Napływ środków do funduszy inwestycyjnych (czerwiec 2017)
12.07.2017 | Zespół Analiz Online
pobierz plik: pdf
W czerwcu 2017 r. polskie fundusze inwestycyjne drugi miesiąc z rzędu doświadczyły ujemnego napływu kapitału netto

Według naszych szacunków bilans sprzedaży całego rynku wyniósł blisko -1,1 mld zł netto. Ujemne saldo wpłat i wypłat jest efektem rozpoczęcia procesu likwidacji wielu funduszy aktywów niepublicznych.

Bądź na bieżąco

Dołącz do 15 000 inwestorów, którzy prosto na maila otrzymują powiadomienia o nowych artykułach, wynikach inwestycyjnych oraz ważnych wydarzeniach rynkowych.

Jednak, co ważniejsze, uwzględniając wyłącznie fundusze detaliczne wartość sprzedaży wyniosła blisko +1,2 mld zł netto. Oznacza to, że piąty miesiąc z rzędu wartość napływów netto utrzymuje się powyżej granicy 1 mld zł, a całe minione półrocze upłynęło pod znakiem dodatniego bilansu sprzedaży w tym segmencie rynku. Saldo wpłat i wypłat w pierwszych sześciu miesiącach 2017 r. wyniosło ponad +7,3 mld zł. To najwięcej od dwóch lat.


Na tle minionych miesięcy uwagę przykuwa istotny wzrost sprzedaży funduszy dłużnych. Czerwcowy bilans wyniósł bowiem przeszło +0,5 mld zł netto i był najwyższy spośród wszystkich segmentów funduszy. To równocześnie najwyższe tegoroczne saldo wpłat i wypłat jeśli chodzi o produkty dłużne. Zdecydowana większość środków  napłynęła do produktów, których kapitał lokowany jest na rynku polskiego długu korporacyjnego. Najwięcej kapitału trafiło do funduszu Open Finance Obligacji Przedsiębiorstw FIZ AN, którego saldo wpłat i wypłat wyniosło ok. +170 mln zł netto.  

Dążenie do zapewnienia bezpieczeństwa zainwestowanego kapitału, charakterystyczne dla polskich inwestorów, sprawiło, że kolejny miesiąc z rzędu wysokie napływy odnotował segment funduszy gotówkowych i pieniężnych. W czerwcu trafiło do nich blisko +0,4 mld zł netto. Biorąc pod uwagę całe minione półrocze bilans sprzedaży wyniósł blisko +2,0 mld zł netto – to najwyższy wynik spośród wszystkich segmentów. Już trzeci miesiąc najwyższe saldo wpłat i umorzeń odnotował PKO Skarbowy (Parasolowy FIO), do którego trafiło przeszło +230 mln zł netto. Na podium znaleźli się dwaj wielomiesięczni liderzy sprzedaży - Investor Płynna Lokata (Investor FIO) i UniKorona Pieniężny (UniFundusze FIO).


Czerwiec upłynął pod znakiem dodatniego bilansu sprzedaży także jeśli chodzi o fundusze akcji polskich. Napływ kapitału jest jednak dość symboliczny – do produktów o strategii akcyjnej trafiło nieco ponad +50 mln zł netto. Mimo burzliwych nastrojów wśród inwestorów, które spowodowane były zmiennością na warszawskiej GPW, saldo wpłat i wypłat w pierwszym półroczu 2017 r. wyniosło przeszło +1,0 mld netto i było najwyższe od dwóch lat. Jeśli chodzi o strukturę sprzedaży, warto zauważyć, że od marca kapitał trafia przede wszystkim do funduszy akcji zagranicznych, które doświadczają przewagi wpłat nad umorzeniami (czerwcowy bilans sprzedaży wyniósł przeszło +100 mln zł netto). Najwięcej środków trafiło do PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO), którego saldo wpłat i wypłat wyniosło +75 mln zł netto.

Sytuacja jest odwrotna jeśli chodzi o fundusze akcji polskich – od marca wypłacono z nich blisko -0,3 mld zł netto, z czego -65 mln zł netto tylko w czerwcu. Najniższe saldo wpłat i wypłat odnotował fundusz PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy).

Kolejny miesiąc z rzędu dodatniego bilansu sprzedaży doświadczyły również fundusze mieszane, do których napłynęło ponad +0,2 mld zł netto. Łącznie w ciągu minionego półrocza do produktów tych trafiło ponad +1,6 mld zł netto – to drugi najlepszy wynik spośród wszystkich segmentów. O tak dobrym wyniku zadecydował przede wszystkim wzrost zainteresowania klientów funduszami stabilnego wzrostu, hitu sprzedażowego sprzed lat. Łącznie w minionym półroczu, do grupy tej trafiło blisko +0,6 mld zł netto – to najwyższa wartość 6-miesięcznej sprzedaży od drugiej połowy 2014 r. Wśród produktów realizujących tę strategię bryluje przede wszystkim Investor Zabezpieczenia Emerytalnego (Investor FIO) – trzykrotny laureat nagrody Alfa, za dokonania w 2013, 2014 i 2016 roku.


Drugi miesiąc z rzędu przewagi wypłat nad wpłatami  doświadczyły fundusze absolutnej stopy zwrotu. W czerwcu z segmentu tego wypłacono blisko  -100 mln zł netto. Mimo tego półroczny bilans sprzedaży tego segmentu wyniósł przeszło +1,2 mld zł.  Ujemne saldo wpłat i wypłat odnotowały fundusze runku surowców oraz sekurytyzacyjne. Przewagi wpłat nad wypłatami doświadczyły natomiast fundusze  nieruchomości

Zespół Analiz Online

TAGI:

fundusze absolute returnfundusze akcji małych i średnich spółekfundusze akcji polskichfundusze akcyjnefundusze dłużnefundusze mieszanefundusze pieniężne i gotówkowewartość i struktura aktywów

zobacz także

Copyright © Analizy Online S.A. 2018

↑ na górę