sama, jak w przypadku opisanych funduszy obligacji skarbowych – klienci zdecydowali się przenieść środki do funduszy o wyższym profilu ryzyka (BZ WBK TFI od początku roku pozyskało łącznie ponad +1 mld zł netto).

W ostatnim czasie sympatią klientów nie cieszą się również trzy produkty oferowane przez TFI PZU. Z PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO), PZU FIZ Forte oraz PZU Energia Medycyna Ekologia (PZU FIO Parasolowy) w 7 miesięcy tego roku wycofano łącznie -1,7 mld zł. Pierwszy z funduszy w ubiegłym roku znalazł się w gronie produktów cieszących się największą popularnością wśród klientów, natomiast od początku roku bilans sprzedaży wyniósł przeszło -850 mln zł.

Jak wyjaśnia Andrzej Czyrko, dyrektor biura sprzedaży w TFI PZU,  odpływ aktywów nie jest związany z ich wynikami inwestycyjnymi, te bowiem w ocenie zarządzających są satysfakcjonujące dla inwestorów.

Nie możemy ujawniać danych inwestorów, możemy tylko potwierdzić, że zmniejszenie aktywów jest konsekwencją tego, że duży klient instytucjonalny zdecydował się zmodyfikować swoje portfele w związku z realizacją projektów strategicznych – mówi.

Jak dodaje, TFI PZU poza zarządzaniem funduszami dostępnymi dla szerokiego grona inwestorów, pełni wiodącą rolę w zarządzaniu aktywami Grupy PZU, co jest realizowane w oparciu o fundusze i portfele dedykowane.

Analizując wielkość aktywów od klientów zewnętrznych, którymi zarządza TFI PZU w 2017 roku zanotowaliśmy ich przyrost o kilka procent – wyjaśnia.

Odpływ kapitału z funduszy oferowanych przez TFI PZU negatywnie wpłynął na wartość aktywów towarzystwa. Licząc od początku roku spadła ona o przeszło -1,5 mld zł. W efekcie udział TFI w rynku spadł z 7% na koniec grudnia 2016 r. do 5,3% na koniec lipca br. 

Wśród funduszy, które pod względem sprzedaży każdy miesiąc tego roku zakończyły  na minusie jest również Raiffeisen Aktywnego Inwestowania (Raiffeisen SFIO Parasolowy). Produkt ten jest m.in. dostępny w polisach na życie z UFK (są one oferowane m.in. przy współpracy Europą TUnŻ). W pierwszej połowie 2016 r. klienci tych programów wycofali z funduszu środki sięgające blisko -150 mln zł netto.
 
Katarzyna Czupa
Analizy Online

 
 

TAGI:

Andrzej Czyrko BZ WBK TFIfundusze dłużne skarbowefundusze pieniężne i gotówkoweTFI PZUUFKwartość i struktura aktywów

Popularne


zobacz także

↑ na górę