Odpalamy nowe analizy.pl! Start już wkrótce!

PKO Technologii i Innowacji Globalny - Pomysły przyszłości na 5 gwiazdek

21.07.2017 | Marcin Różowski, Paweł Bystrek

Data analizy: 21 lipca 2017 r.

Fundusz: PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO)

Segment: akcji zagranicznych

Grupa: pozostałe

Rating: Rating dla funduszu PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) - 5 gwiazdek
Charakterystyka produktu
W szerokiej ofercie PKO TFI nie zabrakło miejsca dla funduszu dedykowanego nowoczesnym technologiom oraz innowacyjnym rozwiązaniom. PKO Technologii i Innowacji Globalny umożliwia inwestorom zbudowanie ekspozycji na wspomniane sektory, przy czym są one w tym przypadku reprezentowane przede wszystkim przez firmy zagraniczne. Wynika to w głównej mierze z relatywnie niewielkiej liczby krajowych spółek, które wprowadzają nowatorskie rozwiązania na szeroką skalę. W pewnym sensie owa skala jest tu pewnym wytrychem. Zarządzający funduszem (Robert Florczykowski oraz Sławomir Sklinda) poszukują bowiem pomysłów na zachodnich parkietach również dlatego, że rodzime podmioty są najczęściej po prostu zbyt małe. Zważywszy na dynamicznie przyrastające aktywa, to Nowy Jork, Londyn i Paryż stają się naturalnym wyborem. Tym co jednak wyróżnia produkt z oferty PKO TFI na tle rynkowych konkurentów jest nie tyle kierunek geograficzny inwestycji, co bezpośrednie budowanie ekspozycji i wyraźna skala zakładów. Co bardziej istotne, selekcja spółek oparta jest o wewnętrzne ekspertyzy, podczas gdy część rywali dysponuje w tym obszarze wsparciem zachodniej instytucji macierzystej.
 
Opinia Analiz Online
Czynnikiem wyróżniającym jest także wysoka koncentracja portfela – na koniec grudnia 2016 r. w sprawozdaniu wykazano udziały w 34 spółkach, tymczasem w wielu funduszach dedykowanych krajowemu rynkowi akcji 100 pozycji nie należy do rzadkości. Próg 5% udziału w portfelu akcyjnym posiadało 12 spółek – odpowiadały one łącznie za 72% ekspozycji. Jeśli chodzi o konstrukcję portfela, to oprócz wspomnianej wysokiej koncentracji składników uwagę zwraca także poszukiwanie nowych pomysłów inwestycyjnych. Nie mamy tu bowiem do czynienia z utrzymywaniem stałego zaangażowania w kojarzonych z innowacyjnością globalnych gigantach z segmentu IT, a z selekcją spółek, które w danej branży posiadają wyraźną przewagę konkurencyjną. Według ostatniego sprawozdania z grudnia 2016 r. największymi pozycjami były zajmująca się centrami kolokacyjnymi spółka Interxion Holding N.V. (7,8% portfela) oraz będąca liderem w branży sensorów firma Ams AG (7,5%), zaś z udziałem 6,5% pojawił się obuwniczy Skechers U.S.A. Inc. Chociaż część inwestorów lubi wnikliwie przyglądać się sprawozdaniom funduszy, to jednak dla większości z nich decydujące znaczenie ma osiągana przez zarządzających stopa zwrotu. Z racji braku realnej konkurencji na polskim rynku, a co za tym idzie adekwatnej grupy porównawczej, ocena tego obszaru jest utrudniona. Z jednej strony za punkt odniesienia można przyjąć benchmark produktu (55% MSCI ACWI USD + 35% WIG + 10% WIBID overnight). Na jego tle rezultaty wypadają zdecydowanie korzystnie. Z wynikiem +14,3% stopa zwrotu okazała się w I półroczu bieżącego roku o +10 pkt proc. wyższa od wzorca, zaś w minionych 12 miesiącach (+31,2%) zarządzający pokonali stawkę referencyjną o +9,6 pkt proc. Z drugiej strony za punkt odniesienia służyć może średni wynik w grupie funduszy akcji globalnych rynków rozwiniętych bądź przeciętnego rezultatu produktów dedykowanych akcjom amerykańskim. Również i na tym tle wypada lepiej, gdyż w okresie 12 miesięcy wypracowano nadwyżkę w postaci +12,8 pkt proc oraz +16,6 pkt proc. Co istotne, przewaga powiększa się wraz z wydłużaniem okresu porównawczego – w ciągu 5 lat osiągnięto imponującą stopę zwrotu w wysokości +114,2%.
 
Uzasadnienie oceny
W kontekście wyników nie sposób nie odnieść się do rosnącej na ich fali popularności produktu – w trakcie minionych 12 miesięcy do funduszu wpłynęło +531,6 mln zł. Rekomendowany przez TFI horyzont inwestycyjny to 5 lat, a z racji uzależnienia wyników od bieżącej sytuacji giełdowej należy liczyć się z możliwością tymczasowej straty części zainwestowanego kapitału. Jeśli zaś chodzi o naszą ocenę, to decydujemy się na utrzymaniu jej na dotychczasowym, najwyższym poziomie 5 gwiazdek. Zarządzający stale poszukują interesujących pomysłów, a co najważniejsze przekłada się to na wartość dodaną dla inwestorów. 

Paweł Bystrek, Marcin Różowski
Analizy Online

TAGI:

fundusze akcji zagranicznych pozostałePKO TFIratingi i analizy funduszy

Zapisz się na Newsletter

Co zyskujesz?

Powiadomienia o ważnych wydarzeniach i nowościach rynkowych, najnowsze
oceny i raporty oraz zawsze aktualną listę TOP5 funduszy inwestycyjnych.

Popularne

przeczytaj inne analizy i raporty

↑ na górę