Liderzy rynku – produkty tych TFI trafiły do serc klientów
26.07.2017 | Katarzyna Czupa
W minionym półroczu największą popularnością cieszyły się fundusze z oferty PKO TFI, Investors TFI oraz produkty dłużne polskie korporacyjne BZ WBK TFI. Najwięcej środków klienci wypłacili z produktów TFI PZU 

Pierwsze półrocze 2017 r. upłynęło pod znakiem solidnego napływu nowych środków do funduszy detalicznych. Całkowite saldo wpłat i wypłat wyniosło przeszło +7 mld zł. Co więcej, wpłaty przeważały nad umorzeniami w każdym z kolejnych miesięcy – taką sytuację obserwowaliśmy ostatnio w 2014 r.
 
Jeśli chodzi o poszczególne TFI spośród 35 towarzystw publikujących dane dodatniego bilansu sprzedaży doświadczyły 24 podmioty. Najlepiej wypadło PKO TFI, do którego w ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. napłynęło blisko +1,6 mld zł netto. Najwyższe saldo wpłat i wypłat odnotowano w czerwcu – wtedy do funduszy z oferty TFI wpłacono +416 mln zł netto.
 
Największą popularnością cieszyły się fundusze PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) oraz PKO Skarbowy (Parasolowy FIO). Pierwszy z produktów zakończył minione półrocze z bilansem sprzedaży wynoszącym blisko +530 mln zł netto. Wynik drugiego z funduszy jest jeszcze bardziej imponujący – w ciągu pierwszych sześciu miesięcy br. napłynęło do niego +675 mln zł netto. Jest to nie tylko największy pod względem posiadanych aktywów fundusz gotówkowy i pieniężny, ale największy produkt detaliczny na rynku – wartość zgromadzonego kapitału wynosi przeszło 5,2 mld zł. Warto zauważyć, że oba fundusze mogą pochwalić się wysokim 5-gwiazdkowym ratingiem Analiz Online. 
 
Na drugim miejscu znalazł się Investors TFI, którego półroczny bilans sprzedaży wyniósł ponad +1,3 mld zł netto. Podobnie jak w przypadku PKO TFI najwyższe saldo wpłat i wypłat odnotował fundusz gotówkowy i pieniężny ­– Investor Płynna Lokata (Investor FIO), laureat nagrody „Alfa 2016” w kategorii najlepiej sprzedający się fundusz. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku klienci wpłacili do niego przeszło +780 mln zł netto. Dużą popularnością cieszył się także Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO), którego bilans sprzedaży wyniósł blisko +360 mln zł netto.

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.


Podium zamyka BZ WBK TFI – saldo wpłat i wypłat za okres pierwszych sześciu miesięcy 2017 r. wyniosło ok +880 mln zł netto. W ofercie tego towarzystwa największą popularnością cieszyły się produkty dłużne polskie korporacyjne. Najwięcej kapitału zgromadził fundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych (Arka Prestiż SFIO), laureat nagrody „Alfa 2013” w kategorii polskie papiery korporacyjne, do którego napłynęło blisko +615 mln zł netto. Klienci chętnie wpłacali także środki do siostrzanego rozwiązania produktu – funduszu Arka BZ WBK Obligacji Korporacyjnych (Arka BZ WBK FIO). Trafiło do niego przeszło +405 mln zł netto.
 
W minionym półroczu dużą popularnością cieszyły się także produkty detaliczne z oferty Trigon TFI i Skarbiec TFI. Bilans sprzedaży tych towarzystw wyniósł odpowiednio ok. +760 mln zł i +595 mln zł.
 
Na drugim biegunie znalazło się TFI PZU. W ciągu minionego półrocza z funduszy z oferty TFI wypłacono blisko -1,9 mld zł netto. Najwięcej kapitału odpłynęło z produktu PZU Dłużny Rynków Wschodzących (GI SFIO) – klienci wycofali z niego -850 zł netto. Wysokie ujemne saldo sprzedaży odnotował także PZU Gotówkowy (PZU FIO Parasolowy), z którego wypłacono -365 mln zł netto. Popularnością wśród klientów nie cieszyły się także produkty BPH TFI – saldo wpłat i wypłat towarzystwa wyniosło -465 mln zł.
 
Bilans sprzedaży pierwszego półrocza nie wpłynął istotnie na zmiany w zestawieniu liderów rynku pod względem wielkości aktywów. Biorąc pod uwagę ofertę detaliczną, największym graczem pozostaje PKO TFI – wartość aktywów zarządzanych funduszy wzrosła do 21,6 mld zł netto, a udział w rynku przekroczył 15%. Na kolejnych miejscach znajdują się Pioneer Pekao TFI (12,1%) oraz BZ WBK TFI (10,3%). Do pierwszej dziesiątki towarzystw o największym udziale rynkowym awansował Noble Funds TFI, dzięki przejęciu Opena Finance TFI. W efekcie pierwsze z towarzystw zajmuje obecnie 8. pozycję. Na skutek wysokich odpływów kapitału osłabieniu uległa natomiast pozycja TFI PZU. Jego udział w rynku spadł do 4,5%, w efekcie TFI zajmuje obecnie 6. miejsce w zestawieniu (wcześniej towarzystwo zajmowało 4. pozycję). Jeśli chodzi o Investors TFI na skutek wysokiego salda wpłat i wypłat wartość aktywów towarzystwa wzrosła do przeszło 4,5 mld zł, a udział TFI w rynku wynosi 3,2% (w grudniu 2016 było to 2,3%).

Katarzyna Czupa
Analizy Online

TAGI:

BZ WBK TFIfundusze akcji zagranicznychfundusze dłużne korporacyjnefundusze pieniężne i gotówkoweInvestors TFIPKO TFIwartość i struktura aktywów

zobacz także

↑ na górę