IZFiA: Szóste z rzędu dodatnie saldo wpłat i wypłat do funduszy
14.07.2017 | IZFiA
Podobnie jak warszawski parkiet i inne giełdy na świecie, tak i rodzimy rynek TFI korzysta z dobrej koniunktury i niskich stóp procentowych.

W czerwcu zanotowaliśmy szóste z rzędu, dodatnie saldo wpłat i umorzeń do krajowych TFI. Co więcej, niemal +0,9 mld zł napływu środków w ubiegłym miesiącu to najlepszy wynik od lutego tego roku. - Kontynuujemy dobrą passę dla rynku TFI. W tym roku ani razu nie zanotowaliśmy odpływu środków z funduszy. Dobre nastroje na giełdach i wyniki makroekonomiczne naszej gospodarki skutecznie zachęcają do lokowania oszczędności w fundusze inwestycyjne mówi prof. Marcin Dyl, Prezes Zarządu IZFiA.


Co istotne, wynik osiągnięty w czerwcu to zasługa prawie wyłącznie funduszy niededykowanych, do których inwestorzy wpłacili nieco ponad +1 mld zł. Fundusze dedykowane z (dodatnim) saldem +0,1 mld zł, w tym miesiącu były tylko tłem. Liderem czerwca zostały fundusze dłużne, z imponującym jak na wakacyjne warunki saldem +0,63 mld zł. Nie zmieniło się zainteresowanie inwestorów ze względu na typ emitenta instrumentów i największy napływ odnotowały fundusze obligacji nieskarbowych (+0,57 mld zł). Najpopularniejsza grupa inwestycji z maja – fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego – znalazła się na drugim miejscu, z saldem wpłat i umorzeń na poziomie +0,26 mld zł. Fundusze akcji utrzymały dodatni wynik +15 mln zł. Warto zauważyć, że zainteresowanie tą grupą produktów, mierzone wartością nabyć, było jednym z wyższych w tym roku. Wydaje się zatem, że obecne saldo może być efektem zderzenia się optymistów i pesymistów inwestycyjnych odnośnie obecnego stanu rynków kapitałowych. Część z nich widzi rosnące indeksy, inni z kolei widzą wysokie ceny, które mogą szybko spaść.


Niewielkie saldo ujemne zanotowały fundusze absolutnej stopy zwrotu (-0,18 mld zł). Był to zaledwie drugi odpływ w tym roku (i jeden z niewielu w ostatnich kilkunastu miesiącach), przy czym majowy ubytek środków wyniósł tylko ok. -0,1 mld zł. Dobre wyniki sprzedaży w tym roku, bez ani jednej przerwy, notują fundusze mieszane. W czerwcu inwestorzy wpłacili do nich per saldo +0,21 mld zł i tym samym grupa ta stała się najpopularniejszą jak dotąd kategorią inwestycji w fundusze. Do końca czerwca saldo +1,5 mld zł było wyższe niż wynik funduszy gotówkowych i rynku pieniężnego, które dotąd cieszyły się powodzeniem. Przyglądając się rynkowi szerzej, z perspektywy minionego półrocza warto również zwrócić uwagę na wyraźny odpływ środków z funduszy dedykowanych i rynku niepublicznego, odpowiednio -2,1 mld zł oraz prawie -0,8 mld zł. Obydwie kategorie, szczególnie grupa rozwiązań dedykowanych, stanowiły w ubiegłym roku silne koło zamachowe dla całego rynku. W tym roku rośnie on w dobrym tempie bez tego wspomagania.

Zespół Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami

TAGI:

IZFiAsaldo wpłat i wypłatwartość i struktura aktywów

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę