Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - wysoko zawieszona poprzeczka

04.08.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 04 sierpnia 2017 r.

Fundusz: PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO)

Segment: akcji polskich

Grupa: małe i średnie spółki

Rating: Rating dla funduszu PKO Akcji Małych i Średnich Spółek (Parasolowy FIO) - 5 gwiazdek
Charakterystyka produktu
PKO Akcji Małych i Średnich Spółek należy do największych pod względem zgromadzonych środków funduszy dedykowanych krajowym firmom o mniejszej kapitalizacji. Wartość aktywów nie jest w tym przypadku jedynym aspektem wyróżniającym produkt na tle konkurencji, acz w istotny sposób przyczynia się do struktury portfela. Wielkość funduszu sprawia bowiem, że zespół zarządzających posiada na polskim rynku relatywnie mniejszą paletę wyboru dostępnych i wystarczająco płynnych spółek. Procentowy udział podmiotów zgrupowanych w indeksach mWIG40 i sWIG80 w portfelu należy do najniższych w grupie, relatywnie istotną rolę odgrywają natomiast firmy zagraniczne. Chociaż alokacje geograficzna środków uzależniona jest od bieżącej koniunktury i perspektyw dla światowych parkietów, to jednak „stałe” miejsce mają tu spółki z USA oraz Starego Kontynentu. Ekspozycja na rynek europejski budowana jest w tym przypadku zarówno przez bezpośrednie inwestycje (popularnymi kierunkami są Francja oraz Austria), jak również przez jednostki funduszy ETF. Wśród zagranicznych spółek znajdziemy podmioty o średniej jak na tamtejsze standardy kapitalizacji – z perspektywy części rodzimych inwestorów znacząco odbiegających od krajowych ram segmentu MiŚ. W ramach zespołowego modelu zarządzania w PKO TFI do portfela dołączane są również pomysły inwestycyjne wykorzystywane w innych produktach, takich jak PKO Technologii i Innowacji Globalny oraz Medycyny i Demografii Globalny.

Opinia Anliaz Online
W ostatnich miesiącach zestawienia wyników funduszy z grupy akcji polskich małych i średnich spółek wskazują na słabszą formę produktu z oferty PKO TFI. Nie oznacza to bynajmniej rezultatów złych – z półroczną stopą zwrotu w wysokości +5,3% (+0,8 pkt proc. nadwyżki nad średnią) oraz 12-miesiecznym wynikiem +22,0% (-1,0 pkt proc. mniej od rywali) PKO Akcji MiŚ zajmuje miejsce w środku stawki. Znaczny udział zagranicznych spółek w portfelu przyczynił się w okresie minionego roku do niższej skali partycypacji w rynku byka na krajowym parkiecie – indeks mWIG40 należał bowiem w tym okresie do wyjątkowo silnych, zyskał w ciągu roku +37,1%. Tymczasem kompozyt krajowych średnich spółek to „jedynie” 30% benchmarku produktu, Względem tak zdefiniowanego punktu referencyjnego wyniki prezentują się korzystniej, gdyż ze stopą zwrotu w okresie minionych 12 miesięcy (od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r.) wysokości +28,5% rezultaty osiągnięte przez zarządzających przewyższają benchmark o ok. 1,6 pkt proc. Na korzyść funduszu przemawiają statystyki nie tylko w ujęciu rocznym, gdyż przewaga zwiększa się wraz rozszerzaniem okresu porównawczego o kolejne lata – dla okresu 60 miesięcy zysk +87,8% przewyższył benchmark o blisko 27 pkt proc. Zobrazowana konkurencyjność wyników to zaledwie jedna strona medalu – drugą jest ryzyko. W ujęciu bezwzględnym (odchylenia standardowe stóp zwrotu) jest ono w ostatnich miesiącach najniższym w grupie, co w konsekwencji przekłada się na wysokie na tle grupy wartości wskaźnika Sharpe’a.

Uzasadnienie opinii
Chociaż okresowy spadek wyników względem konkurencji jest widoczny, to jednak przyjęta strategia w długim okresie sprawdza się w naszej opinii nad wyraz dobrze. Wartością dodaną jest aktywne poszukiwanie stóp zwrotu na giełdach zagranicznych oraz dołączanie do portfela pomysłów inwestycyjnych ze znajdujących się w ofercie PKO TFI wyspecjalizowanych strategii. W naszej ocenie nie same wysokie wyniki przesądzają o przewadze tego produktu, co fakt, że utrzymują się one od lat. Uwzględniając powyższe oraz mając na uwadze jakość procesu zarządzania w TFI, utrzymujemy naszą dotychczasową notę 5 gwiazdek. 

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji polskich małych i średnich spółekPKO TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę