Aviva Investors Depozyt Plus - Bezpieczna przystań kosztem walki o wynik
11.08.2017 | Marcin Różowski, Jakub Jaworski

Data analizy: 11 sierpnia 2017 r.

Fundusz: Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu Aviva Investors Depozyt Plus (Aviva Investors FIO) - 2 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
W związku z niską rentownością obligacji skarbowych w ostatnich kilku latach zarządzający funduszami gotówkowymi i pieniężnymi poszukiwali dodatkowego dochodu, inwestując w obligacje korporacyjne. Do połowy 2014 r. były one obecne także w portfelu funduszu Aviva Investors Depozyt Plus. Rezygnacja z części korporacyjnej związana była z trudnymi doświadczeniami, a także uruchomieniem w ramach parasola produktu dedykowanego stricte tej klasie aktywów. Zatem po zmianie polityki inwestycyjnej fundusz należy do wąskiego grona rozwiązań, które inwestują wyłącznie w papiery skarbowe. Portfel składa się w niemal równej proporcji z krótkoterminowych obligacji o stałym oprocentowaniu oraz długoterminowych obligacji o oprocentowaniu zmiennym. Taka konstrukcja sprawia, że skala podejmowanego ryzyka jest niewielka. Niskie ryzyko wpisuje się w przyjęty cel funkcjonowania funduszu, którym jest ochrona wartości kapitału. Co za tym idzie, nie należy oczekiwać, że będzie on notował ponadprzeciętne stopy zwrotu. Jest raczej przystanią dla kapitału, która pozwala przeczekać niepewne czasy na innych rynkach i w miarę ich przemijania, powracać do bardziej aktywnych rozwiązań w ramach parasola. Niemniej TFI pobiera opłatę za zarządzanie w wysokości 1% (vs. średnia 0,9%), a także opłatę za nabycie w tej samej wysokości. Tej drugiej wielu konkurentów nie nalicza, co trudno zaliczyć na korzyść funduszu.

Opinia Analiz Online
Konserwatywne zarządzanie oraz ograniczenie inwestycji do obligacji emitowanych przez Skarb Państwa wpływają negatywnie na wyniki funduszu. Choć skala podejmowanego przez zarządzających ryzyka stopy procentowej bywa okresowo wyższa niż u konkurencji (co prawda duration od dłuższego czasu pozostaje poniżej 1, ale średnia dla grupy to ok. 0,5), nie wystarcza to do zrekompensowania braku bardziej rentownych obligacji korporacyjnych w portfelu. Wyniki funduszu regularnie plasują go w czwartym kwartylu grupy gotówkowych i pieniężnych w PLN uniwersalnych.  Z drugiej strony w roku 2017, z jednym wyjątkiem, miesięczne stopy zwrotu były wyższe od benchmarku. Jednak 12M stopa zwrotu +1,1%, jest o -0,9 pkt. proc. niższa od średniej w grupie. Ma to bezpośrednie przełożenie na Rankingi Analiz Online (bazujące na wartości Information Ratio) obliczane w obu perspektywach czasowych (2a dla 12M i 1a dla 36M), które wskazują na niską efektywność zarządzania.

Uzasadnienie oceny
Decyzja o rezygnacji z papierów korporacyjnych wiązała się w przypadku tego funduszu z ograniczeniem szans na ponadprzeciętne wyniki. W obecnej formie, wykreowanie przez zespół zarządzających wartości dodanej jest mocno utrudnione. Z założenia ryzyko w tym produkcie powinno być ograniczone do minimum i tak w zasadzie jest. Oceniając jednak jego stosunek do osiąganych zwrotów, dochodzimy do wniosku, że w tej grupie istnieje szereg rozwiązań, które są pod tym względem efektywniejsze. Biorąc pod uwagę, że fundusz ma być „bezpieczną przystanią”, a także delikatną poprawę wyników w tym roku, podtrzymanie poprzedniego ratingu wydaje się być uzasadnione.

Jakub Jaworski, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

Aviva Investors TFIfundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

13.07.2018
↑ na górę