NN Lokacyjny Plus - szturmem do I ligi
08.08.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 08 sierpnia 2017 r.

Fundusz: NN Lokacyjny Plus (NN FIO)

Segment: gotówkowe i pieniężne PLN

Grupa: uniwersalne

Rating: Rating dla funduszu NN Lokacyjny Plus (NN FIO) - 4 gwiazdki
Nasza opinia
Charakterystyka produktu
NN Lokacyjny Plus to odpowiedź NN IP TFI na coraz ostrzejszą rywalizację w segmencie funduszy gotówkowych i pieniężnych. Chociaż w ofercie produktowej znajduje się już podobny formą NN Gotówkowy, to służy on przede wszystkim ochronie kapitału, natomiast zarządzający NN Lokacyjny Plus posiada mandat na rywalizację o czołowe lokaty. W tym celu wykorzystywana jest większość dostępnych na polskim rynku możliwości, obecnych również u docelowych konkurentów. Na pierwszy ogień wysuwa się oczywiście bardziej liberalne podejście do ryzyka stopy procentowej, które może sięgać istotnie powyżej roku – co jest zwykle wartością graniczną dla „standardowych” rywali. Do tego warto wymienić znaczący udział papierów przedsiębiorstw – zwykle ok. 30% oraz pewną ekspozycję na kierunki zagraniczne, w tym te bardziej egzotyczne. W rezultacie otrzymujemy dynamiczną mieszankę, która może zachęcić tych inwestorów, którzy poszukują stóp zwrotu wyższych niż oferowane na depozytach. Należy jednak cały czas pamiętać, że pomimo szerokiej palety możliwości nadal mamy do czynienia z rozwiązaniem z grupy pieniężnej i gotówkowej. Dlatego trudno oczekiwać tu ryzykownych zakładów czy po prostu spekulacji z gatunku „uda się lub nie”. Podobnie odpowiedzialne podejście panuje w obszarze ryzyka kredytowego – w portfelu znajdziemy praktycznie tylko obligacje dużych spółek publicznych, o wysokiej wiarygodności. Całościowo NN Lokacyjny Plus przedstawia się jako ciekawa propozycja, wpisująca się w trend rywalizacji TFI w segmencie funduszy pieniężnych, która jak dotychczas dobrze sprawdza się w praktyce.

Opinia Analiz Online
Ostatnie półtora roku było dla NN Lokacyjny Plus niezwykle udane. Najlepszą ilustracją tego faktu jest uzyskana w tym okresie stopa zwrotu, która wyniosła +4,7% (do końca lipca 2017 r.), czyli aż o +1,9 pkt proc. lepsza od średniej. Biorąc pod uwagę to, że krótkoterminowe stawki na rynku pieniężnym wynoszą obecnie ok. 1,8%, to skala różnicy zyskuje zupełnie inny wymiar. Tak znacząca przewaga dała wysoką pozycję w pierwszym kwartylu, na tle 48 rywali. To wyraźna poprawa względem 2015 roku (pierwszego pełnego kalendarzowego), który to zakończył się pod koniec tabeli. Warto przyjrzeć się, co w tym czasie działo się w portfelu. Z ciekawszych pozycji na koniec minionego roku z pewnością można wymienić obligacje skarbowe takich państw jak Chorwacja, Rosja, Serbia oraz Turcja, chociaż ich łączny udział nie przekraczał 10% aktywów. Na skutek dużych napływów – od końca 2015 r. środki uległy niemal podwojeniu, do blisko 900 mln zł – rozproszeniu uległ udział papierów korporacyjnych, do ok. 31%. Historycznie rzadko bywało ich mniej. Trzeba zauważyć, że zarządzający przejawia aktywność w tym obszarze – papiery są okazjonalnie sprzedawane przed terminem wykupu, oportunistycznie. W ten sposób uniknięto np. zamieszania związanego z obligacjami spółki Sygnity – zostały one sprzedane w II poł. 2016 roku. Wracając do wątku wyników i ryzyka, poprawa stóp zwrotu pociągnęła za sobą wzrost wskaźników efektywności (information ratio). Ranking Analiz Online dla 12 i 36 miesięcy to w obu przypadkach wysokie 4a. Ta ocena mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby nie wyższa zmienność na tle grupy. Wynika ona w dużej mierze z tego, że dominująca większość portfela wyceniana jest w sposób rynkowy.

Uzasadnienie opinii
Koncepcja NN Lokacyjny Plus jak dotychczas sprawdza się zarówno pod kątem wyników, jak i biznesowym. Stopy zwrotu należą już od kilkunastu miesięcy do najlepszych w grupie, a aktywa stabilnie zbliżają ku symbolicznej barierze 1 mld zł. To dobrze obrazuje, że w naszym kraju jest zapotrzebowanie na tego typu rozwiązania, szczególnie jeżeli bronią się one na poziomie stóp zwrotu. W funduszu wykorzystywane są narzędzia i możliwości, które pozwalają z powodzeniem rywalizować o najwyższe lokaty. Biorąc pod uwagę także wysoką jakość procesu inwestycyjnego oraz niewygórowane koszty, podwyżka oceny do 4 gwiazdek jest uzasadniona.

Marcin Różowski, Paweł Bystrek
Analizy Online

TAGI:

fundusze gotówkowe i pieniężne PLN uniwersalneNN Investment Partners TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

13.07.2018
↑ na górę